Katecheza

Drodzy Rodzice

Znajdziecie tutaj propozycje zajęć z katechezy. Życzymy Bożej radości z poznawania Pana Jezusa

Piątek 16.04.2021

Temat:  Poznajemy losy św. Wojciecha

 Cele:  poznanie życiorysu głównego Patrona Polski

 Pomoce: filmiki

 Przebieg:

1.Modlitwa Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego. Amen

2. Dzisiaj poznacie postać głównego Patrona Polski -  św. Wojciecha,

a) obejrzenie filmiku:  link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=CSwGLk88fZc

 https://www.youtube.com/watch?v=QoZRvDmhFnQ

b) rozmowa:

- Jak nazywa się główny Patron Polski

- Gdzie urodził się św. Wojciech?

-  Kto wykupił ciało św. Wojciecha?

3. Obejrzenie animacji: Drzwi Gnieźnieńskie – Drzwi św. Wojciecha – animacja  
https://youtu.be/cs9X2RiKb2E

a) co znaczyło imię Wojciech?

b) Jak spędzał wolne chwile Wojciech?

c) Kto  wykupił ciało św. Wojciecha?

4. Praca plastyczna: Spróbuj narysować  Drzwi Gnieźnieńskie

5. Żegnamy się starannie wykonując  znak krzyża :W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Czwartek 15.04.2021

Temat: Wybieramy dobro – unikamy zła

Cel: nabywanie umiejętności odróżniania dobra od zła, uświadomienie, że dobro przynosi radość, a zło smutek

Pomoce: pudełeczko z czerwonymi serduszkami, filmik

Przebieg:

1.Rozpoczynamy znakiem krzyża W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego . Amen

Następnie przypominamy informacje o tym, co jest dobre:

Co znaczy być dobrym?

Czy zawsze jesteśmy dla siebie dobrzy?

Jak trzeba się zachowywać, żeby być dobrym?

Kiedy dorośli są dla siebie dobrzy?

Rodzic, podkreśla, że zwykle chcemy być dobrzy, tzn. wybieramy dobro, rezygnujemy ze zła, ale nie zawsze nam się to udaje.

2. Opowiadanie Kącik „poprawiania się „

W przedszkolu Kasi, w Sali, gdzie dzieci najczęściej przebywały, był bardzo ważny kącik. Nazywał się kącikiem „poprawiania się” Były tam dwa krzesełka. Jedno dla pani, a drugie dla dziecka, które zrobiło coś, co dobre nie było. W tym kąciku w odpowiednim momencie pani spotykała się z  takim dzieckiem i bardzo poważnie rozmawiała. Kasia też była w tym kąciku. Zdarzyło się to wówczas, gdy uderzyła klockiem Wojtusia. Pani rozmawiała z Kasią. Przypomniała jej, jak Wojtuś płakał, jak mu było smutno. Dziewczynka zrozumiała, że nie wolno sprawiać przykrości innym dzieciom, bo to wprowadza smutek. W  kąciku „poprawiania się”  w pudełeczku były małe, czerwone serduszka. To pani je tam przygotowała. Dziecko, które sprawiło komuś  przykrość, zabierało jedno serduszko po to, by podejść do pokrzywdzonego dziecka, przeprosić je i dać mu serduszko. Kasia obiecała pani, że już nic tak złego i smutnego się nie powtórzy. Zabrała jedno serduszko, zaniosła je Wojtusiowi i przeprosiła go. Nagrodą dla niej był uśmiech Wojtusia i zaproszenie do wspólnej zabawy z klockami.

a) Rozmowa

- Czy Kasia zawsze postępowała dobrze?

- Co się wydarzyło, zanim Kasia poszła do kącika „poprawiania się”?

- O czym pani rozmawiała z Kasią?

-Co było w pudełeczku?

