Terapia pedagogiczna

Drodzy Rodzice 

Znajdziecie tutaj propozycje zabaw i ćwiczeń  z zakresu terapii pedagogicznej. Życzymy wspaniałej zabawy

Piątek 16.04.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi zabawami rozwijającymi umiejętność logicznego myślenia, odpowiednimi dla wszystkich kategorii wiekowych. https://youtu.be/xN9MiM8vP9g

Film zawiera:

„O czym mówię?” – dziecko ma za zadanie odgadnąć o czym mówi nauczyciel. Nauczyciel zadaje zagadki: gdzie śpi pies?, co można przytulać nocą?. Dziecko nazywa obrazki i dobiera ten o którym mówi nauczyciel.

„Gdzie jest?” – zadaniem dziecka jest wskazanie gdzie znajduje się element obrazka, o którym mówi nauczyciel: np. jabłka, sukienka itp.

„Co on robi?” – dziecko ma za zadanie powiedzieć czym zajmuje się osoba przedstawiona na obrazku.

„Ślady” – zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt i dobranie odpowiadających im  śladów.

Czwartek 15.04.2021

Temat: Metoda Krakowska – przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/j9nyv1H0Pnc

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. Wykluczanie ze zbioru: zadaniem dziecka jest nazwanie elementów przedstawionych w szeregu. Np.: kurczak, lody, tort, pączek. Dziecko powinno prawidłowo wskazać element niepasujący do pozostałych i uzasadnić swój wybór.
 2. Książeczka „Pojazdy” – dopasowywanie pasujących do siebie podpisów oraz próba ich odczytania wraz z nauczycielem.

Środa 14.04.2021

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/KPSE5WNHQpI

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. Zwierzęta: zadaniem dziecka jest nazwanie obrazków i zapamiętanie ich. Nauczyciel zasłania obrazek, a zadaniem dziecka jest zorientowanie się co zostało zasłonięte.
 2. Relacje: zadaniem dziecka jest wskazanie różnic między podobnymi obrazkami.

Wtorek 13.04.2021

Temat: Rozwijanie sfery języka i pamięci.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/P-9pmqmqSWM

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. Na wiejskim podwórku: zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt. Następnie dziecko podaje dźwięki jakie wydają zwierzęta. Kolejnym etapem zadania jest odnalezienie wcześniej wymienionych zwierząt na plakacie.
 2. Czego brakuje?: zadaniem dziecka jest nazwanie kolejnych obrazków i wskazanie tego, który zostaje zasłonięty przez nauczyciela.

Poniedziałek 12.04.2021

Temat: Zabawy matematyczne

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy matematyczne.   https://youtu.be/wzCwEb7mQQU

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. Zwierzęta w zagrodzie: zadaniem dziecka jest nazwanie i policzenie zwierząt. Następnie podejmuje ono próbę dobrania zapisu cyfry do ilości zwierząt przedstawionych na obrazku.
 2. Babeczki: zadaniem dziecka jest policzenie w zbiorze ilości takich samych babeczek i dobranie do nich odpowiedniego zapisu.

Piątek 09.04.2021

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej

Doskonalenie percepcji wzrokowej jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi ona: umiejętność różnicowania kształtów, zapamiętywania i odtwarzania ich, rozróżnianie cech znaczących dla danego elementu, ale także w następstwie dostrzeganie relacji przestrzennych. Już w wieku przedszkolnym istotne jest rozwijanie tych funkcji, aby w późniejszym czasie wpłynąć na funkcjonowanie dziecka, bowiem najbardziej intensywny rozwój percepcji wzrokowej zachodzi w okresie przedszkolnym.

Funkcja wzrokowa obejmuje wiele aspektów, a to co wymaga treningu to: analiza i synteza wzrokowa, ale także umiejętność szukania różnic, zapamiętywanie zaprezentowanego materiału, ale także tzw. koordynacja wzrokowo – ruchowa stanowiąca podstawę funkcjonowania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi zabawami rozwijającymi percepcję wzrokową, odpowiednimi dla wszystkich kategorii wiekowych. https://youtu.be/SlpeC3icFr4

Film zawiera:

„Kształty” – dziecko ma za zadanie dobierać rzeczy i zwierzęta do zaprezentowanych, odpowiadających im kształtów,

„Cienie” – zadaniem dziecka jest dobieranie obrazków, na których są różne babeczki do pasujących do nich cieni,

„Różnice” – dziecko ma za zadanie odszukać różnice między obrazkami prezentującymi torty urodzinowe,

„Wielkości” – zadaniem dziecka jest wybranie spośród obrazków, tego który jest największy spośród innych.

Czwartek 08.04.2021

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/_GQptmtMWT4

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. Biedronki w ogrodzie: zadaniem dziecka jest odnalezienie biedronek ukrytych na plakacie i przeliczenie ich. Jest to zadanie kształtujące percepcję wzrokową oraz umiejętność liczenia.
 2. Relacje: zadaniem dziecka jest porównanie obrazków przedstawionych przez nauczyciela (domy oraz piórka) i wskazanie jednego, niepasującego. Obrazki różnią się takimi elementami jak: wysokość, brakujący element, kolor.
 3. Wykluczanie ze zbioru na materiale tematycznym i atematycznym: zadaniem dziecka jest nazwanie elementów przedstawionych w szeregu. Np.: krzesło, fotel, stół, taboret. Dziecko powinno prawidłowo wskazać element niepasujący do pozostałych i uzasadnić swój wybór. W tym zadaniu został wprowadzony także materiał atematyczny bazujący na figurach i ich kolorach.

Środa 07.04.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/9C1nR7V5KwE

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. „W lesie i na łące”: zadaniem dziecka jest dobranie takiego samego podpisu, jaki wskazuje i czyta nauczyciel.

