OGŁOSZENIA

Drodzy Rodzice !

1.  W naszym przedszkolu informacje przekazujemy w następujący formach:

a ) ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)  pisemnie: ogłoszenia i komunikaty, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami

Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy). Więcej informacji proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu   w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu.

3.Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

4.W naszej placówce indywidualne kontakty nauczycieli  z rodzicami odbywają się co tydzień we wtorek w godzinach 1530-1600.

5.Zapraszamy  do udziału w "Konkursie Różańcowym", który  będzie trwał od 1.10 - 11.10. Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

6. W środę 9 października tradycyjnie w naszym Przedszkolu odbędzie się Koncert Muzyki Poważnej pt. "Pyza na polskich dróżkach". Pieniądze proszę wpłacać do skarbnika lub nauczycieli poszczególnej grupy.  Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

7. W czwartek 10 października  od godz. 900 odbędzie się Jesienna sesja zdjęciowa. Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

8.  W ramach edukacji  bezpieczeństwa 10 października  ( czwartek) w naszej placówce będziemy gościć pana dzielnicowego.  Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

9.We wtorek 15 października w sali św. Floriana odbędzie się konkurs wiedzy o naszym wielkim rodaku Karolu Wojtyle, który został papieżem.Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

10.  W środę 16 października  tradycyjnie będziemy obchodzić  Akademię poświęconą rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

11. W dniach 23 - 30 października  2019 r. dzieci z naszego przedszkola będą odwiedzały cmentarze. celem uczczenia pamięci zmarłych. Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

12.  W czwartek 31 października odbędzie Pochód Wszystkich Świętych, a potem  Bal Wszystkich Świętych w poszczególnych salach. Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

13.Zapraszamy do udziału w konkursie  "Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa". Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.