Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna:

Znajdziecie tutaj propozycje zabaw i ćwiczeń  z zakresu terapii pedagogicznej. Życzymy wspaniałej zabawy

Piątek 16.04.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi zabawami rozwijającymi umiejętność logicznego myślenia, odpowiednimi dla wszystkich kategorii wiekowych. https://youtu.be/xN9MiM8vP9g

Film zawiera:

„O czym mówię?” – dziecko ma za zadanie odgadnąć o czym mówi nauczyciel. Nauczyciel zadaje zagadki: gdzie śpi pies?, co można przytulać nocą?. Dziecko nazywa obrazki i dobiera ten o którym mówi nauczyciel.

„Gdzie jest?” – zadaniem dziecka jest wskazanie gdzie znajduje się element obrazka, o którym mówi nauczyciel: np. jabłka, sukienka itp.

„Co on robi?” – dziecko ma za zadanie powiedzieć czym zajmuje się osoba przedstawiona na obrazku.

„Ślady” – zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt i dobranie odpowiadających im  śladów.

Czwartek 15.04.2021

Temat: Metoda Krakowska – przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/j9nyv1H0Pnc

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. Wykluczanie ze zbioru: zadaniem dziecka jest nazwanie elementów przedstawionych w szeregu. Np.: kurczak, lody, tort, pączek. Dziecko powinno prawidłowo wskazać element niepasujący do pozostałych i uzasadnić swój wybór.
 2. Książeczka „Pojazdy” – dopasowywanie pasujących do siebie podpisów oraz próba ich odczytania wraz z nauczycielem..
 3. Analogie sylabowe: dziecko ma za zadanie wraz z nauczycielem odczytać litery. Następnie musi wydedukować, który z napisów pasuje do wcześniej wyznaczonego wzoru.

Środa 14.04.2021

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/KPSE5WNHQpI

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. Relacje: zadaniem dziecka jest wskazanie różnic między podobnymi obrazkami.
 2. Pan ogrodnik: nauczyciel przedstawia obrazek, a zadaniem dziecka jest opisanie co się na nim znajduje. Następnie dziecko, wraz z nauczycielem powtarza słowa wiersza dot. ogrodnika.

Wtorek 13.04.2021

Temat Rozwijanie sfery języka i pamięci.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy.  https://youtu.be/P-9pmqmqSWM

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. Na wiejskim podwórku: zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt. Następnie dziecko podaje dźwięki jakie wydają zwierzęta. Kolejnym etapem zadania jest odnalezienie wcześniej wymienionych zwierząt na plakacie.
 2. Czego brakuje?: zadaniem dziecka jest nazwanie kolejnych obrazków i wskazanie tego, który zostaje zasłonięty przez nauczyciela.

Poniedziałek 12.04.2021

Temat: Zabawy matematyczne

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy matematyczne.   https://youtu.be/wzCwEb7mQQU

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. Zwierzęta w zagrodzie: zadaniem dziecka jest nazwanie i policzenie zwierząt. Następnie podejmuje ono próbę dobrania zapisu cyfry do ilości zwierząt przedstawionych na obrazku.
 2. Babeczki: zadaniem dziecka jest policzenie w zbiorze ilości takich samych babeczek i dobranie do nich odpowiedniego zapisu.

Piątek 09.04.2021

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej

Doskonalenie percepcji wzrokowej jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi ona: umiejętność różnicowania kształtów, zapamiętywania i odtwarzania ich, rozróżnianie cech znaczących dla danego elementu, ale także w następstwie dostrzeganie relacji przestrzennych. Już w wieku przedszkolnym istotne jest rozwijanie tych funkcji, aby w późniejszym czasie wpłynąć na funkcjonowanie dziecka, bowiem najbardziej intensywny rozwój percepcji wzrokowej zachodzi w okresie przedszkolnym.

Funkcja wzrokowa obejmuje wiele aspektów, a to co wymaga treningu to: analiza i synteza wzrokowa, ale także umiejętność szukania różnic, zapamiętywanie zaprezentowanego materiału, ale także tzw. koordynacja wzrokowo – ruchowa stanowiąca podstawę funkcjonowania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi zabawami rozwijającymi percepcję wzrokową, odpowiednimi dla wszystkich kategorii wiekowych. https://youtu.be/SlpeC3icFr4

Film zawiera:

„Kształty” – dziecko ma za zadanie dobierać rzeczy i zwierzęta do zaprezentowanych, odpowiadających im kształtów,

„Cienie” – zadaniem dziecka jest dobieranie obrazków, na których są różne babeczki do pasujących do nich cieni,

„Różnice” – dziecko ma za zadanie odszukać różnice między obrazkami prezentującymi torty urodzinowe,

„Wielkości” – zadaniem dziecka jest wybranie spośród obrazków, tego który jest największy spośród innych.