„Sylaby”: zadaniem dziecka jest ułożenie trzyelementowego obrazka przedstawiającego banany i papugę. Następnie wraz z nauczycielem dziecko sylabizuje te wyrazy.

Wtorek 06.04.2021

Temat: Doskonalenie pamięci symultaniczno – sekwencyjnej z królikiem Stasią.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy doskonalące procesy zapamiętywania. https://youtu.be/4l4wqYvQmzc

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

1. „Dziewczynka pije sok w domu”

- zapamiętanie elementów zdania oraz wskazanie ich na obrazkach – zadaniem dziecka jest wskazanie obrazków przedstawiających elementy zdania wypowiedzianego przez osobę prowadzącą zabawę. Wymienione zdania to: „dziewczynka pije sok w domu” oraz „babcia czyta gazetę na ławce”. Zadaniem dziecka jest także powtórzenie pełnego zdania.

2. Różnice

- wskazanie różnic między obrazkami: zadaniem dziecka jest wskazanie różnic między podobnymi obrazkami np. brak pewnej części garderoby.

Piątek 02.04.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi ogólnorozwojowymi zabawami dla dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych.https://youtu.be/C45igSju920

Film zawiera:

- rozwijanie słownictwa, percepcji wzrokowej oraz pamięci słuchowej w zabawie „Słodkości”: zadaniem dziecka jest nazwanie słodkości zawierających głoskę „r”  lub zapamiętanie wypowiedzianej przez nauczyciela nazwy i prawidłowe jej powtórzenie,

- rozwijanie percepcji wzrokowej w zabawie „Cienie”: zadaniem dziecka jest rozpoznanie kolorowego kształtu i dobranie go do odpowiadającego mu cienia,

- rozwijanie percepcji słuchowej, utrzymywanie skupienia podczas wykonywania zadania w zabawie „Ciekawski promyk”: zadaniem dziecka jest wysłuchanie opowiadania o pierwszych przejawach wiosny. Następnie odpowiada na pytanie dotyczące treści opowiadania.

- doskonalenie motoryki małej w zabawie „Kruche ciasto” – dziecko wraz z nauczycielem naśladuje ruchy podobne do przygotowywania ciasta z owocami.

Czwartek 01.04.2021

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej.

Ćwiczenia są częścią Metody Krakowskiej czyli terapii stymulującej wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Najważniejsze w tej metodzie jest powtarzanie, rozumienie i naśladowanie. Przedstawione w filmie zadanie opierają się o Symultaniczo – Sekwencyjną Naukę Czytania. Zawierają elementy stymulujące sferę słuchową, wzorkową, pamięci, kategoryzacji myślenia skutkowo – przyczynowego, systemu językowego oraz zabawy. Zachęcam rodziców do wykonania z dziećmi wszystkich ćwiczeń przedstawionych na filmie. Jednak ważne jest, aby zadanie nie było zbyt trudne dla dziecka. Dlatego ćwiczenia podzieliłam ze względu na wiek dziecka. Proszę jednak pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/LOKDdZScm40

Zadanie skierowane do dzieci 5 letnich zawiera:

 1. Wykluczanie ze zbioru: zadaniem dziecka jest nazwanie elementów przedstawionych w szeregu. Np.: kurczak, lody, tort, pączek. Dziecko powinno prawidłowo wskazać element niepasujący do pozostałych i uzasadnić swój wybór.

Środa 31.03.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/k64wftCvjhE

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. „Na wsi”: zadaniem dziecka jest dobranie takiego samego podpisu, jaki wskazuje i czyta nauczyciel.
 2. „Analogie sylabowe”: dziecko wraz z nauczycielem odczytuje litery. Jego zadaniem jest wydedukowanie w jaki sposób zamienić ciąg liter na podstawie podanego wzoru.
 3. „Myszka Czesia”: dziecko wysłuchuje opowiadania czytanego przez nauczyciela. Jego zadaniem jest w skupieniu wysłuchać opowieści, następnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące listy zakupów myszki.

Wtorek 30.03.2021 

Temat: Zabawy matematyczne

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy matematyczne.   

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. Pociąg – w pierwszej części zadania nauczyciel przypomina dzieciom zapis cyfr w zakresie 1-10. W następnej części, wraz z dziećmi, utrwala te wiadomości  poprzez przeliczanie kropek na wagonach i dobieranie odpowiedniego zapisu.
 2. Kwiatki – zadaniem dziecka jest dodawanie określonej przez nauczyciela ilości kwiatków i dobieranie odpowiedniego zapisu dla wyniku. Podczas zabawy dziecko również utrwala nazewnictwo kolorów.
 3. Liczby w kolorach – w pierwszym etapie zadania, dzieci wskazują kolejno prostokąty mając na uwadze ich kolejność: od najmniejszego, najkrótszego do najdłuższego. Następnie wraz z nauczycielem liczą ile mniejszych kwadratów mieści się w innym, dłuższym prostokącie. Podczas zadania dzieci utrwalają nazewnictwo kolorów.
 4. Zajęcia on line https://youtu.be/pzzpGononDo

Poniedziałek 29.03.2021

Temat: Doskonalenie pamięci symultaniczno – sekwencyjnej z królikiem Stasią.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy doskonalące procesy zapamiętywania.  https://youtu.be/tldlLYHdpIE

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

1. „Kot śpi na szarej huśtawce”

- utrwalenie nazewnictwa kolorów: biały, żółty, szary, pomarańczowy, zielony,

- zapamiętanie elementów zdania oraz wskazanie ich na obrazkach – zadaniem dziecka jest wskazanie obrazków przedstawiających elementy zdania wypowiedzianego przez osobę prowadzącą zabawę. Wymienione zdania to: „kot śpi na szarej huśtawce” oraz „mysz śpi w zielonej trawie”. Zadaniem dziecka jest także powtórzenie pełnego zdania.

