Terminy i godziny koncertów muzyki poważnej, teatrzyków

Terminy i godziny  koncertów muzyki poważnej, teatrzyków odbywających się na terenie przedszkola:

Data i godzina Nazwa przedstawienia
25 września 2020 r.             godz. 1000

Teatr Eden spektakl ewangelizacyjny "Ukryte Bogactwo" - on line

8 października 2020 r.       godz. 1030 Spotkanie z muzyką poważną "Jesienna zabawa z muzyką" - on line
04 listopada 2020 r.             godz. 1000

Teatr Eden spektakl ewangelizacyjnym "Opowieść o dobrym człowieku" - on line

3 grudnia 2020 r.                godz. 1030 Spotkanie z muzyką poważną "Święta tuz, tuż" - on line
28 stycznia 2020 r.             godz. 1000

Teatr Eden spektakl ewangelizacyjny "Odważny pastuszek" - on line

25  luty 2021 r.                     godz. 1030 Spotkanie z muzyką poważną "Kocie zabawy z muzyką" - on line
26 marca 2021 r.                godz. 1000 Teatr Eden spektakl ewangelizacyjny "Najlepszy Przyjaciel" -  on line
15 kwietnia 2021 r.              godz. 1030 Spotkanie z muzyką poważną "Poeci dla dzieci - Maria Konopnicka" - on line
13 maja 2020 r.                 godz. 1000 Teatr  Eden spektakl ewangelizacyjny "Jonasz i niezwykła ryba" -on line
10 czerwca 2021 r.           godz. 1030 Spotkanie z muzyką poważną "Morskie opowieści" - on line