OPŁATY

 

Opłata miesięczna za przedszkole wynosi:

  • Opłata stała - 170 zł. W ramach opłaty stałej zapewniamy 3 razy tygodniowo lekcje języka angielskiego, 2 razy tygodniowo zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne,  katechezę, szachy, gimnastykę korekcyjną oraz indywidualne zajęcia z neurologopedą .
  •  Stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka ( odliczana  za każdy nieobecny dzień w przedszkolu)  
  •  Opłata członkowska na stowarzyszenie -  20 zł 
  •  Opłata specjalna (prezenty świąteczne dla dzieci) - 10 zł.
  • Opłata stała dla dzieci 1,5 rocznych wynosi - 500 zł

Wpłaty proszę dokonywać na konto: 

  • Getin Bank  nr 33 1560 0013 2353 8641 6000 0002

 Intendentka przyjmuje w dniach :

  • poniedziałek  1400- 1600 
  • czwartek        800- 900

Informacje o wpłatach proszę kierować na adres e-mail:

  • intendentka@przedszkolekatolickie.pl