Teraz można otworzyć pudełeczko. Wyjaśniamy, że są w nim serduszka dla tych, którzy się poprawiają. Dziecko podchodzi, by zajrzeć do pudełeczka. Tłumaczymy, że od tej chwili będziemy chcieli być dobrzy, a jeśli nam coś nie wyjdzie, to podchodzimy do pudełeczka, mówimy: „Przepraszam za…” i prosimy o  czerwone serduszko. Ono będzie dla nas znakiem, że chcemy być coraz lepsi, wybierając zawsze, to, co dobre.

b) Śpiew „Dzieckiem Bożym jestem ja”  https://www.youtube.com/watch?v=M2KnJNdj0h0

Ref.: Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,

Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.

Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń,

Kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad.

2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam,

Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas.

Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł,

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,

Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie,

Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,

Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.

c) Scenka – dziecko pokazuje jak należy się dobrze zachować

d) Filmik Dobre uczynki są jak bumerang. Zawsze do Ciebie wrócą, https://podaj.to/post/30,7,dobre-uczynki-s-jak-bumerang-zawsze-do-ciebie-wrc-tak-jak-w-tym-teledysku.html

3. Kończymy modlitwą Dziękujemy Panie Jezu za Twoją dobroć i Miłość

Piątek  09.04.2021

Temat: Miłosierdzie Boże

Cel: Uświadomienie dzieciom, że Jezus jest miłosierny i kocha ludzi

Pomoce: obraz Jezusa Miłosiernego, Faustyny Kowalskiej, filmiki

Przebieg:

1.Rozpoczniemy śpiewem piosenki „Jezu ufam Tobie” - https://www.youtube.com/watch?v=BW7yvOwRC0A

Ref:
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
W miłosierdziu Swoim nie opuszczaj mnie!
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
Do Swojego serca mocno przytul mnie!
1. (x2)
Tak jak jasne słońce, patrzysz na mnie z góry.
Nie zasłonią Ciebie, nawet ciemne chmury.
2. (x2)
Przyjaźń Twa serdeczna zawieźć mnie nie może.
Grzechy me wybaczasz Miłosierny Boże.

2. Można pokazać obraz Jezusa Miłosiernego   https://www.youtube.com/watch?v=JYqasdLA86A

a)pogadanka:  Kto jest na tym obrazie?   Jak wygląda?   Co jest najważniejsze w tym obrazie? (centrum obrazu stanowi Serce Jezusa z dwoma wytryskującymi promieniami).

Do czego Jezusowi potrzebne jest Serce? (Jezus, Sercem kocha swojego Ojca i wszystkich ludzi).

b) dopowiedzenie rodzica:

Czasem bywa tak, że Jezus, który jest w niebie przychodzi na ziemię i pokazuję się jakiejś osobie. Pewnego razu Jezus przyszedł do siostry zakonnej, która miała ona na imię Faustyna. Pan Jezus wyglądał tak jak na tym obrazie. Jedną rękę miał wzniesioną, jak do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty, z której wychodziły dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił, by siostra  Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest dobry, miłosierny, że kocha wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które popełniają, jeśli przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić.

3. Kończymy wspólną  modlitwą Jezu ufam Tobie:  https://www.youtube.com/watch?v=Q3Qg9Ts5blo

4.  Obejrzenie filmu : https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

Czwartek 08.04.2021

Temat: Pan Jezus Zmartwychwstały spotyka się z uczniami.

Cel: Wyjaśnienie dzieciom, że słowo „ szczęśliwi” odnosi się do wierzących w Pana Jezusa Zmartwychwstałego

Pomoce: filmiki, kartka, kredki

Przebieg:

1.Witamy się znakiem Krzyża: piosenką : W imię Ojca i Syna  I Ducha Świętego .  https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE

2. Rodzic wraz z dzieckiem zastanawia się kiedy potrzebna jest ludziom wiara?

 3.Obejrzenie filmu :

https://www.youtube.com/watch?v=14Dd9xf5WkU

 https://www.youtube.com/watch?v=tlFja83kbcU

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».  ( J, 20, 24-29)

a) Dopowiedzenie:

Rodzic zwraca uwagę na słowa Pana Jezusa skierowane do Tomasza „błogosławieni, którzy nie widzą, a wierzą”. Rodzic wyjaśnia, że te słowa odnoszą się do nas. Chociaż nie widzimy Pana Jezusa, tak jak widzieli Go uczniowie i kobiety, to wierzymy, że On zmartwychwstał. Znakiem obecności Pana Jezusa jest zapalona świeca. W kościele w okresie Oktawy Wielkanocy na każdej Mszy św. zapalamy specjalną świecę, którą nazywamy paschałem.

