Śpiewnik

Hymn przedszkola "Był w Nazarecie dom"

1. Był w Nazarecie dom,

  zwyczajny prosty dom

  i były dni jak chleb powszednie

  przepłynął rzeką czas i znowu Boży Syn

  zamieszkał pośród nas, jak wtedy.

 Ref.Nasz dom,

      dom ubogiego cieśli z Nazaretu

      Nasz dom, niech wrócą w nim tamte dni

      Nasz dom,

      niech Jezus znów poczuje się u siebie

      Nasz dom, rodzinny dom to Nazaret, to my

2. Maryja pośród nas, jak matka krząta się

    i snuje bożą myśl w dni naszych wątek.

    i Józef staje w drzwiach,

    codziennych naszych spraw,

    jak dobrze, że jest dom, nasz dom.

Ref.

3. Otwórzmy dziś na świat,

    szeroko nasze drzwi,

    by trafić do nas mógł kto zechce przyjść

    dla wszystkich będzie dom,

    jasnego światła krąg,

    by stał się cały świat, jak dom.

Ref.

 

"Gdy Franciszka była mała"

1. Gdy Franciszka była mała,

    to rodziców swych kochała

    Pana Boga poznawała //2x

    tak, jak ja i tak jak Ty.

2. Teraz z Bogiem mieszka w niebie

    Kochać innych uczy Ciebie

    Byś szczęśliwym tutaj był

    Z mamą, tatą w zgodzie żył

    Byś szczęśliwy tutaj był

    Z bratem, siostrą w zgodzie żył.

 

"Spoglądasz z nieba Bł. Mario"

1. Spoglądasz z nieba błogosławiona Mario

   na serca nasze co drżą jak liść na wietrze

   i prosisz Boga by im przywrócił pokój

   by ludzie Jemu zaufali więcej.

Ref. Matko Mario naucz nas miłować

      spraw by dobro zawsze zwyciężało

      by oblicze Polski za Twoją przyczyną

      w Duchu Świętym

      się na lepsze odnawiało.

2. Znasz nasze troski i rany, które bolą

    i wiesz, że jedność tak wiele dziś kosztuje

    więc błagaj Boga o miłość pośród rodzin

    niech Duch Świętej Rodziny tam panuje.

Ref.

3. Złącz wszystkie serca

   w miłości oraz w prawdzie,

   spraw, by z zachwytem

   patrzyły w stronę nieba

   i trwały w wierze, radości i w nadziei,

   by w drodze nie zabrakło dla nich chleba.

Ref.

 

"Święty dom"

1. Święty Dom - a wszystko takie proste:

    prosty chleb i uśmiech i łzy,

    fartuch Matki, hebel Ojca i dziecięce sny,

    taki właśnie był ten dom.

    Święty Dom, a życie takie ciche,

    pracy trud i modlitwy żar

    Miłość co przestała słowem być,

    a stała się życiem -

   z Nazaretu wyszła na świat.

Ref. Zapatrzona w cień Rodziny Świętej,

    zasłuchana w modlitewny szmer

    proszę Panie, aby moje serce

    Nazaretem stawało się,

    aby ciche było i proste

    i wrażliwe na człowieczy ból,

    pochylone z miłością i troską

    z tej rodziny czerpało wzór.

Ref.

2. Święty Dom, a wszystko takie ludzkie

   i zmęczenie i troska i ból;

   jakże niepojęta jest Twa miłość -

   w ludzkim ciele ukrył się Bóg.

  Pochylona nad tą tajemnicą,

  że ukryty, że człowiek i Bóg;

  usta milkną - tylko serce cicho śpiewa Ci

  kilka prostych prośby słów.

Ref.

 

"Święta Rodzino"

Święta Rodzino zamieszkaj pośród nas

Ochraniaj miłość, broń wiary w trudny czas

Wprowadzaj pokój pod każdy dach

Strzeż nasze serca od mocy zła.

Święta rodzino prosimy Cię,//2x

Nasze rodziny miej w opiece swej.

 

"Miłości, miłości"

Miłości, miłości, miłości

Niech szczęście w rodzinach zagości

Franciszko Siedliska módl się za nami

Byśmy się stali miłości posłańcami.

 

"Matko Mario od Jezusa Dobrego Pasterza"

  Matko Mario od Jezusa Dobrego Pasterza

        Mamę, Tatę, Siostrę, Brata//2x

           Tobie dziś powierzam.

  Matko Mario od Jezusa Dobrego Pasterza

        Dzieci, Panie i przedszkole//2x

            Tobie dziś powierzam.