2. Różnice

- wskazanie różnic między obrazkami: zadaniem dziecka jest wskazanie różnic między podobnymi obrazkami np. drzewo z jabłkami lub gruszkami, dom z różnymi dachami, starszy mężczyzna o lasce i z parasolem

Czwartek 29.10.2020

Temat: Rozwój motoryki dużej

1.Przedstawiam kilka ćwiczeń mających na celu zrównoważone rozwijanie sprawności fizycznej dziecka:

a) rzucanie do celu - dziecko będzie rzucać do wskazanego przez Państwa 'celu' – pudełka, kosza, torby.

b) rzucanie piłką - rzucajcie do siebie piłką. Proszę wytłumaczyć dziecku, że gra polega na tym, że jeśli wypowiemy słowo, (na które wcześniej się umówicie), ono nie może złapać piłki. Tutaj można zagrać w „kolory” czyli grę polegającą na łapaniu piłki, gdy rzucający wypowiada jakiś kolor, a upuszczaniu na ziemię, gdy padnie „zakazany” kolor na przykład czarny.

c) rysowanie w powietrzu ręką lub nogą – w tej zabawie mówimy dziecku, co ma narysować w powietrzu- może to być koło, kwadrat, słońce, piłka. Zadaniem dziecka jest narysowanie tego, co usłyszy.

d) zbijanie butelek i zadania - należy poustawiać w domu lub ogrodzie duże i małe butelki plastikowe ( kręgle). Dajemy dziecku niewielką piłeczkę. Zadaniem dziecka będzie 'zbicie' butelek/kręgli. Jeśli dziecko nie może trafić w kręgle, można użyć większej piłki.

e) wyścigi i tory przeszkód – można wyjść na dwór lub bawić się w domu. Mogą Państwo wykorzystać to, co mają pod ręką i z tego stworzyć przeszkody. Ważne, aby tor nie był zbyt trudny dla dziecka. Powinien być wyzwaniem, ale możliwym do zrealizowania.

Tor można ustawić z klocków, maskotek.  Do budowy tunelu można użyć poduszek lub duże kartonowe pudło, kocy i krzeseł. Przydadzą się krzesła, liny, skakanki, szmatki, które utworzą slalomy. Wykorzystaj hula-hop, dostępne pufy, między którymi dziecko będzie musiało się przeciskać, albo poruszać się w dowolny, inny sposób.

a) balony - podrzucanie, odbijanie, łapanie, przytrzymywanie kolankami.

b)  muzyka -dziecko biega po domu w rytm puszczonej muzyki. W pewnym momencie rodzic zatrzymuje nagranie i prosi, aby dziecko stanęło w miejscu. Utwory klasyczne, które można wykorzystać do tej zabawy:

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY

https://www.youtube.com/watch?v=j7AatoSaw5k

https://www.youtube.com/watch?v=oy2zDJPIgwc

Środa 28.10.2020

Temat: Bajka z morałem  „Cudowna kłódka”

1.Zabawę z dzieckiem proszę rozpocząć od przypomnienia czym jest pies, kot i żmija oraz jak wyglądają.

2.Proszę upewnić się czy dziecko wie czym jest kłódka. W tym celu można narysować dziecku kontur kłódki na białej kartce i poprosić o pokolorowanie.

3.Proszę włączyć dziecku bajkę z linku https://www.youtube.com/watch?v=JMkFZjkSkPM

4.Jeśli dziecko nie będzie mogło utrzymać koncentracji podczas bajki, proszę w środku zrobić przerwę i zapytać co dotychczas wydarzyło się w jej treści.

5.Po wysłuchaniu przez dziecko bajki, proszę zapytać dziecko:

a) Jakie zwierzęta pomogły chłopcu?

b) Dlaczego król miał tyle zadań dla chłopca?

c) Dlaczego posiadanie cudownej kłódki było tak ważne?

6.Proszę otworzyć prezentację: https://docs.google.com/presentation/d/1WD0Lv_Vyon_zrVCweRJVVzgZkCwtbOnTG1VK4gGM97Q/edit?usp=sharing

Zadaniem dziecka jest opisanie treści bajki na podstawie obrazków w prezentacji.

7.Proszę wyświetlić dziecku na ekranie grafikę zamku https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/16/00/37/architecture-3609385_1280.jpg

Teraz jest czas na to, aby dziecko mogło opisać obrazek. Oto pomocnicze pytania:

a) Co widzisz na obrazku?

b) Jakie widzisz kolory na obrazku? Pokaż proszę co na tym obrazku jest żółte.

c)Kto może tam mieszkać?

d) Co znajduje się wokół zamku?

e) Czy chciałbyś tam mieszkać?

Wtorek 27.10.2020

Temat: Zabawy Sensoryczne

Zabawy sensoryczne są niezwykle ważne przy wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka. Mają za zadanie dostarczyć mu wiele różnorodnych bodźców, co ma docelowo prowadzić do lepszego poznania świata. Dużym atutem tych zabaw jest fakt, iż do zrealizowania ich nie potrzebujemy żadnych wymyślnych przedmiotów – często wystarcza to co mamy w domu. Zapraszam do zapoznania się z przykładowymi zabawami. Miłej zabawy!

1.Zabawy z kocem

Do większości tych zabaw konieczna będzie obecność dwóch osób dorosłych oraz koc. https://www.youtube.com/watch?v=PWWLrlzvaIA

2. Huśtawka

Dziecko siada na zrolowanym kocu trzymanym w rękach obu dorosłych. Mocno się trzyma koca. Dorośli huśtają dziecko na boki oraz do góry i na dół.

