KADRA

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o przyjazną atmosferę w placówce. To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, elementów logopedii. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień, rozwijania kompetencji kluczowych wychowanków  i sprawdzania postępów dziecka. Do współpracy zaprosiliśmy nauczycieli z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju,niesienie pomocy i wspieranie w sytuacjach trudnych.

Nad pracą opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną czuwa dyrektor, który dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wspiera ich bezpośrednio przy warsztacie pracy poprzez aktywny udział w zajęciach, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć. Wspólnie ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu monitoruje realizację indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci.

Kadra kierownicza:

 • ks. mgr Mariusz Siemonicz – kapelan przedszkolny,  proboszcz parafii  Matki Bożej Królowej Polski, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - teologia
 • mgr Jolanta Parasiak - prezes Zarządu, dyrektor, nauczyciel mianowany, kierunek studiów- Administracja na Wydziale Prawa, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami logopedii, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, specjalista z terapii behawioralnej, specjalista z zakresu zarządzania oświatą,  certyfikowany Tutor przedszkolny - Szkoła Tutorów Przedszkolnych, Katecheta Przedszkolny

Wychowawcy i nauczyciele grup:    

 • mgr Jolanta Parasiak- nauczyciel mianowany, kierunek studiów- Administracja na Wydziale Prawa, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami logopedii, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, specjalista z terapii behawioralnej, specjalista z zakresu zarządzania oświatą, certyfikowany Tutor przedszkolny, Katecheta Przedszkolny
 • mgr Izabela Marciniak- nauczyciel mianowany, kierunek studiów - Pedagogika Wczesnoszkolna; Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
 • mgr Magdalena Arkabus - Kaczorek  - nauczyciel mianowany, kierunek studiów -Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • mgr Aleksandra Rudzińska - nauczyciel mianowany, kierunek studiów - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • mgr Beata Sagatowska - nauczyciel mianowany, kierunek studiów -  Wychowanie Przedszkolne z Edukacją Wczesnoszkolną, 
 • mgr Katarzyna Radzikowska - nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - Edukacja Wczesnoszkolna
 • mgr Marta Orzechowska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • mgr Anna Wnuk - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • mgr Agnieszka Kościanek - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Wczesna edukacja z Terapią Pedagogiczną
 • mgr Edyta Prusik - psycholog, kierunek studiów- Psychologia Katolicki Uniwersytet Katolicki im. Jana Pawła II 
 • mgr Paulina Pudłowska - Różycka - nauczyciel mianowany, kierunek studiów, Pedagogika Wczesnej Edukacji, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

 • mgr Anna Duszak - instruktor  rytmiki, filolog romański – j. francuski, Szkoła Muzyczna II stopnia – specjalność rytmika
 • mgr Jolanta Parasiak - nauczyciel mianowany, katecheza przedszkolna Akademia Ignatianum w Krakowie
 • lic. Małgorzata Wilczak- Instruktor tańca sportowego AWF w Gdańsku, specjalista z terapii tańcem i ruchem
Kadra specjalistyczna:
 • mgr Agnieszka Nadarzewska – nauczyciel kontraktowy, specjalista neurologopeda
 • mgr Anna Wnuk - nauczyciel kontraktowy, specjalista terapii pedagogicznej
 • mgr Paulina Pudłowska- Różycka - nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog
 • mgr Karolina Barańska - psycholog
 • mgr Jolanta Parasiak - nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, pedagog specjalny

 Obsługa:    

 • Halina Buhara
 • Małgorzata Dunec
 • Agnieszka Kozłowska
 • Monika Stomska
 • Agnieszka Szymańska 
 • Malwina Wysocka

Kuchnia:

 • Danuta Jarzębowska
 • Iwona Marchlewska
Rachunkowość:
 • Biuro rachunkowe „Finansjer” - główna księgowość i kadry
Dozór:
 • Promet Service - Agencja Ochrony