STOWARZYSZENIE RODZICÓW

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu zostało zawiązane 9 maja 2006 roku jako organ założycielsko-prowadzący Niepublicznego  Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu.
 
Cel działania organizacji
 
1. Działanie na rzecz zachowania i kontynuowania istnienia Przedszkola Katolickiego w Elblągu prowadzonego przez siostry oraz tworzenie warunków zapewniających zabezpieczenie potrzeb materialnych przedszkola i jego funkcjonowania na płaszczyźnie pedagogiczno-edukacyjno-opiekuńczej w duchu wiary i nauki katolickiej.
2. Wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole, pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem, a także kierowanie uczucia miłości dzieci do Boga, bliźnich, ojczyzny, do wszystkiego co piękne, mądre, dobre i szlachetne.
 
Organy Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie tworzą rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Katolickiego.
 
Zarząd
 
* Jolanta Parasiak - prezes
* Aleksandra Rudzińska - skarbnik
* Paulina Pudłowska-Różycka - sekretarz
 
Zarząd przyjmuje w 
  •  środa    w godz. 1600- 1630
 
Komisja Rewizyjna
 
* Katarzyna Bożek - przewodniczący
* Anna Leśniak - sekretarz
* Sławomir Banasiak  - członek komisji
 
Członkowie Stowarzyszenia wraz z Zarządem i Komisją Rewizyjną działają na rzecz przedszkola bezpłatnie.
 
Personel przedszkola, kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są przez Stowarzyszenie.
 
 

Pliki do pobrania