Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci uzdolnione oraz wymagające wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego  mogą liczyć na fachową pomoc neurologopedy, specjalisty terapii pedagogicznej, specjalisty z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczycieli pedagogów, natomiast ich rodzice uzyskają od specjalistów praktyczne porady. Placówka objęta jest wsparciem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1.

1. Neurologopeda  pracuje w poniedziałek w godzinach 800-1400, wtorek, piątek w godz. 800-1500. Rodziców  przyjmuje  w piątek 1430 - 1500

LOGOPEDA -  zajęcia logopedyczne przyczyniają się do rozwoju mowy pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składniowym  i gramatycznym; biorą w nich udział szczególnie dzieci 5 i 6 letnie zakwalifikowane do zajęć po  przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy; prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle; dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat, a poprzez umiejętność mówienia może wyrazić swoje uczucia  i spostrzeżenia.

Zobacz 1 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 2 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 3 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 4 artykuł naszego neurologopedy
Zobacz 5 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 6 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 7 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 8 artykuł naszego neurologopedy
Zobacz 9 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 10 artykuł naszego neurologopedy
 Zobacz 11 artykuł naszego neurologopedy  Zobacz 12 artykuł naszego neurologopedy 
Zobacz 13 artykuł naszego neurologopedy

2. Terapeuta Pedagogiczny 

Marta Ryduchowska - objęła terapią grupy Iskierki, Aniołki, Koniczynki, Serduszka, Nutki, Kropeczki. Prowadzi zajęcia codziennie od poniedziałku do  piątku. Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu.

TERAPIA PEDAGOGICZNA – celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się polegające m.in. na  usprawnianiu funkcji psychomotorycznych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijaniu samodzielności, budowanie wiary we własne siły; podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony   w wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy; przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe  i trudności, określone przez diagnozę.

Tato , Mamo  - posłuchaj... 

 • Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę. 
 • Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa. 
 • Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać. 
 • Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży. 
 • Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie. 
 • Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. 
 • Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię "Ja Cię nienawidzę". To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną. 
 • Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję. 
 • Nie gderaj. Będę się bronił udając głuchego. 
 • Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich póŸniej nie dotrzymujesz. 
 • Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu. 
 • Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie. 
 • Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie. 
 • Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne. 
 • Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonała i nieomylna. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taka. 
 • Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność. 
 • Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać. 
 • Nie zapominaj, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale - proszę Cię - postaraj się.

Zobacz 1 artykuł naszego psychologa Zobacz 2 artykuł naszego psychologa Zobacz 3 artykuł naszego psychologa Zobacz 4 artykuł naszego psychologa Zobacz 5 artykuł naszego psychologa