4. Film: Poświęcenie ognia i wnoszenie paschału do kościoła https://www.youtube.com/watch?v=htKAnOn-HEw

a) Jak nazywamy świecę przypominającą o zmartwychwstaniu Pana Jezusa?

b) Co umieszcza się na paschale?

5.  Rysowanie paschału przez dziecko.

6.Wyjaśnienie

Rodzic wyjaśnia dziecku, że z panem Jezusem Zmartwychwstałym spotykamy się podczas Mszy Świętej. Wierzymy, że Pan Jezus jest z nami pod postacią chleba. On mówi do nas i zapewnia,  że jesteśmy szczęśliwi to znaczy: błogosławieni.

7. Kończymy modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU&t=12s

Piątek 02.04.2021

Temat: Pan Jezus zmartwychwstał. Wierzymy w Jezusa Zmartwychwstałego

Cel: Kształtowanie wdzięczności za dar zbawienia

Pomoce:  filmiki, klej, nożyczki, papier, patyczek do szaszłyka

Przebieg:

1. Temat: Alleluja! Jezus żyje!

Cel: pokazanie prawdy, że pan Jezus  zmartwychwstał, ukazanie i wyrażenie radości chrześcijańskiej

Pomoce: baranek wielkanocny, świeca, obraz Jezusa Zmartwychwstałego, dzwonek lub  filmik dzwonu, dwa kubeczki plastikowe, sznurek

Przebieg:

1.Spotkanie rozpoczynamy znakiem krzyża. Dziecko powtarza za rodzicem:

Dziękujemy Ci Boże, za to , że nasz kochasz!

Dziękujemy Ci Boże, że jesteś z nami!

Dziękujemy Ci Boże!

Dziecko siada, rodzic pokazuje zakryte pudełko, w którym jest ukryty baranek wielkanocny. Pytamy dziecko, co może być w środku. Dziecko może zgadywać różne rzeczy, po chwili prosimy, aby dziecko wyjęło baranka. Mówimy, że baranek jest znakiem Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Święta Wielkanocne kojarzą się z wiosną, a więc z dłuższymi dniami, powrotem wędrownych ptaków do swoich gniazd, pierwszymi kwiatami.

2. Pokazujemy dziecku bicie dzwonów w kościele , których dźwięk powtarzamy bim bam 4x https://www.youtube.com/watch?v=wZBVRgqXOYM

a)Uświadamiamy dziecku, że dzwony oznajmiają ważne wydarzenie,  i że przed każdą Mszą św. dzwonią dzwony, które zapraszają na spotkanie z Panem Jezusem w kościele, jednak w tym roku mamy pozostać w domu i obejrzeć Mszę św. w telewizji ze względu bezpieczeństwa. Prosimy dziecko, aby powstało i posłuchało wiersza, a gdy usłyszą słowo „dzwony”(rodzic robi przerwę), aby podskoczyło radośnie dwa razy.

Rozdzwoniły się dzwony ( pauza) na wieży, ucichły ptaki, zasłuchał się wiatr.

Biły dzwony ( pauza), biły dzwony ( pauza), rannym świtem obudził się świat.

Rozdzwoniły się dzwony (pauza) radosne, dźwięki biegły po ścieżkach swych dróg,

Niosły zapach zieleni i wiosny.

Rozdzwoniły się dzwony (pauza) serdecznie, zapukały do domów i serc.

