O NAS

Jesteśmy Przedszkolem Katolickim, którego całokształt opiera się  na personalistycznej koncepcji człowieka, systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki oraz systemie wychowania  Dzieci w duchu poszanowania dla fundamentalnych norm moralnoetycznych, kształtowanie właściwych wzorców i postaw moralnych w duchu wiary i nauki katolickiej. 
 Nasza placówka nawiązuje w swojej działalności do zaszczytnej i zasługującej na najwyższe uznanie i wyróżnienie tradycji i dorobku Diecezjalnego Przedszkola Katolickiego w Elblągu p.w. bł. Franciszki Siedliskiej
 

  Tak piszą o nas nasze przedszkolaki:

P - przebojowe
R - radosne
Z - zabawne
E - elokwentne
D - dobroduszne
S - sympatyczne
Z - znakomite
K - kształcące
- otwarte
L  -  lubiane
E - energiczne
 
K - koleżeńskie
A - anielskie
T - tolerancyjne
O - odlotowe
L - ludzkie
I - integracyjne
C - cudowne
K - kochane
I - innowacyjne
E - empatyczne
                      To przedszkole po prostu jest WSPANIAŁE !!!
                                                             B. I. mama Kornelki

Nasze przedszkole, to nie tylko tradycje związane z katolickim charakterem, ale również:
  • nowoczesny system monitoringu i zabezpieczeń,
  • profesjonalna kadra pedagogiczna,
  • bogato wyposażone sale, świetlica i stołówka,
  • wycieczki oraz wiele zajęć dodatkowych,
  • wspaniała atmosfera 
... oraz to, co dla nas najważniejsze 
                - wielkie serce dla Waszego dziecka.

Przedszkole posiada sale z łazienkami, wyposażone w stosowne do wieku dzieci i ich potrzeb meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.
Posiadamy salę do zajęć z neurologopedą i psychologiem,
bogato wyposażoną bibliotekę,
zaplecze kuchenne umożliwiające przygotowanie zdrowych i smacznych posiłków spełniających wymogi HACCP,
uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych. 
Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw przy przedszkolu oraz boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wyżynnej. 

Przedszkole zostało podzielone na 5 grup wiekowych: 2,5;  -3;  -4; -5 oraz 6-latków. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 25 osób. W placówce jest 7 oddziałów przedszkolnych.


Pliki do pobrania