Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

 

Zajęcia dnia

600-730

Powitanie dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw dowolnych, zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą, praca indywidualna. Ćwiczenia poranne

730- 800

Przyjmowanie dzieci w sali św.Floriana. Wspólny śpiew.

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z całą społecznością przedszkola.

815 -  840

Zabawy ruchowe. Zajęcia wprowadzające znajomość pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny. Toaleta.Ćwiczenia gimnastyczne.

840- 900

I posiłek -  śniadanie. Modlitwa po posiłku.

900- 920

Czynności higieniczno- porządkowe. Mycie zębów. 

920- 930

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

930-950

Zabawy kierowane przez nauczyciela: rytmika, katecheza, języki nowożytne.

950-1010

Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1010 - 1030

Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1030-1100

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

1100-1115

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed drugim posiłkiem.

1115- 1135

II posiłek - zupa obiadowa.  Modlitwa po posiłku.

1135 - 1150

Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do wyjścia na teren przedszkolny.

1150- 1250

Spacery w okolicach przedszkola, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa Anioł Pański, zabawy na terenie przedszkolnym.

1250- 1300

Czynności higieniczno- porządkowe.

1300 - 1335

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Toaleta. Słuchanie fragmentu Pisma św.  Modlitwa przed posiłkiem

1335-1405

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1405- 1415

Czynności higieniczno-porządkowe.

1415 - 1430

Odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela,  słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1430-1450

Zabawy kierowane przez nauczyciela:  zajęcia taneczne.

1450-1505

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu, nauka czytania, zabawy paluszkowe.

1505-1530

IV posiłek - podwieczorek.Podsumowanie tematu dnia.  Zabawy dowolne, praca indywidualna. Autorefleksja.

 1530 - 1600

Przyjmowanie dzieci w sali św.Mateusza. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe.

1600 -1700

Przyjmowanie dzieci w sali  św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne.  Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.