Rozdzwoniły się dzwony (pauza) szczęśliwe, otworzyły drzwi nieba i gwiazd…

b)Następnie  rodzic zapala święcę  i mówi, że dzwony biją radośnie w czasie świąt Zmartwychwstania i oznajmiają bardzo ważne wydarzenie. Pokazujemy obraz Zmartwychwstałego Jezusa i opowiadamy ewangelię św. Łukasza ( 24, 1-12)  o Zmartwychwstaniu Jezusa:  https://www.youtube.com/watch?v=hIsKS9L4g9w

Wczesnym rankiem w niedzielę kobiety przychodzą do grobu, gdzie złożono ciało Pana Jezusa. Stają przy wejściu do grobu i widzą, że kamień został odsunięty i grób jest pusty. Staje przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach, którzy pytają, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych. Aniołowie zapewniają, że grób jest pusty, bo Pan Jezus zmartwychwstał. Kobiety idą o tym powiedzieć uczniom, którzy nie wierzą ich słowom. Mimo to Piotr biegnie do grobu i widzi dokładnie to, o czym opowiadały kobiety. Grób jest pusty.

c) pogadanka:

- Co zaskoczyło kobiety, gdy stanęły przy grobie?

- Co powiedzieli do nich Aniołowie?

- Co robi Piotr, gdy słyszy, że grób jest pusty?

d)Zwracamy uwagę na to, że kobiety i Piotr nie widzą Pana Jezusa, ale wierzą w słowa aniołów, że Pan Jezus zmartwychwstał. Wyjaśniamy, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest zwycięstwem nad śmiercią. Faktu zmartwychwstania Pana Jezusa  nie można wyjaśnić. Trzeba w Niego uwierzyć!

W każdym tygodniu obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa.

e) Propozycja, aby dziecko identyfikowało się z kobietami lub Piotrem i przygotowało własne wyznanie wiary. Prosimy, aby dziecko wyobraziło sobie, że przychodzi do pustego grobu Pana Jezusa i wypowiada własne wyznanie wiary.

 Wyrażamy radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa powtarzając z rodzicem:  Pan Zmartwychwstał i jest z nami, alleluja, alleluja!

3. Eksperyment z  telefonem potrzebny sznurek i dwa kubki

 https://www.youtube.com/watch?v=629KaZCCUO8

rodzic z dzieckiem stają jak najdalej od siebie i przekazują wiadomość przez telefon : Jezus żyje !

4. Omawiamy elementy ilustracji:

https://www.google.com/search?q=symbol+jezusa+zmartwychwsta%C5%82ego&rlz=1C1CAFB_enPL681PL681&hl=pl&tbm=isch&sxsrf=ALeKk02qEWOlysQKcUBEiw-g8p-Z0ajjDw:1586369304549&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj0x4SXttnoAhWLw4sKHalDBWMQ_AUI

Pan Jezus Zmartwychwstały w ręku ma czerwoną chorągiew, oznaczającą zwycięstwo nad śmiercią. Mówimy dziecku, że Pana Jezusa, który cierpiał, umarł i Zmartwychwstał, nazywamy Barankiem Bożym ( pokazujemy baranka)

Baranek wielkanocny z czerwoną chorągiewką symbolizuje Jezusa, który zmartwychwstał, pokonał śmierć, przywrócił radość. Baranek przypomina , że Pan Jezus jest naszym Królem

5. Wspólnie z rodzicem dziecko wykonuje baranka wielkanocnego

https://www.youtube.com/watch?v=4WKkS1h1NUM

słuchając piosenki Jezus zwyciężył

https://www.youtube.com/watch?v=5eghvYiaQYU

6. Wskazania odnośnie przeżywania w domach tradycyjnego śniadania wielkanocnego: „Śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz. Wówczas jeden z uczestników posiłku wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!”

Ksiądz biskup Jacek Jezierski zachęca też diecezjan, by w Wielkim Tygodniu i w czasie świąt korzystali z transmisji internetowych, telewizyjnych i radiowych i w ten sposób uczestniczyli w poszczególnych obrzędach. Jednocześnie zaznacza, że wszystkie postanowienia mają uzasadnienie w trosce o zdrowie: „Przestrzeganie surowych przepisów sanitarnych pomoże nam ochronić życie nie tylko starszych i chorych, ale również młodych i zdrowych. Zły czas minie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas, Panie” – podsumowuje.

Czwartek 01.04.2021

Temat: Pan Jezus został złożony do grobu.