Czwartek 08.04.2021

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/_GQptmtMWT4

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. Biedronki w ogrodzie: zadaniem dziecka jest odnalezienie biedronek ukrytych na plakacie i przeliczenie ich. Jest to zadanie kształtujące percepcję wzrokową oraz umiejętność liczenia.
 2. Relacje: zadaniem dziecka jest porównanie obrazków przedstawionych przez nauczyciela (domy oraz piórka) i wskazanie jednego, niepasującego. Obrazki różnią się takimi elementami jak: wysokość, brakujący element, kolor.

Wykluczanie ze zbioru na materiale tematycznym i atematycznym: zadaniem dziecka jest nazwanie elementów przedstawionych w szeregu. Np.: krzesło, fotel, stół, taboret. Dziecko powinno prawidłowo wskazać element niepasujący do pozostałych i uzasadnić swój wybór. W tym zadaniu został wprowadzony także materiał atematyczny bazujący na figurach i ich kolorach

Środa 07.04.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/9C1nR7V5KwE

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. „Sylaby”: zadaniem dziecka jest ułożenie trzyelementowego obrazka przedstawiającego banany i papugę. Następnie wraz z nauczycielem dziecko sylabizuje te wyrazy.
 2. „Analogie sylabowe”: dziecko wraz z nauczycielem odczytuje litery. Jego zadaniem jest wydedukowanie w jaki sposób zamienić ciąg liter na podstawie podanego wzoru.

Wtorek 06.04.2021

Temat: Doskonalenie pamięci symultaniczno – sekwencyjnej z królikiem Stasią.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy doskonalące procesy zapamiętywania.https://youtu.be/4l4wqYvQmzc

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

1.  Różnice

- wskazanie różnic między obrazkami: zadaniem dziecka jest wskazanie różnic między podobnymi obrazkami np. brak pewnej części garderoby.

2. Ćwiczenie pamięci: „Gdzie jest biedronka?”

Podczas tego zadania nauczyciel układa zwierzęta na obrazku przedstawiającym łąkę. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie przedstawionego układu i odtworzenie go na drugiej planszy.

Piątek 02.04.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi ogólnorozwojowymi zabawami dla dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych.https://youtu.be/C45igSju920

Film zawiera:

- rozwijanie słownictwa, percepcji wzrokowej oraz pamięci słuchowej w zabawie „Słodkości”: zadaniem dziecka jest nazwanie słodkości zawierających głoskę „r”  lub zapamiętanie wypowiedzianej przez nauczyciela nazwy i prawidłowe jej powtórzenie,

- rozwijanie percepcji wzrokowej w zabawie „Cienie”: zadaniem dziecka jest rozpoznanie kolorowego kształtu i dobranie go do odpowiadającego mu cienia,

- rozwijanie percepcji słuchowej, utrzymywanie skupienia podczas wykonywania zadania w zabawie „Ciekawski promyk”: zadaniem dziecka jest wysłuchanie opowiadania o pierwszych przejawach wiosny. Następnie odpowiada na pytanie dotyczące treści opowiadania.

- doskonalenie motoryki małej w zabawie „Kruche ciasto” – dziecko wraz z nauczycielem naśladuje ruchy podobne do przygotowywania ciasta z owocami.

Czwartek 01.04.2021

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej.

Ćwiczenia są częścią Metody Krakowskiej czyli terapii stymulującej wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Najważniejsze w tej metodzie jest powtarzanie, rozumienie i naśladowanie. Przedstawione w filmie zadanie opierają się o Symultaniczo – Sekwencyjną Naukę Czytania. Zawierają elementy stymulujące sferę słuchową, wzorkową, pamięci, kategoryzacji myślenia skutkowo – przyczynowego, systemu językowego oraz zabawy. Zachęcam rodziców do wykonania z dziećmi wszystkich ćwiczeń przedstawionych na filmie. Jednak ważne jest, aby zadanie nie było zbyt trudne dla dziecka. Dlatego ćwiczenia podzieliłam ze względu na wiek dziecka. Proszę jednak pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/LOKDdZScm40

Zadanie skierowane do dzieci 6 letnich zawiera:

 1. „Wykluczanie ze zbioru: zadaniem dziecka jest nazwanie elementów przedstawionych w szeregu. Np.: kurczak, lody, tort, pączek. Dziecko powinno prawidłowo wskazać element niepasujący do pozostałych i uzasadnić swój wybór.

Środa 31.03.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/k64wftCvjhE

Zadania skierowane do dzieci 5 letnich zawierają:

 1. „Na wsi”: zadaniem dziecka jest dobranie takiego samego podpisu, jaki wskazuje i czyta nauczyciel.
 2. „Analogie sylabowe”: dziecko wraz z nauczycielem odczytuje litery. Jego zadaniem jest wydedukowanie w jaki sposób zamienić ciąg liter na podstawie podanego wzoru.
 3. „Myszka Czesia”: dziecko wysłuchuje opowiadania czytanego przez nauczyciela. Jego zadaniem jest w skupieniu wysłuchać opowieści, następnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące listy zakupów myszki.