W wersji trudniejszej dziecko kładzie się na ziemi i łapie koc, zaplątując na nim ręce i nogi. Dorośli huśtają nim na boki.

3. Kokon

Dziecko kładzie się na środku koca. Dorośli podnoszą koc za rogi. Następnie bujają nim na boki. Można kocem „szurać” po ziemi lub turlać dziecko na boki. Można także zaplątać koc i prosić dziecko o wydostanie się z niego.

4. Naleśnik

Dziecko jest zawinięte w koc. Wykorzystujemy tę okazję do pomasowania mięśni dziecka. Można także przesuwać dziecko po ziemi i ćwiczyć z nim siłę mięśni.

Poniedziałek 26.10.2020

Temat: Zabawy doskonalące pracę rąk dziecka

Dlaczego to jest tak ważne?

Doskonalenie pracy rąk stanowi bardzo ważny etap w rozwoju każdego dziecka. Ręka stanowi narząd dzięki, któremu młody człowiek poznaje świat i rozwija się. Ważne jest stwarzanie mu możliwości do poznawania siebie i swoich możliwości. 

Trzylatek powinien już umieć wykonać pewne precyzyjne ruchy rąk takie jak: posługiwanie się łyżką, zamalowywanie wyraźnych konturów, układanie wieży z kilku klocków.

Czterolatek powinien już prawidłowo trzymać kredkę, podejmować próby cięcia papieru nożyczkami, rysować szlaczki po wyznaczonym śladzie.  

Pięciolatek powinien sprawnie przecinać papier, sznurować buty, wiązać kokardki.

Sześciolatek powinien: sprawnie zapinać, rozpinać guziki, nawlekać koraliki na nić, dokładnie zamalowywać różne płaszczyzny, kontynuować narysowany szlaczek.

Przedstawiam zabawy, które tak naprawdę możemy z dzieckiem robić codziennie, podczas wykonywania domowych obowiązków czy innych zajęć, doskonaląc i precyzując jego pracę palców i dłoni. Miłej zabawy!

1. Pisanie w kaszy, mące, ryżu, piasku lub innej sypkiej substancji

To ćwiczenie przygotowuje palce dziecka do pisania, rozwija koncentrację, ale przede wszystkim stanowi świetną zabawę dla dziecka. Dodatkowo każdy z nas powinien znaleźć w szafce wszystko co potrzebne do jego wykonania. 

Co będzie potrzebne?

- taca z wysokimi brzegami, pudełko po butach, blaszka, duży pojemnik na żywność – wszystko do czego będziemy mogli wsypać mąkę,

- produkt sypki – mąka, kasza, sól, ryż, płatki owsiane (dowolny),

- kartki z przygotowanymi dowolnymi wzorami do naśladowania przez dziecko (mogą Państwo wykonać je ręcznie wykorzystując kartki oraz marker czy kredkę o wyraźnym kolorze).

Przebieg zabawy:

Do wybranego pojemnika nasypujemy około centymetra kaszy. Zadaniem dziecka jest narysowanie dowolnego kształtu. Karteczki z narysowanymi kształtami, kładziemy przed dzieckiem obok tacy. Jako pierwsi rysujemy kształt prezentując dziecku jak prawidłowo go odtworzyć. Zamazujemy i obserwujemy w jaki sposób dziecko wykonuje kształt. Możemy jako pierwsi narysować kształt i poprosić, aby dziecko go odtworzyło bez przedkładania karteczki ze wzorem – wtedy poćwiczymy także pamięć wzrokową pociechy.

Proszę pamiętać, aby dziecko podczas zabawy siedziało prosto, a wzór kreśliło dominującą ręką.

2. Pęseta

Ta zabawa ma na celu doprecyzowanie czynności wykonywanych przez dziecko, ale także wyćwiczenie mięśni przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.

Co będzie potrzebne?

- pęseta,

- ziarenka ryżu,

- monety,

- dwie filiżanki.

Przebieg zabawy:

Zadaniem dziecka jest przenoszenie monet z jednej do drugiej filiżanki przy użyciu pęsety. W tym momencie możemy także utrwalić z dzieckiem pojęcia „większa” oraz „mniejsza”, np. prosząc podczas zabawy: „teraz przełóż tę mniejszą monetę”. Jeśli to nie sprawia dziecku problemu, podejmujemy próbę przeniesienia pęsetą kilkunastu ziarenek ryżu.

3. Przelewanie

Ta zabawa ma na celu doskonalenie koordynacji ruchowej. Jest niezwykle ciekawa, ponieważ nieczęsto dzieci mają szansę samodzielnie przelewać płyny. Prowadzi również do zwiększenia wiary we własne siły.

Co będzie potrzebne?

- dzbanek, karafka, butelka,

- szklanki.

Przebieg:

Rodzic nalewa wodę do dzbanka, karafki lub butelki. Zadaniem dziecka jest nalanie wody do szklanek. Jeśli szklanki są tej samej wielkości, można poprosić pociechę, aby nalała do nich po tyle samo wody.

Następnie wodę można przelewać między szklankami oraz odlewać do dzbanka.  To doskonała okazja, aby utrwalić z dzieckiem pojęcia „dużo”, „mało” oraz „tyle samo”.

4.Wycinanie

Umiejętność wycinania jest istotnym aspektem w rozwoju dziecka. Ćwiczy zarówno koordynacje ruchową, ale także wzrokowo – ruchową (tzn. że ręka wykonuje to co widzi oko).

Co będzie potrzebne?

- dwie kartki o dowolnym kolorze, najlepiej żółta lub brązowa

- karteczka o żywym kolorze

- nożyczki

- klej lub taśma

Przebieg:

Dziecko odrysowuje okrąg od miski lub talerza. Następnie samodzielnie lub z pomocą rodzica wycina go.