Cel: Kształtowanie wdzięczności za dar zbawienia

Pomoce: kartka, kredki, filmiki

Przebieg:

1.Obejrzenie Drogi Krzyżowej i zwrócenie uwagi na stacje 13 i 14  https://www.youtube.com/watch?v=x-HhMNI5Xh4

Rodzic prosi, aby dziecko opowiedziało o dokonujących się wydarzeniach w stacji 13 i stacji 14.

Wyjaśniamy, że Wielka Sobota to dzień, w którym w sposób szczególny pamiętamy o wydarzeniach związanych ze zdjęciem ciała Pana Jezusa z krzyża i złożeniem Go do grobu.

Zastanawiamy się po co przyjaciele Pana Jezusa przeżywają Wielką Sobotę?

2. Obejrzenie filmu: Złożenie Pana Jezusa do grobu https://www.youtube.com/watch?v=FKRL-tUm2Vo

a) Co stało się z ciałem Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża?

Rodzic wyjaśnia, że w naszych kościołach budujemy specjalny ołtarz nazywamy grobem Pańskim

b) prezentacja różnych grobów Pańskich w kościołach: https://www.youtube.com/watch?v=k2Rc46Gl0Og

Rozmowa rodzica z dzieckiem z jakich elementów zbudowany jest w kościołach grób Pański?

Zwracamy uwagę na to, że centralnym miejscem ołtarza  nazywanego grobem Pańskim jest monstrancja z Panem Jezusem pod postacią chleba. W Wielką Sobotę przyjaciele Pana Jezusa przychodzą  do kościoła i adorują Go, to znaczy dziękują Panu Jezusowi za zbawienie i wyznają wiarę, że On zmartwychwstał.

Rodzic wyjaśnia, że adoracja  (oddawanie czci, uwielbienie), to modlitwa w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Możemy własnymi słowami mówić Panu Jezusowi o tym, jak bardzo Go kochamy i za co Mu dziękujemy.

c) dziecko rysuje lub może zbudować grób Pański.

3. Zapraszamy dziecko do wspólnej modlitwy z rodziną:

Rodzic: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że gromadzisz nas wokół swojego grobu. Daj nam łaskę odwagi, żebyśmy w każdej sytuacji umieli przyznawać się do Ciebie

Dziecko: " Kłaniamy Ci się , Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył.”

Rodzic: Panie Jezu, my dzieci Twoje, pragniemy dziękować Ci za dar zbawienia.

Dziecko: " Kłaniamy Ci się , Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż swój świat odkupić raczył.”

4. Wspólnie śpiewamy piosenkę „Dzięki Jezu” https://www.youtube.com/watch?v=XEnvtt35NhE

1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu, dzięki Jezu.
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie,
Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Tam na Golgocie umarłeś za mnie,
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie,
Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie,
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

4. Ducha swego nam zesłałeś,
Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Ducha swego nam zesłałeś,
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

5. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz,
Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz,
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

5.W tym roku będziemy inaczej obchodzić Triduum Paschalne:.  Biskup elbląski przypomina też o zasadach, jakie z uwagi na trwającą pandemię mają zostać zachowane w czasie zgromadzeń religijnych podczas Wielkiego Tygodnia: „Rezygnujemy z ucałowania krzyża w Wielki Piątek, adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim, poświęcenia pokarmów, rozpalania ogniska w Wielką Sobotę i procesji rezurekcyjnej”

W komunikacie znajdują się też wskazania odnośnie przeżywania w domach tradycyjnego śniadania wielkanocnego: „Śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz. Wówczas jeden z uczestników posiłku wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!”

Ksiądz biskup  zachęca też diecezjan, by w Wielkim Tygodniu i w czasie świąt korzystali z transmisji internetowych, telewizyjnych i radiowych i w ten sposób uczestniczyli w poszczególnych obrzędach. Jednocześnie zaznacza, że wszystkie postanowienia mają uzasadnienie w trosce o zdrowie: „Przestrzeganie surowych przepisów sanitarnych pomoże nam ochronić życie nie tylko starszych i chorych, ale również młodych i zdrowych. Zły czas minie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas, Panie” – podsumowuje.

Czwartek 29.10.2020

Temat: I Ty możesz zostać świętym!

