OFERTA EDUKACYJNA

W naszym przedszkolu każda zabawa jest nauką, a każda nauka jest zabawą.

Zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski   
 • Katecheza        
 • Rytmika              
 • Zajęcia taneczne  
 • Zajęcia szachowe
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • W ramach współpracy z instytucjami prowadzone są zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczno-artystyczne, czytelnicze, sportowe

Programy bieżące:

 • "Program wychowania przedszkolnego wg. Koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego"  s. Maria Opiela, s. Małgorzata Kaput, s. Edyta Piekarz, s. Agnieszka Kornobis, s. Zofia Zymróz, s. Stanisława Chudzik -> Zobacz
 • „Klucz do uczenia się”  cały program,  G. Dolya -> Zobacz
 • "Program nauki czytania dla dzieci od 2,5 do lat 6 metodą symultaniczno - sekwencyjną - Świat liter wokół nas" -> Zobacz 1 artykuł, Zobacz 2 artykuł, Zobacz 3 artykuł
 • "Program nauczania religii do przedszkola AZ-0-03/1" ks. W. Kubik SJ, Teresa Biłyk, Teresa Czarnecka
 • "Program zajęć  umuzykalniających " A. Duszak
 • "Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu"  M. Appel, J. Zarańska. E. Piotrowska
 • "Program zajęć tanecznych" M. Wilczak
 • "Program zajęć szachowych"
 • Program "Poznaję zawody"
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny "Zabawa ze sztuką"
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny "W krainie muzyki"
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

Programy własne:

 • Program Adaptacyjny dla Dzieci Nowoprzyjętych
 • Kodeks Przedszkolaka
 • System wzmocnień i konsekwencji
 • Plan Roczny 
 • Innowacja „Zabawy badawcze”
 • Innowacja „Ja i świat - Jestem samodzielny, potrafię się właściwie zachować, umiem się komunikować" 
 • Innowacja  "Mały patriota"
 • Innowacja "Doradztwo zawodowe"
 • Innowacja "Spacer edukacyjny"
 • Innowacja "Skrzyneczka kompetencji"
 • Innowacja "Eksperymenty Przedszkolaka"