Środa 31.03.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.

 1. „Analogie sylabowe”: dziecko wraz z nauczycielem odczytuje litery. Jego zadaniem jest wydedukowanie w jaki sposób zamienić ciąg liter na podstawie podanego wzoru.
 2. „Myszka Czesia”: dziecko wysłuchuje opowiadania czytanego przez nauczyciela. Jego zadaniem jest w skupieniu wysłuchać opowieści, następnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące listy zakupów myszki.

Wtorek 30.03.2021

Temat: Zabawy matematyczne

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy matematyczne.   

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

 1. Pociąg – w pierwszej części zadania nauczyciel przypomina dzieciom zapis cyfr w zakresie 1-10. W następnej części, wraz z dziećmi, utrwala te wiadomości  poprzez przeliczanie kropek na wagonach i dobieranie odpowiedniego zapisu.
 2. Kwiatki – zadaniem dziecka jest dodawanie określonej przez nauczyciela ilości kwiatków i dobieranie odpowiedniego zapisu dla wyniku. Podczas zabawy dziecko również utrwala nazewnictwo kolorów.
 3. Liczby w kolorach – w pierwszym etapie zadania, dzieci wskazują kolejno prostokąty mając na uwadze ich kolejność: od najmniejszego, najkrótszego do najdłuższego. Następnie wraz z nauczycielem liczą ile mniejszych kwadratów mieści się w innym, dłuższym prostokącie. Podczas zadania dzieci utrwalają nazewnictwo kolorów.
 4. Zajęcia on line https://youtu.be/pzzpGononDo

Poniedziałek 29.03.2021

Temat: Doskonalenie pamięci symultaniczno – sekwencyjnej z królikiem Stasią.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy doskonalące procesy zapamiętywania.  https://youtu.be/tldlLYHdpIE

Zadania skierowane do dzieci 6 letnich zawierają:

1. Różnice

- wskazanie różnic między obrazkami: zadaniem dziecka jest wskazanie różnic między podobnymi obrazkami np. drzewo z jabłkami lub gruszkami, dom z różnymi dachami, starszy mężczyzna o lasce i z parasolem

2. Ćwiczenie pamięci: „Gdzie jest lala?”

- odnajdywanie obrazków: zadaniem dziecka jest nazwanie i zapamiętanie kolejno wskazywanych obrazków. Następnie po ich odwróceniu, dziecko ma odpowiedzieć na pytania np. „Gdzie znajduje się lala?” lub „Gdzie znajduje się miś?”. Zadanie stopniowo jest utrudniane. Kolejnym etapem jest odpowiadanie na pytania „Co lub kto schowało się pod zielonym kwadratem?”.

Czwartek 29.10.2020

Temat: Rozwój motoryki dużej

1.Przedstawiam kilka ćwiczeń mających na celu zrównoważone rozwijanie sprawności fizycznej dziecka:

a) rzucanie do celu - dziecko będzie rzucać do wskazanego przez Państwa 'celu' – pudełka, kosza, torby.

b) rzucanie piłką - rzucajcie do siebie piłką. Proszę wytłumaczyć dziecku, że gra polega na tym, że jeśli wypowiemy słowo, (na które wcześniej się umówicie), ono nie może złapać piłki. Tutaj można zagrać w „kolory” czyli grę polegającą na łapaniu piłki, gdy rzucający wypowiada jakiś kolor, a upuszczaniu na ziemię, gdy padnie „zakazany” kolor na przykład czarny.

c) rysowanie w powietrzu ręką lub nogą – w tej zabawie mówimy dziecku, co ma narysować w powietrzu- może to być koło, kwadrat, słońce, piłka. Zadaniem dziecka jest narysowanie tego, co usłyszy.

d) zbijanie butelek i zadania - należy poustawiać w domu lub ogrodzie duże i małe butelki plastikowe ( kręgle). Dajemy dziecku niewielką piłeczkę. Zadaniem dziecka będzie 'zbicie' butelek/kręgli. Jeśli dziecko nie może trafić w kręgle, można użyć większej piłki.

e) wyścigi i tory przeszkód – można wyjść na dwór lub bawić się w domu. Mogą Państwo wykorzystać to, co mają pod ręką i z tego stworzyć przeszkody. Ważne, aby tor nie był zbyt trudny dla dziecka. Powinien być wyzwaniem, ale możliwym do zrealizowania.

Tor można ustawić z klocków, maskotek.  Do budowy tunelu można użyć poduszek lub duże kartonowe pudło, kocy i krzeseł. Przydadzą się krzesła, liny, skakanki, szmatki, które utworzą slalomy. Wykorzystaj hula-hop, dostępne pufy, między którymi dziecko będzie musiało się przeciskać, albo poruszać się w dowolny, inny sposób.

a) balony - podrzucanie, odbijanie, łapanie, przytrzymywanie kolankami.

b)  muzyka -dziecko biega po domu w rytm puszczonej muzyki. W pewnym momencie rodzic zatrzymuje nagranie i prosi, aby dziecko stanęło w miejscu. Utwory klasyczne, które można wykorzystać do tej zabawy:

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY

https://www.youtube.com/watch?v=j7AatoSaw5k

https://www.youtube.com/watch?v=oy2zDJPIgwc

Środa 28.10.2020

Temat: Bajka z morałem  „Cudowna kłódka”

1.Zabawę z dzieckiem proszę rozpocząć od przypomnienia czym jest pies, kot i żmija oraz jak wyglądają.

2.Proszę upewnić się czy dziecko wie czym jest kłódka. W tym celu można narysować dziecku kontur kłódki na białej kartce i poprosić o pokolorowanie.

3.Proszę włączyć dziecku bajkę z linku https://www.youtube.com/watch?v=JMkFZjkSkPM

4.Jeśli dziecko nie będzie mogło utrzymać koncentracji podczas bajki, proszę w środku zrobić przerwę i zapytać co dotychczas wydarzyło się w jej treści.

5.Po wysłuchaniu przez dziecko bajki, proszę zapytać dziecko:

a) Jakie zwierzęta pomogły chłopcu?

b) Dlaczego król miał tyle zadań dla chłopca?

c) Dlaczego posiadanie cudownej kłódki było tak ważne?

6.Proszę otworzyć prezentację: https://docs.google.com/presentation/d/1WD0Lv_Vyon_zrVCweRJVVzgZkCwtbOnTG1VK4gGM97Q/edit?usp=sharing

Zadaniem dziecka jest opisanie treści bajki na podstawie obrazków w prezentacji.

7.Proszę wyświetlić dziecku na ekranie grafikę zamku https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/16/00/37/architecture-3609385_1280.jpg

Teraz jest czas na to, aby dziecko mogło opisać obrazek. Oto pomocnicze pytania:

a) Co widzisz na obrazku?

b) Jakie widzisz kolory na obrazku? Pokaż proszę co na tym obrazku jest żółte.

c)Kto może tam mieszkać?

d) Co znajduje się wokół zamku?

e) Czy chciałbyś tam mieszkać?

Wtorek 27.10.2020

Temat: Zabawy Sensoryczne 

Zabawy sensoryczne są niezwykle ważne przy wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka. Mają za zadanie dostarczyć mu wiele różnorodnych bodźców, co ma docelowo prowadzić do lepszego poznania świata. Dużym atutem tych zabaw jest fakt, iż do zrealizowania ich nie potrzebujemy żadnych wymyślnych przedmiotów – często wystarcza to co mamy w domu. Zapraszam do zapoznania się z przykładowymi zabawami. Miłej zabawy!

1. Masa solna

Co będzie potrzebne?

- 2 szklanki mąki

- 2 szklanki soli

- woda

Przebieg:

Do składników sypkich stopniowo dodajemy wodę, łączymy i wyrabiamy składniki do momentu aż powstanie jednolita, gładka masa. Z masy polecam podjąć próbę ulepienia podstawowych figur geometrycznych, postaci ludzkiej, zwierząt. Można też ulepić ulubioną postać z bajki dziecka.

2. Solne obrazki

Co będzie potrzebne?

- biała kartka

- klej

- sól

Przebieg:

Dziecko rysuje na kartce dowolny owoc mazakiem lub kredką. Następnie cały rysunek smaruje klejem. Teraz wysypuje sól na obrazek, dociska ją ręką. W ten sposób powstaje obrazek wypełniony solą.

Poniedziałek 26.10.2020

Temat: Zabawy doskonalące pracę rąk dziecka

Dlaczego to jest tak ważne?

Doskonalenie pracy rąk stanowi bardzo ważny etap w rozwoju każdego dziecka. Ręka stanowi narząd dzięki, któremu młody człowiek poznaje świat i rozwija się. Ważne jest stwarzanie mu możliwości do poznawania siebie i swoich możliwości. 

Trzylatek powinien już umieć wykonać pewne precyzyjne ruchy rąk takie jak: posługiwanie się łyżką, zamalowywanie wyraźnych konturów, układanie wieży z kilku klocków.

Czterolatek powinien już prawidłowo trzymać kredkę, podejmować próby cięcia papieru nożyczkami, rysować szlaczki po wyznaczonym śladzie.  

Pięciolatek powinien sprawnie przecinać papier, sznurować buty, wiązać kokardki.

Sześciolatek powinien: sprawnie zapinać, rozpinać guziki, nawlekać koraliki na nić, dokładnie zamalowywać różne płaszczyzny, kontynuować narysowany szlaczek.