Następnie z drugiej kartki wycinamy szerokie na ok. 1 cm, długie paski.  Z kartki o intensywnym kolorze wycinamy ok. 2 cm, 2 cienkie paski.

Wszystkie elementy sklejamy tak, aby powstała głowa z włosami (okrąg i długie paski) spiętymi kolorową gumką (krótki pasek o intensywnym kolorze).

Teraz zadaniem dziecka jest przycinanie powstałych włosów.

 

Zabawy terapeutyczne i przykłady ćwiczeń

Gra w memory – jest to gra, której zasady – nawet dla bardzo małych dzieci – są proste i nie wymagają od nas długiego tłumaczenia. Zabawa ta polega na szukaniu par – czyli dwóch identycznych obrazków. Rozkłądamy karty tak, aby wszystkie obrazki były zakryte. Przebieg rozgrywki: pierwszy gracz odkrywa dwie karty – jeśli nie są identyczne – ponownie je zakrywa. To samo robi drugi gracz. Zadaniem dziecka jest zapamiętywanie położenia obrazków, dlatego należy pilnować by dziecko chwilkę przyjrzało się obrazkom, zanim je z powrotem zakryje. Początkowo dziecko może mieć tendencję do odruchowego zakrycia obrazków gdy tylko dostrzeże, że nie są identyczne, jednak należy zwrócić uwagę, żeby dziecko odkryło obrazki i zakryło je dopiero po chwili. Gra pozytywnie wpływa na percepcję wzrokową, pamięć i spostrzegawczość, ćwiczy koncentrację uwagi i rozwija umiejętności społeczne, gdyż wymaga od dziecka przestrzegania zasad i cierpliwego czekania na swoją kolej. Karty do gry w memory mają mnóstwo zalet dlatego powinny znaleźć się w każdym domu, jednak jeśli jeszcze ich nie posiadacie, możemy skorzystać z internetowych wersji tej gry, które odnajdziemy na stronach z grami edukacyjnymi dla dzieci poniżej link do strony: https://www.miniminiplus.pl/noddy-detektyw-w-krainie-zabawek/gry/noddy-memory

Zabawa sensoryczna - rozpoznawanie przedmiotów poprzez dotyk – zanim rozpoczniemy zabawę do worka, bądź pudełka z wyciętą dziurą (przez którą dziecko będzie mogło wkładać rękę) wrzucamy różne zabawki i przedmioty, które dziecko będzie miało rozpoznać po dotyku. Następnie prosimy dziecko o włożenie ręki do pudełka, złapanie jednego przedmiotu i odgadniecie co to jest. Gdy dziecko poda nam swoją propozycję prosimy, aby wyciągnęło przedmiot i sprawdziło czy ma rację. Dobierając przedmioty do zabawy starajmy się, aby były to rzeczy znane dziecku o różnej fakturze i kształcie, tak aby pobudzić receptory i wyobraźnie dziecka. Przykładowe przedmioty: piłeczka, kostka do gry, autko, klocek, gąbka, kredka, maskotka, plastikowy kubeczek, łyżka itp. link: https://www.youtube.com/watch?v=6tYci_Oq9XM

Smakowita zgadywanka – do tej zabawy przygotowujemy różne produkty spożywcze o charakterystycznym smaku, np. sól, cytrynę, dżem, czekoladę, wybrane owoce np. kawałek jabłka, truskawkę, winogron oraz opaskę na oczy dla dziecka. Przed rozpoczęciem zabawy zakrywamy dziecku oczy. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie po smaku co właśnie zjadło i opisanie jaki to miało smak. Pamiętamy by naszą apetyczną zgadywankę przygotowywać tak, by dziecko przed zabawą nie widziało produktów, które będzie starało się rozpoznać. Nagrodą za udział w zabawie może być wspólne przygotowanie ulubionego deseru, bądź ulubionej potrawy dziecka.

Praca indywidualna – dla usprawnienia pracy rączek proponujemy by każdego dnia dziecko miało możliwość wykonania karty pracy polegającej np. na łączeniu kropek, rysowaniu po śladzie, kolorowaniu wg kodu. Jeśli nie posiadamy w domu tego typu książeczek i nie mamy w domu możliwości wydruku tego typu materiałów z internetu, możemy sami narysować dziecku zadanie np. zaczynając szlaczek i prosząc o jego dokończenie, bądź prosząc dziecko o narysowanie obrazka wg naszej instrukcji (np. narysuj na środku domek, w lewym górnym rogu słońce itd.). Jeśli dostrzeżemy, że dziecko ma spore trudności z rozróżnianiem stron i kierunków na kartce możemy najpierw poprosić, aby dziecko kładło w wyznaczonym przez nas miejscu na kartce np. klocek lub inną drobną zabawkę. Jeśli dziecko nadal robi błędy cierpliwie poprawiajmy je i spokojnym głosem mówmy (klocek leży: na środku kartki/w lewym dolnym roogu/w prawym górnym rogu itd.) Elementem zaskoczenia może być położenie przedmiotu pod kartką – gdyż dziecko musi nagle zmienić perspektywę.