1. Cele katechezy: Ukazanie świętych jako ludzi, którzy szli drogą Ewangelii., uświadomienie, że każdy człowiek jest powołany do świętości.

2. Przebieg katechezy:

A. Wstęp

Katechezę rozpoczynamy wspólnym śpiewem piosenki Święty uśmiechnięty https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA

Taki duży, taki mały, może świętym być, taki gruby, taki chudy, może świętym być,

taki ja i taki ty może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być.

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocha bliźniego, jak siebie samego. / x2

Taki duży, taki mały, może świętym być...

Kto się nawróci, ten się nie smuci, każdy święty chodzi uśmiechnięty.

Tylko nawrócona jest zadowolona, każda święta chodzi uśmiechnięta.

Taki duży, taki mały, może świętym być...

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, bo święta załoga kocha tylko Boga. / x2

Taki duży, taki mały, może świętym być...

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i w pracy. / x2

Po czym przechodzimy do ćwiczenia Znak. Pokazujemy dzieciom znak drogowy https://www.youtube.com/watch?v=wdw-ZkQmJvI

 i zadajemy pytania:

Co to jest?

Do czego służy?

Następnie przeprowadzamy krótką rozmowę na temat konieczności korzystania z map, planów, znaków drogowych. Tłumaczymy dziecku, że nasze życie to też taka droga do nieba, na której odnajdujemy znaki:

a) znaki pisane (Przykazania Boże),

b) znaki żywe (święci).

Wyjaśniamy, że każdy z nas może stać się takim znakiem dla innych na drodze do nieba.

B. Rozwinięcie

Rodzic odczytuje słowa:  „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1P1,16).

Następnie wspólnie z dzieckiem ustalamy cechy człowieka świętego, które możemy zapisać na kartce

Następnie przypominamy sylwetki znanych świętych  korzystając z poniższego linku

https://www.youtube.com/watch?v=ME5SiMDxgn0

Kolejny element katechezy stanowi ćwiczenie Quiz o świętych:

a)Wymień 1,2  lub 3 imiona świętych

b) Podaj imię patrona swojej grupy

C. Zakończenie

Katechezę kończymy wspólną modlitwą:  Chwała Ojcu i Synowi I Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen

Temat: Wakacje z Panem Bogiem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

1.Obejrzenie katechezy z ks. biskupem Antonim Długoszem

https://www.youtube.com/watch?v=HdRGwrxDnnI&list=PLJ5sSim4ybKCFWNORwWY0-9Bf590fRzSL&index=5

2. Pogadanka:

- Jakie masz zdolności?

-  Opowiedz o swoich uzdolnieniach

-  Wymień jeden dar Ducha Świętego.

Temat:  Rozmowa z Panem Jezusem

1.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

2.Obejrzenie katechezy ks. bp. Antoniego Długosza

https://www.youtube.com/watch?v=xl20-aM9oek&t=895s

3.Rozmowa:

- W jaki sposób można kontaktować się z Panem Bogiem?

- W jaki sposób możemy wielbić Pana Boga?

- Co możemy czynić na chwałę Bożą?

Temat: Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie

Cel: Kształtowanie szacunku do Najświętszego Sakramentu

Pomoce: szkatułka, film

Przebieg:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

1.Zwróćmy dzisiaj uwagę, że każdy z nas ma coś, co jest dla niego „skarbem”

Możemy pokazać szkatułkę i zapytać się : Co dziecko przechowałoby w takiej szkatułce?

Wyjaśniamy, że zwykle im cenniejsze są „skarby”, w tym skrzyneczka do ich przechowywania jest ładniejsza, solidniejsza. Każdy z domowników wie, gdzie powinna się znajdować w mieszkaniu.