Przedstawiam zabawy, które tak naprawdę możemy z dzieckiem robić codziennie, podczas wykonywania domowych obowiązków czy innych zajęć, doskonaląc i precyzując jego pracę palców i dłoni. Miłej zabawy!

1. Pisanie w kaszy, mące, ryżu, piasku lub innej sypkiej substancji

To ćwiczenie przygotowuje palce dziecka do pisania, rozwija koncentrację, ale przede wszystkim stanowi świetną zabawę dla dziecka. Dodatkowo każdy z nas powinien znaleźć w szafce wszystko co potrzebne do jego wykonania. 

Co będzie potrzebne?

- taca z wysokimi brzegami, pudełko po butach, blaszka, duży pojemnik na żywność – wszystko do czego będziemy mogli wsypać mąkę,

- produkt sypki – mąka, kasza, sól, ryż, płatki owsiane (dowolny),

- kartki z przygotowanymi dowolnymi wzorami do naśladowania przez dziecko (mogą Państwo wykonać je ręcznie wykorzystując kartki oraz marker czy kredkę o wyraźnym kolorze).

Przebieg zabawy:

Do wybranego pojemnika nasypujemy około centymetra kaszy. Zadaniem dziecka jest narysowanie dowolnego kształtu. Karteczki z narysowanymi kształtami, kładziemy przed dzieckiem obok tacy. Jako pierwsi rysujemy kształt prezentując dziecku jak prawidłowo go odtworzyć. Zamazujemy i obserwujemy w jaki sposób dziecko wykonuje kształt. Możemy jako pierwsi narysować kształt i poprosić, aby dziecko go odtworzyło bez przedkładania karteczki ze wzorem – wtedy poćwiczymy także pamięć wzrokową pociechy.

Proszę pamiętać, aby dziecko podczas zabawy siedziało prosto, a wzór kreśliło dominującą ręką.

2.Pęseta

Ta zabawa ma na celu doprecyzowanie czynności wykonywanych przez dziecko, ale także wyćwiczenie mięśni przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.

Co będzie potrzebne?

- pęseta,

- ziarenka ryżu,

- monety,

- dwie filiżanki.

Przebieg zabawy:

Zadaniem dziecka jest przenoszenie monet z jednej do drugiej filiżanki przy użyciu pęsety. W tym momencie możemy także utrwalić z dzieckiem pojęcia „większa” oraz „mniejsza”, np. prosząc podczas zabawy: „teraz przełóż tę mniejszą monetę”. Jeśli to nie sprawia dziecku problemu, podejmujemy próbę przeniesienia pęsetą kilkunastu ziarenek ryżu.

3.Wycinanie

Umiejętność wycinania jest istotnym aspektem w rozwoju dziecka. Ćwiczy zarówno koordynacje ruchową, ale także wzrokowo – ruchową (tzn. że ręka wykonuje to co widzi oko).

Co będzie potrzebne?

- dwie kartki o dowolnym kolorze, najlepiej żółta lub brązowa

- karteczka o żywym kolorze

- nożyczki

- klej lub taśma

Przebieg:

 Dziecko samodzielnie rysuje na kartce okrąg, może także odrysować go od miski lub talerza. Następnie samodzielnie lub z pomocą rodzica wycina go.

Następnie z drugiej kartki wycinamy szerokie na ok. 1 cm, długie paski.  Z kartki o intensywnym kolorze wycinamy ok. 2 cm, 2 cienkie paski.

Wszystkie elementy sklejamy tak, aby powstała głowa z włosami (okrąg i długie paski) spiętymi kolorową gumką (krótki pasek o intensywnym kolorze).

Teraz zadaniem dziecka jest przycinanie powstałych włosów.

 

Zabawy terapeutyczne i przykłady ćwiczeń

Zadania terapeutyczne

Przykłady ćwiczeń

Usprawnianie uwagi i  spostrzegawczości,

 

- wyszukiwanie podobieństw i różnic na ilustracjach  i kompozycjach przestrzennych,

- klasyfikowanie przedmiotów,

- kategoryzowanie,

- układanie sekwencji,

- rysowanie w ograniczonym polu, uzupełnianie figur, łączenie kropek

- wyszukiwanie podobieństw i różnic na materiale obrazkowym, i materiale geometrycznym

- układanie kompozycji z figur z mozaiki geometrycznej wg wskazanego wzoru,

- wyodrębnianie części pola spostrzeżeniowego, np. oglądanie ilustracji ze złudzeniami optycznymi -  z nakładającymi się figurami i wymienianie zauważonych figur,

-rozwiązywanie labiryntów

- rysunki na plecach – rysujemy palcem dziecku na plecach rysunek, a dziecko odgaduje jaki kształt był narysowany

- podawanie kolejności przedstawionych przedmiotów

Doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony

 

- dyktando rysunkowe,

- wycinanie elementów i układanie ich pod dyktando,

- układanie przedmiotów wg instrukcji rozdzielając je na stronę prawą i lewą,

- układanie klocków wg instrukcji, np. połóż klocek za, obok, nad,

- Zabawa w wytyczanie drogi różnym postaciom - kładziemy przed dzieckiem kartkę w kratkę, na której narysowane są 2 dowolne obrazki, np. mysz i ser. Kratki muszą być większe np. 1 kwadrat złożony z 4 kratek z zeszytu w kratkę. Zadaniem dziecka jest zgodnie z poleceniem dorosłego wytyczyć drogę od myszy do sera. (Np. Idź 2 kratki w lewą stronę. 3 kratki w dół. 2 kratki w prawą stronę. 1 kratkę w górę. A następnie 1 kratkę w prawą stronę. Później 2 kratki w górę. itd.)

Doskonalenie umiejętności przeliczania

-przeliczanie różnych przedmiotów przy okazji wykonywania innych czynności, np. podczas kolorowania przeliczanie kredek lub podczas gry przeliczanie kart lub elementów układanki

- szacowanie ilości przedmiotów, gdzie jest więcej, czy wystarczy

- liczenie ze zrozumieniem, np. daj mi 2 guziki, podaj jeszcze jeden, policz ile jest

Usprawnianie motoryki dużej

- krążenia ramion, wymachy ramion,

- rzuty i chwyty piłką/woreczkiem,

- podskoki, przeskakiwanie np. przez narysowaną linię,

- zabawa „rób to co ja”- siadanie wstawanie, klaskanie

- naśladowanie zwierząt, np. „pokaż jak chodzi żaba, bocian, kotek”,

- czworakowanie,

- chód po wyznaczonym torze, omijanie przeszkód, chodzenie po wyznaczonej linii,

- wskakiwanie do szarfy lub obręczy,

- przekładanie przedmiotów pod ugiętymi kolanami,

- toczenie i turlanie piłki

Usprawnianie motoryki małej

- budowanie z klocków różnych budowli, manipulowanie klockami

- cięcie materiału ubraniowego i papieru o różnej fakturze,

- kreślenie w powietrzu, na stole, na ograniczonej małe powierzchni dużych wzorów

- manipulowanie małymi przedmiotami,

- zbieranie drobnych przedmiotów(monety, guziki, koraliki, ziarenka),

- lepienie z plasteliny i innych mas plastycznych,

- nawlekanie, przewlekanie koralików, słomek,

- gniecenie papieru, plasteliny, gąbki, piłeczki

- malowanie palcami, pędzlem oraz innymi narzędziami linii falistych, łamanych i prostych, poziomych i pionowych, pętli i spirali,

- rysowanie po wzorze( po kropkach i liniach)

- odtwarzanie rytmu padającego deszczu palcami

- wykonywanie wycinanek,

- kopiowanie obrazków

- wypełnianie ograniczonego pola liniami, kropkami, zamalowywanie pola, rysowanie linii w różnych kierunkach i zacieniowywanie pół.

Usprawnianie funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

- wykonywanie wydzieranek, wycinanek oraz malowanie i kolorowanie,

- rysowanie po śladach,

- rysowanie szlaczków,

- pokonywanie labiryntów,

 - zamalowywanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku,

- wypełnianie wnętrza figur,

- kreskowanie w określonym kierunku,

- rysowanie ciągów, wzorków, szlaczków obrazkowych,

- stemplowanie,

- składanie papieru, origami,  

- dopełnianie rysunków, dorysowywanie brakującej części rysunku,

-układanie obrazków z części, puzzle

-układanie obrazków według instrukcji słownej,

-układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych,

-budowanie według wzoru kompozycji z klocków,

- kopiowanie obrazków

Usprawnianie pamięci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapamiętywanie ciągów obrazków lub figur,

- gra memory.

- powtarzanie ciągów zdań np. w formie wierszy, rymowanki,

- zapamiętywanie wierszyków, wyliczanek, rymowanek w formie zabawy,

-zapamiętywanie ciągów ilustracji, następnie układanie ich w zapamiętanej kolejności,

- zapamiętywanie kolejnych czynności terapeuty, następnie próby odtworzenia,

-odtwarzanie z pamięci układów elementów

- powtarzanie rytmów, wyklaskiwanie, wytupywanie, wystukiwanie

- odtwarzanie z pamięci rytmów

 

Wzbogacanie słownika dziecka

 

- tworzenie kategorii i wymienianie elementów z podanej kategorii

- zwiększenie zakresu pojęciowego: pory roku, wymienianie cech podanego pojęcia, np. cechy zwierząt

- dobieranie słów łączących się tematycznie- wyszukiwanie słów w ramach ustalonego tematu.

- tworzenie kategorii wyrazowych i określanie kategorii podanych wyrazów, przedmiotów

- podawanie wyrazów rozpoczynających się określoną sylabą, dokańczanie wyrazów

- Układanie rymów - wyszukiwanie słów rymujących się np.

niebieski – pieski

kwiatek – płatek

konik – słonik

- Wyszukiwanie słów, które nie pasują do pozostałych- spośród kilku słów wybieramy to, które nie pasuje ze względu na przynależność do innej grupy znaczeniowej

np. jabłko, marchewka, gruszka, śliwka

rysuje, pisze, gotuje, czyta

 

Temat: Wakacje

a) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz procesów logicznego myślenia. "Wakacje nad wodą" - kolorowanie obrazków spełniających podane kryterium. Link do kart pracy zamieszczamy poniżej:

https://1.bp.blogspot.com/-InoJJdKVi6E/WxrYbYVcY0I/AAAAAAAACBU/x0sqXtw6vEUqWsb7xXJi6nR9Gcbc3zTywCEwYBhgL/s1600/Wakacje%2BLato%2Bkarty%2Bpracy%2Bdla%2Bdzieci1%2B%25284%2529.png

b) Rozwijanie percepcji wzrokowej, procesów logicznego myślenia. "Gdzie wybieram się na wakacje?" - łączenie w pary postaci z miejscem w które zamierzają się wybrać. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

http://2.bp.blogspot.com/-880hSI9Ioi8/VAxR1UK1nGI/AAAAAAAADvQ/lWXbnL5tS6I/s1600/scn0069.jpg

c) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji. "Na plaży" - wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami- dorysowywanie brakujących elementów na drugim obrazku. Link do karty pracy zamieszczony poniżej:

https://i.pinimg.com/originals/69/cf/dc/69cfdcbf38d271a9976e54d09bc5fd30.jpg

d) Ćwiczenie grafomotoryczne. Rozwijanie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej. "Aparat" - kolorowanie wg kodu. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://www.pracowniasi.pl/uploads/media/default/0001/01/5770fd9705c6d_preview/1.jp

e) usprawnianie motoryki małej:

zbieranie drobnych przedmiotów (ziarenka), w pojemniku mieszamy różnego rodzaju ziarna (ryż, groch, fasolę, słonecznik) zadaniem dziecka jest rozdzielenie każdego rodzaju osobno.

 doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów i rozróżnianie strony prawej i lewej

dziecko rysuje na białej kartce zgodnie z instrukcją rodzica:

Na środku kartki narysuj dom. Z komina tego domu leci dym. Dom ma drzwi i okna, a w nich zielone firanki. Z prawej strony rośnie drzewo. Z lewej strony domu kwitną trzy czerwone kwiatki. Pod drzewem stoi pies. Nad domem świeci słońce i płynie chmurka. Pod chmurką leci ptaszek.

1.Doskonalenie uwagi i spostrzegawczości:

 • rozwiązywanie sudoku (układamy zwierzęta i kwiaty w taki sposób, aby w każdym pionowym i poziomym rzędzie znajdowało się po jednym obrazku. Obrazki nie mogą powtarzać się w rzędach)

2.Wzbogacanie słownika:

 • wyszukiwanie słów, które nie pasują do pozostałych np.:
 • Jabłko, marchew, gruszka, śliwka
 • Rysuje, pisze, gotuje, czyta
 • Łódka, kajak, statek pociąg
 • Wróbel, sikorka, ślimak, kukułka
 • Koń, chomik, krowa, owca
 • Bocian, dorsz, makrela, pstrąg

Temat: Dbamy o zdrowie

a) Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz słuchowej. Higiena- przybory do utrzymania czystości osobistej”- wykonywanie poleceń, klasyfikowanie, wyszukiwanie brakujących elementów i łączenie ich z odpowiednim obrazkiem. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://chomikuj.pl/halszka64/Zdrowie/karty+pracy/5-22(1),693757621.jpg

b) Rozwijanie motoryki małej, koncentracji uwagi oraz procesów myślenia. Klasyfikowanie produktów na te które są zdrowe i te niezdrowe. Dziecko wycina i koloruje obrazki, grupując przykleja w odpowiednich miejscach. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://chomikuj.pl/halszka64/Zdrowie/karty+pracy/m_1,693759087.jpg

c) Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi. Ćwiczenia w mowie, usprawnianie motoryki małej. „Posiłki” - dziecko wyszukuje elementy na obrazku, wycina i posługuje się klejem. Wypowiada się na temat posiłków. Link do karty pracy zamieszczamy poniżej:

https://chomikuj.pl/halszka64/Zdrowie/karty+pracy/5-6,693757446.jpg

Temat: Ale dama

1. Stańcie przed lustrem i przyglądajcie się swojemu odbiciu. Wyprostujcie plecy, złączcie stopy, ręce trzymajcie wzdłuż tułowia. Unieście prawa rękę i dotknijcie nią: oka, nosa, ucha, ramienia, biodra, kolana. Naśladujcie gestami wkładanie na prawą dłoń rękawiczki z pięcioma palcami i jednocześnie nazywajcie każdy z nich palec: kciuk, wskazujący, duży, serdeczny, mały.

