Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci uzdolnione oraz wymagające wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego  mogą liczyć na fachową pomoc neurologopedy, specjalisty terapii pedagogicznej, specjalisty z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczycieli pedagogów, natomiast ich rodzice uzyskają od specjalistów praktyczne porady. Placówka objęta jest wsparciem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1.

1. Neurologopeda  pracuje w poniedziałek w godzinach 800-1400, wtorek, piątek w godz. 800-1500. Rodziców  przyjmuje  w piątek 1400 - 1500

LOGOPEDA -  zajęcia logopedyczne przyczyniają się do rozwoju mowy pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składniowym  i gramatycznym; biorą w nich udział szczególnie dzieci 5 i 6 letnie zakwalifikowane do zajęć po  przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy; prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle; dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat, a poprzez umiejętność mówienia może wyrazić swoje uczucia  i spostrzeżenia.

2. Terapeuta Pedagogiczny - prowadzi zajęcia w środy i czwartki. Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 1600- 1700

TERAPIA PEDAGOGICZNA – celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się polegające m.in. na  usprawnianiu funkcji psychomotorycznych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijaniu samodzielności, budowanie wiary we własne siły; podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony   w wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy; przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe  i trudności, określone przez diagnozę.

Tato , Mamo  - posłuchaj... 

 • Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę. 
 • Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa. 
 • Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać. 
 • Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży. 
 • Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie. 
 • Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. 
 • Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię "Ja Cię nienawidzę". To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną. 
 • Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję. 
 • Nie gderaj. Będę się bronił udając głuchego. 
 • Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz. 
 • Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu. 
 • Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie. 
 • Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie. 
 • Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne. 
 • Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonała i nieomylna. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taka. 
 • Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność. 
 • Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać. 
 • Nie zapominaj, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale - proszę Cię - postaraj się.

Artykuły terapeuty pedagogicznego:

3.  Psycholog  pracuje w środę w godzinach 800 - 1100 oraz w czwartek 800- 1100. Rodziców przyjmuje w czwartek w godz. 930-1000

PSYCHOLOG - Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,  obserwuje dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej);

Artykuły psychologa: 

4. Pedagog specjalny - przyjmuje rodziców we wtorek w godz. 1600 - 1700

PEDAGOG SPECJALNY  zadaniem pedagoga specjalnego jest wsparcie dla nauczycieli innych niż tzw. wspomagających, a także realizacja zajęć specjalistycznych bezpośrednio z dziećmi oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom dzieci.

Artykuły nauczyciela specjalisty: