KADRA

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów,  którzy dbają o przyjazną atmosferę w placówce. To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych,kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.Posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, elementów logopedii. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Do wspólpracy zaprosiliśmy nauczycieli z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspierania w sytuacjach trudnych.

Nad pracą opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną czuwa dyrektor d/s pedagogicznych, który dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wspiera ich bezpośrednio przy warsztacie pracy poprzez aktywny udział w zajęciach, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć. Wspólnie ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu monitoruje realizację indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci.

Kadra kierownicza:
 • ks. mgr Andrzej Klukowski – kapelan przedszkolny,  proboszcz parafii św. Floriana, nauczyciel dyplomowany, kierunek studiów - teologia
 • mgr Jolanta Parasiak - prezes Zarządu, dyrektor, nauczyciel mianowany, kierunek studiów- Administracja na Wydziale Prawa, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami logopedii, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, specjalista z terapii behawioralnej, specjalista z zakresu zarządzania oświatą, Szkoła Tutorów Przedszkolnych

Wychowawcy i nauczyciele grup:    

 • mgr Jolanta Parasiak- nauczyciel mianowany, kierunek studiów- Administracja na Wydziale Prawa, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami logopedii, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, specjalista z terapii behawioralnej, specjalista z zakresu zarządzania oświatą, certyfikowany tutor przedszkolny
 • Iwona Grabowska - nauczyciel mianowany, Studium Wychowania Przedszkolnego
 • mgr Izabela Marciniak- nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Pedagogika Wczesnoszkolna; Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza
 • mgr Paulina Płócienniczak - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów -  Pedagogika Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna
 • mgr Katarzyna Sąsiadek - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • mgr Magdalena Arkabus - Kaczorek  - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów -Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • mgr Aleksandra Rudzińska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
 • lic. Anna Kierzynkowska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów - Wychowanie Przedszkolne
 • lic. Beata Sagatowska - nauczyciel kontraktowy, kierunek studiów -  Wychowanie Przedszkolne z Edukacją Wczesnoszkolną, Oligofrenopedagog
 • mgr Kamila Sadowska - nauczyciel stażysta, kierunek studiów -  Wczesna Edukacja z Terapią Pedagogiczną, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • mgr Patrycja Ziółkowska - nauczyciel stażysta, kierunek studiów - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Terapia Pedagogiczna i Wspomaganie Rozwoju Dziecka Zdolnego
 • mgr Martyna Abramska - nauczyciel stażysta, kierunek studiów - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Kształceniem Integracyjnym
 • Mariola Haber - nauczyciel mianowany, Studium Wychowania Przedszkolnego

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

 • mgr Jolanta Cieślicka - nauczyciel dyplomowany, wydział teologii
 • mgr Anna Duszak - instruktor  rytmiki, filolog romański – j. francuski, Szkoła Muzyczna II stopnia – specjalność rytmika
 • mgr Aleksandra Wońdzińska - instruktor szachowy i gimnastyki korekcyjnej
 • lic. Cezary Dalidowicz - nauczyciel stażysta, filolog języka angielskiego Uniwersytetu Gdańskiego
 • lic. Małgorzata Wilczak- Instruktor tańca sportowego AWF w Gdańsku, specjalista z terapii tańcem i ruchem
Kadra specjalistyczna:
 • mgr Agnieszka Nadarzewska – nauczyciel kontraktowy, specjalista neurologopeda
 • mgr Kamila Sadowska - nauczyciel,  specjalista wspomagania wczesnego rozwoju dziecka
 • mgr Patrycja Ziółkowska - nauczyciel, specjalista terapii pedagogicznej i  wspomagania rozwoju dziecka zdolnego

 Administracja: 

 • Natalia Trykowska - intendent 

 Obsługa:    

 • Agnieszka Kuźniarska
 • Barbara Trepczyńska 
 • Beata Pawłowska
 • Lucyna Zacher 
 • Małgorzata Dunec

Kuchnia:

 • Danuta Jarzębowska
 • Iwona Marchlewska
 • Malwina Malinowska
Rachunkowość:
 • Biuro rachunkowe „Finansjer” - główna księgowość i kadry
Dozór:
 • Promet Service - Agencja Ochrony