OPŁATY

Opłata miesięczna za przedszkole wynosi:
  • Opłata stała - 200 zł. W ramach opłaty stałej zapewniamy 3 razy tygodniowo lekcje języka angielskiego, 2 razy tygodniowo zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne,  katechezę, szachy, gimnastykę korekcyjną oraz indywidualne zajęcia z neurologopedą, terapeutą pedagogicznym
  •  Stawka żywieniowa wynosi 5 zł za każdy dzień pobytu dziecka ( odliczana  za każdy nieobecny dzień w przedszkolu)  
  •  Opłata członkowska na stowarzyszenie -  20 zł 
  •  Opłata specjalna (prezenty świąteczne dla dzieci) - 10 zł.
  •  Opłata stała dla dzieci do 2,5 lat wynosi - 350 zł

Wpłaty proszę dokonywać na konto: 

  • Velo Bank  nr 33 1560 0013 2353 8641 6000 0002