2. Spróbujcie rozwiązać zagadkę: Opowiadają, choć ust nie mają. Wszystkie wyrazy z nich się składają (litery).

3. Czy wiecie,że wszystkie litery utworzone w kolejności tworzą alfabet?

Posłuchaj wierszyka:

A kto to taki. A kto to taki

A to właśnie ja litera A

Taka piękna, taka ważna elegancka i odważna

a więc teraz chyba wiecie pierwsza dama w alfabecie

Ach to ja właśnie ja. To litera A

Opowiedzcie o jakiej literze jest mowa?

Klaszcząc podzielcie na sylaby słowo dama da- ma

Policzcie na paluszkach głoski d-a-m-a

tak samo zróbcie ze słowami alfabet, litera

Posłuchajcie w skupieniu wierszyka, gdy usłyszycie głoskę A, na chwilę podnieście wysoko rękę do góry. Ile razy słyszycie głoskę A w słowach: dama, litera, alfabet?

Zapamiętajcie A jest samogłoską.

Przyjrzyjcie się uważnie małej literze a. Z jakich elementów się składa ( kółeczko i laska). Ile ich jest ? Zobaczcie jak należy ją zapisywać.

Wykonajcie ćwiczenia:

– napiszcie małą literę a palcem na wzorze

– piszcie literę a na tacce z kaszą – kilka razy po tym samym śladzie

– wyobraźcie sobie, że macie zaczarowany palec – gdy nim piszecie zostaje ślad widoczny tylko dla Was.

– Wykonajcie zadania na karcie ćwiczeń.

 https://pl.pinterest.com/pin/494903446535973308/

Temat: Bajka o książeczce

a) Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi. Ćwiczenia w mowie. „Bajka o zmęczonej książeczce” - dziecko po wysłuchaniu bajki wypowiada się na temat jej treści. Link do bajki:

http://elizasmahoney.com/2013/10/05/bajka-o-zmeczonej-ksiazce-z-bajkami/  

b) Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji uwagi oraz pamięci słuchowej. „Jak korzystać z książek?” - dziecko uczy się na pamięć rymowanek utrwalających zasady prawidłowego traktowania książek. Link do obrazków wraz z rymowankami zamieszczamy poniżej:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-5tEvzGoV3mQ%2FXqcEhcb8REI%2FAAAAAAAAVN0%2FDe8sBk3Hc6QTGhi30HUVfCt1zO4hkFRKgCLcBGAsYHQ%2Fs1600%2FDzie%2525C5%252584%252BKsi%2525C4%252585%2525C5%2525BCki%252B-%252B%2525C5%25259Awiatowy%252BDzie%2525C5%252584%252BKsi%2525C4%252585%2525C5%2525BCki%252B-%252B23%252Bkwietnia%252B-%252Bszanuj%252Bksi%2525C4%252585%2525C5%2525BCki%252B-%252Bzagadki%252B-%252Bkarty%252Bpracy%252Bdla%252Bprzedszkolaka%252B-%252BDzie%2525C5%252584%252BPostaci%252Bz%252BBajek%252B-%252B5%252Blistopada%252B-%252Bjak%252Bpost%2525C4%252599powa%2525C4%252587%252Bz%252Bksi%2525C4%252585%2525C5%2525BCk%2525C4%252585%252B%252B-%252Bprzedszkole%252B1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprzedszkole19.glogow.pl%2Fgrupa-iv-przyjaciele-pszczolki-mai-2-2%2F&tbnid=e8ERij1r9kOgYM&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygNegUIARDDAQ..i&docid=OQSmXB_kEOORXM&w=1456&h=1360&q=ksi%C4%85%C5%BCka%20karta%20pracy%20przedszkole&ved=2ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygNegUIARDDAQ#h=1360&imgdii=tnGxBLqht3sLrM&vet=12ahUKEwjk5eH204bqAhWigKQKHU1mC98QMygNegUIARDDAQ..i&w=1456

c) Ćwiczenia grafomotoryczne. Rozwijanie procesów logicznego myślenia oraz pamięci. „Zasady korzystania z książek” - kolorowanka. Dziecko rozpoznaje zasady prawidłowego traktowania książek na podstawie symbolicznych obrazków. Utrwala szacunek wobec książek podczas starannego kolorowania zbioru zasad. Stara się wymienić wszystkie zasady z pamięci. Link do kolorowanki zamieszczamy poniżej:

https://1.bp.blogspot.com/-BI-2av5m8hc/WRSwYhrDS1I/AAAAAAAAB5E/UCUtMp-IRI4dHe7jLK4PDHMu-JCbqbZ3gCLcB/s1600/Zasady%2Bkorzystania%2Bz%2Bksiazek.jpg