Temat: Wakacje

a) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz procesów logicznego myślenia. "Wakacje nad wodą" - kolorowanie obrazków spełniających podane kryterium. Link do kart pracy zamieszczamy poniżej:

https://1.bp.blogspot.com/-InoJJdKVi6E/WxrYbYVcY0I/AAAAAAAACBU/x0sqXtw6vEUqWsb7xXJi6nR9Gcbc3zTywCEwYBhgL/s1600/Wakacje%2BLato%2Bkarty%2Bpracy%2Bdla%2Bdzieci1%2B%25284%2529.png

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej, procesów logicznego myślenia. "Gdzie wybieram się na wakacje?" - łączenie w pary postaci z miejscem w które zamierzają się wybrać. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

http://2.bp.blogspot.com/-880hSI9Ioi8/VAxR1UK1nGI/AAAAAAAADvQ/lWXbnL5tS6I/s1600/scn0069.jpg

c) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji. "Na plaży" - wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami- dorysowywanie brakujących elementów na drugim obrazku. Link do karty pracy zamieszczony poniżej:

https://i.pinimg.com/originals/69/cf/dc/69cfdcbf38d271a9976e54d09bc5fd30.jpg

d) Ćwiczenie grafomotoryczne. Rozwijanie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej. "Aparat" - kolorowanie wg kodu. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://www.pracowniasi.pl/uploads/media/default/0001/01/5770fd9705c6d_preview/1.jp

Temat: Uczę się przeżywać chorobę swoją i innych

a) Rozwijanie koncentracji uwagi, percepcji słuchowej oraz procesów logicznego myślenia. „U lekarza”- Rozwiązywanie zagadek:

W tym dużym budynku jest dużo łóżek. Leżą tam pacjenci krócej albo dłużej.(szpital)

Do tego sklepiku czasami chodzimy po krople, syropki i witaminy. (apteka)

Na dużym fotelu pacjentów przyjmuje. Rzadziej wyrywa, częściej plombuje. (dentysta)

Na tej kartce doktor wypisuje leki. Potem pójść z nią trzeba szybko do apteki. (recepta)

Przepisane w recepcie w odpowiedniej ilości pacjentowi pomogą na dolegliwości. (leki)

Tan pan albo pani najtrafniej może, gdy jesteś chory postawić diagnozę. (lekarz)

b) Rozwijanie procesów logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej. Ćwiczenia w mowie. „Z wizytą u doktora”- historyjka obrazkowa. Dziecko układa obrazki w kolejności, uzasadnia swoją decyzję. Linki do obrazków zamieszczone poniżej:

https://chomikuj.pl/wanda-przedszkole/Zawody/lekarz/chory1,246189720.jpg

https://chomikuj.pl/wanda-przedszkole/Zawody/lekarz/chory2,246189744.jpg

https://chomikuj.pl/wanda-przedszkole/Zawody/lekarz/chory3,246189804.jpg

https://chomikuj.pl/wanda-przedszkole/Zawody/lekarz/chory4,246189836.jpg

https://chomikuj.pl/wanda-przedszkole/Zawody/lekarz/chory5,246189608.jpg

https://chomikuj.pl/wanda-przedszkole/Zawody/lekarz/chory6,246189645.jpg

c) Usprawnianie motoryki małej. Rozwijanie procesów logicznego myślenia. „Niesiemy pomoc bliskim w chorobie” - dziecko koloruje obrazek przedstawiający chorą dziewczynkę leżącą w łóżku. Następnie dookoła obrazka rysuje to co jego zdaniem to jak mółby pomóc dziewczynce by poprawić jej humor i samopoczucie w trakcie choroby. Link do obrazka zamieszczamy poniżej:

http://chomikuj.pl/tosiu08/PRZEDSZKOLE/01+lekarz*2c+piel*c4*99gniarka/lekarz+(23)(1),1937000859.jpg

Temat: Dbamy o zdrowie

a) Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz słuchowej. Higiena- przybory do utrzymania czystości osobistej”- wykonywanie poleceń, klasyfikowanie, wyszukiwanie brakujących elementów i łączenie ich z odpowiednim obrazkiem. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://chomikuj.pl/halszka64/Zdrowie/karty+pracy/5-22(1),693757621.jpg

b) Rozwijanie motoryki małej, koncentracji uwagi oraz procesów myślenia. Klasyfikowanie produktów na te które są zdrowe i te niezdrowe. Dziecko wycina i koloruje obrazki, grupując przykleja w odpowiednich miejscach. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://chomikuj.pl/halszka64/Zdrowie/karty+pracy/m_1,693759087.jpg

c) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi. Ćwiczenia w mowie, usprawnianie motoryki małej.Posiłki” - dziecko wyszukuje elementy na obrazku, wycina i posługuje się klejem. Wypowiada się na temat posiłków. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://chomikuj.pl/halszka64/Zdrowie/karty+pracy/5-6,693757446.jpg

Temat: Zabawy z wierszykami

a) Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci słuchowej. Masażyk- nauka zabawy do wierszyka. Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne jest trenowanie pamięci poprzez naukę wierszyków. Jako, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę w tym celu warto wykorzystywać zabawy i masażyki. Poniżej zamieszczamy przykładowy wierszyk do nauki poprzez zabawę:

Idzie myszka po ścianie,

niesie złote pierścienie,

jak się pierścień zachwieje,

to się myszka zaśmieje.

(dotyk palcami po całym ciele)

*dodatkową atrakcją do tej zabawy może być pacynka np. myszki, która założona na rękę wędruje po ciele dziecka. Jeśli dziecko ma ochotę następuje zmiana ról – dziecko stara się rozbawić rodzica.

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz słuchowej, koncentracji uwagi procesów myślenia. Tekst do wspólnego czytania rodzic-dziecko. Dziecko naśladuje odgłosy, nazywa i koloruje obrazki, uczy się wierszyka. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://www.google.pl/search?q=karty+pracy+do+wierszyk%C3%B3w+przedszkole&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9hj3bdZiof136M%253A%252C0Zyb6nFYPcAH7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSWtUcMa7SIK9vFM742R1KYgap3MQ&sa=X&ved=2ahUKEwiM7eKfhZbqAhUiMewKHamCDLYQ9QEwAnoECAoQCQ&biw=1280&bih=607&dpr=1.5#imgrc=6DqIwSK6YzYgdM

c) Rozwijanie motoryki dużej, koncentracji uwagi. Zabawa ruchowa do wierszyka. "Żabka" Link do zabawy zamieszczamy poniżej:

https://www.google.pl/search?q=karty+pracy+do+wierszyk%C3%B3w+przedszkole&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9hj3bdZiof136M%253A%252C0Zyb6nFYPcAH7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSWtUcMa7SIK9vFM742R1KYgap3MQ&sa=X&ved=2ahUKEwiM7eKfhZbqAhUiMewKHamCDLYQ9QEwAnoECAoQCQ&biw=1280&bih=607&dpr=1.5#imgrc=DFnRrntnZSbCtM

Temat: Zdrowie

a) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi. „Owoce pełne zdrowia” - Dorysowywanie brakujących elementów w diagramie. Rozpoznawanie kolorów, rozróżnianie warzyw i owoców. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

http://www.p47.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/04/Załącznik-1.pdf

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi procesów myślenia. Klasyfikacja. Łączenie produktów zdrowych- z uśmiechniętą buzią, oraz niezdrowych- ze smutną minką. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.allegroimg.com%2Foriginal%2F03e753%2Fa3a67d5145cc86805e92716c8761&imgrefurl=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Foferta%2Fzdrowe-zywienie-owoce-i-warzywa-karty-pracy-7625994811&tbnid=Cmy7S4AvN8cHzM&vet=12ahUKEwi03s39r5PqAhULIcUKHawHDbcQMygJegUIARC8AQ..i&docid=KK7hsLzXG89vBM&w=414&h=586&q=karty%20pracy%20zdrowie%20przedszkole&hl=pl&ved=2ahUKEwi03s39r5PqAhULIcUKHawHDbcQMygJegUIARC8AQ

c) Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie percepcji wzrokowej oraz procesów myślenia. „Moje zdrowie” - zbiór kart pracy. Przeliczanie, klasyfikowanie, wyszukiwanie elementów na obrazku wykonywanie prostych poleceń. Linki do kart pracy poniżej:

https://fenek.pl/bezplatne/121-zestaw-kart-pracy-moje-zdrowie-13-stron-012017.html

https://fenek.pl/img/pdf/karty_pracy_moje_zdrowie.pdf

Temat: W księgarni

a) Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie procesów myślenia. ”Księgarnia” - przeliczanie – łączenie linią półek z taką samą ilością książek. Link do karty pracy poniżej:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fprzedszkouczek.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPolaczPary.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprzedszkouczek.pl%2F2019%2F04%2F22%2Fjak-powstaje-ksiazka-8-maja-dzien-bibliotekarza-i-bibliotek%2F&tbnid=HxmoWY1y9svN-M&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygGegUIARC1AQ..i&docid=20AB9jteVSi1wM&w=1073&h=750&q=ksi%C4%85%C5%BCka%20karta%20pracy%20przedszkole&ved=2ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygGegUIARC1AQ#h=750&imgdii=3iztt176E3x_HM&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygGegUIARC1AQ..i&w=1073

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi. Łączenie w pary identycznych książek. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/PolaczPary.pdf

c) Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi. Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie procesów myślenia. Wykonywanie prostych poleceń. Link do karty pracy poniżej:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcloud2i.edupage.org%2Fcloud%3Fz%253A%252B28taoAxoLdzS4WEMTXuJMNSFyZCTXmrgNZ6Tm%252BQWI3weyXidYhCt%252F%252FxRcKF9WCH&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprzedszkolepomarzanowice.edupage.org%2Fnews%2F%3Fzac%3D20&tbnid=g_ewIMGsKejakM&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygQegUIARDJAQ..i&docid=hdW9cTaU4HPvQM&w=1041&h=1456&q=ksi%C4%85%C5%BCka%20karta%20pracy%20przedszkole&ved=2ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygQegUIARDJAQ

Temat: W bibliotece

a) Usprawnianie motoryki małej. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Biblioteka” - labirynt.

https://www.worldbookday.com/wp-content/uploads/2018/10/Primary-Activity-Luna-Loves-Library-Day-maze.pdf 

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi. „Odwiedzamy różne miejsca” - łączenie w pary obrazków przedstawiających różne miejsca (typu biblioteka, muzeum). Link do karty pracy:

https://fenek.pl/img/pdf/karty_pracy_miejsca.pdf

c) Ćwiczenia grafomotoryczne. „W bibliotece” - usprawnienie motoryki małej poprzez łączenie kropek. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

http://www.connectthedots101.com/worksheet/10506-Caillou-Reading-a-Book-dot-to-dot

d) Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie procesów myślenia.”Liczymy książeczki” - zamalowywanie pod obrazkiem liczby odpowiadającej ilości książek na obrazku. Link poniżej:

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/LiczenieKsiazki.pdf

Temat: Bajka o książeczce

a) Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi. Ćwiczenia w mowie. „Bajka o zmęczonej książeczce” - dziecko po wysłuchaniu bajki wypowiada się na temat jej treści. Link do bajki:

http://elizasmahoney.com/2013/10/05/bajka-o-zmeczonej-ksiazce-z-bajkami/  

b) Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi oraz pamięci słuchowej. „Jak korzystać z książek?” - dziecko uczy się na pamięć rymowanek utrwalających zasady prawidłowego traktowania książek. Link do obrazków wraz z rymowankami zamieszczamy poniżej:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-5tEvzGoV3mQ%2FXqcEhcb8REI%2FAAAAAAAAVN0%2FDe8sBk3Hc6QTGhi30HUVfCt1zO4hkFRKgCLcBGAsYHQ%2Fs1600%2FDzie%2525C5%252584%252BKsi%2525C4%252585%2525C5%2525BCki%252B-%252B%2525C5%25259Awiatowy%252BDzie%2525C5%252584%252BKsi%2525C4%252585%2525C5%2525BCki%252B-%252B23%252Bkwietnia%252B-%252Bszanuj%252Bksi%2525C4%252585%2525C5%2525BCki%252B-%252Bzagadki%252B-%252Bkarty%252Bpracy%252Bdla%252Bprzedszkolaka%252B-%252BDzie%2525C5%252584%252BPostaci%252Bz%252BBajek%252B-%252B5%252Blistopada%252B-%252Bjak%252Bpost%2525C4%252599powa%2525C4%252587%252Bz%252Bksi%2525C4%252585%2525C5%2525BCk%2525C4%252585%252B%252B-%252Bprzedszkole%252B1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprzedszkole19.glogow.pl%2Fgrupa-iv-przyjaciele-pszczolki-mai-2-2%2F&tbnid=e8ERij1r9kOgYM&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygNegUIARDDAQ..i&docid=OQSmXB_kEOORXM&w=1456&h=1360&q=ksi%C4%85%C5%BCka%20karta%20pracy%20przedszkole&ved=2ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygNegUIARDDAQ#h=1360&imgdii=tnGxBLqht3sLrM&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygNegUIARDDAQ..i&w=1456

c) Ćwiczenia grafomotoryczne. Rozwijanie procesów logicznego myślenia oraz pamięci. „Zasady korzystania z książek” - kolorowanka. Dziecko rozpoznaje zasady prawidłowego traktowania książek na podstawie symbolicznych obrazków. Utrwala szacunek wobec książek podczas starannego kolorowania zbioru zasad. Stara się wymienić wszystkie zasady z pamięci. Link do kolorowanki zamieszczamy poniżej:

https://1.bp.blogspot.com/-BI-2av5m8hc/WRSwYhrDS1I/AAAAAAAAB5E/UCUtMp-IRI4dHe7jLK4PDHMu-JCbqbZ3gCLcB/s1600/Zasady%2Bkorzystania%2Bz%2Bksiazek.jpg

Temat: Makieta lasu

a) Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie procesów myślenia. Rodzic przygotowuje liczmany dla dziecka w postaci obrazków ze zwierzętami leśnymi lub zabawek, wyznacza dziecku proste zadania matematyczne. (Np. policzenie misiów, porównywanie zbiorów i wskazywanie, których zwierzątek jest więcej/mniej, segregowanie zwierzątek wg nazwy lub wybranej cechy np. koloru). Link do przykładowych obrazków, które można wydrukować i po wycięciu użyć jako liczmanów zamieszczony poniżej:

https://4.bp.blogspot.com/-6xAsi7Oxis4/VjTVj2GvgJI/AAAAAAAAG6I/EdPLpEtl-Eo/s1600/dru%25C5%25BCyny.png 

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz procesów myślenia. Wycinanie.„Zwierzęta leśne” - rytmy. Dziecko wycina obrazki i kontynuuje rozpoczęte rytmy. Link do karty pracy zamieszczony poniżej:

https://1.bp.blogspot.com/-ttGXgEp__5U/VjTbRuqYxdI/AAAAAAAAG6s/zwUi52xIBBE/s1600/karta%2Bpracy%2Brytmy.jpg 

c) Usprawnianie motoryki małej. Tworzenie makiety lasu. Dziecko maluje obrazek przedstawiający las i nakleja na niego wycięte przez siebie obrazki zwierząt tak, aby stały. Zamiast obrazka dziecko może również stworzyć makietę lasu wykonując np. drzewa z rolek po papierze oraz lepiąc zwierzątka z plasteliny, lub ustawiając w swoim lesie zabawkowe zwierzątka. Linki do przykładowych obrazków zwierząt, których można użyć do stworzenia obrazka/makiety lasu zamieszczamy poniżej:

https://image.freepik.com/free-vector/set-forest-animals-birds_105738-70.jpg 

https://images.creativemarket.com/0.1.0/ps/4494382/1500/1500/m1/fpnw/wm1/1702.j032.017.p.n002.c20.set-cartoon-forest-animals-.jpg?1527062270&s=089f0f3fba04dbcd90b87549ac24bfc8 

https://ruthillustration.files.wordpress.com/2015/09/forest_animals_set.jpg 

Temat: Leśne zwierzęta

a) Doskonalenie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi. „Leśne zwierzęta” - zagadki. Dziecko rozwiązuje zagadki dotyczące leśnych zwierząt. Przykładowe zagadki dotyczące leśnych zwierząt zamieszczamy poniżej:

Jest brunatny, bardzo duży,

nos ma czarny, futra w bród,

zaś ze wszystkich smakołyków

on najbardziej lubi miód. (niedźwiedź)

On jest dziki, on jest zły

On ma bardzo ostre kły.

Gdy go ktoś w lesie spotyka, to na drzewo szybko zmyka. (dzik)

Podobno jest chytry, do kurników się wkrada

Codziennie rude futerko zakłada.

Ma pociągły pyszczek i puszysty ogonek

Podobny do pieska lecz w lesie ma swój domek. (lis)

Mądre oczy, duża głowa

w nocy łowi w dzień się chowa.

Zgadniesz po tych paru słowach,

że ten ptak to ... (sowa)

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę

Zbieram orzeszki, kiedy je zobaczę

Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę

Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. (wiewiórka)

Ma króciutkie nóżki,

i maleńki ryjek,

chociaż igły nosi,

nigdy nic nie szyje. (jeż)

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej. Cięcie nożyczkami. "Leśne zwierzęta" - składanie pociętego obrazka. Dziecko tnie obrazek na paski (wzdłuż linii) układa obrazek i przykleja go na kartce. Link do obrazka zamieszczony poniżej:

http://1.bp.blogspot.com/-lihwOw_EfpM/VjTVbOz5G-I/AAAAAAAAG6A/y4TsaJLSXNE/s1600/rytmy-page-016.jpg