2. Film Czym jest Msza święta”

https://www.youtube.com/watch?v=KCDwmsEgjXU

Wyjaśniamy, ze  ciało Pana Jezusa pod postacią  chleba po Mszy świętej przechowywane jest w tabernakulum. To jest tajemnica wiary. Wierzymy, że  pod postacią chleba jest stale obecny żywy Pan Jezus. Dlatego przed tabernakulum pali się czerwona lampka. W kościele zachowujemy ciszę, a przed tabernakulum przyklękamy. Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba nazywamy Najświętszym Sakramentem lub Eucharystią .W sposób uroczysty wyznajemy  naszą wiarę w obecność  Pana Jezusa  w Najświętszym Sakramencie podczas adoracji. Jest to specjalna modlitwa uwielbienia i czci okazywanej Panu Jezusowi. Często ciało Pana Jezusa adorujemy, patrząc na Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji.

3. Film wystawienie Najświętszego Sakramentu

https://www.youtube.com/watch?v=lwC_HYfSDBQ

4. Piosenka „Sercem kocham Jezusa”

https://www.youtube.com/watch?v=YYYwIBt2MH4

Temat: Wspólnota

Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus

1.Obejrzenie katechezy z biskupem Antonim Długoszem

https://www.youtube.com/watch?v=MGlxf50VY-Y

2.Pogadanka:

a) Czym według Ciebie jest wspólnota?

b) Jakie mogą być wspólnoty?

c) Kto był pierwszym papieżem?

d) Jak nazywa się obecny papież ?

e) Jakie zadania spełnia Kościół?

3.Można obejrzeć zdjęcia z chrztu św. i opowiedzieć dziecku o sakramencie chrztu św.

Temat: Idziemy w procesji Bożego Ciała.

Cel: Wrażenie radości z otrzymania skarbu Ciała Pana Jezusa

Pomoce: filmik

Przebieg:

1.Powitanie piosenką: „Panu naszemu pieśni grajcie”

Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte Imię.

Alleluja alleluja. Alleluja alleluja.

https://www.youtube.com/watch?v=U3X__TigHq0

2. Pogadanka:

a) Jak dzielisz się swoim skarbem, tym co jest dla Ciebie najdroższe, najważniejsze?

b) Co to znaczy, że radość się dzieli?

3. Obejrzenie filmu: Procesja Bożego Ciała

https://www.youtube.com/watch?v=bXiuSdFTkXU

4. Rozmowa

a) Kto uczestniczy w procesji?

b) Co robią uczestnicy procesji?

c) Co towarzyszy procesji?

d) Komu towarzyszy procesja?

Procesja ma bardzo uroczysty charakter, bo przyjaciele Pana Jezusa na różne sposoby chcą Go adorować. Dlatego wcześniej dekorują trasę procesji, przygotowują specjalne ołtarze, śpiewają, modlą się i słuchają Ewangelii, sypią kwiatki, dzwonią dzwonkami, niosą feretrony i sztandary.

Niezależnie od tego, jaką funkcję pełnimy w procesji Bożego Ciała, uczestnicząc w niej, wyrażamy naszą miłość do Pana Jezusa. Często robimy to słowami modlitwy nazywanej aktem miłości.

„Boże choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.”

5. Wyjaśnienie pytania – Dlaczego w akcie miłości mówimy słowa: „Boże, choć Cię nie pojmuję?”

Wyjaśniamy, że wiara pozwala nam przyjmować miłość Pana Jezusa do ludzi. Znakiem tej miłości jest udzielane przez kapłana błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Zwracamy uwagę, na to, że procesja jest dalszą częścią spotkania z Panem Jezusem podczas Maszy Świętej. Dzień, w którym uczestniczymy w procesji Bożego Ciała, nazywa się uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

6. W tym roku nasze przedszkole nie będzie uczestniczyć w procesji Bożego Ciała w parafii Wszystkich Świętych i w parafii św. Floriana, ale Wy z rodzicami możecie brać udział w adorowaniu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Pamiętajcie o odpowiednim zachowaniu podczas procesji Bożego Ciała, bo przez nie okazujemy Panu jezusowi swą miłość i wiarę.

7. Zakończenie piosenką

„Idźcie już stąd na ulice”

https://dzieckonmp.wordpress.com/2016/07/22/idzcie-juz-stad-na-ulice/

Ref.:

Idźcie już stąd na ulice. Na place waszych miast!

Idźcie do moich przyjaciół,  Przywróćcie im światło gwiazd!

Do wszystkich dzieci światłości, Którym zagraża zła moc,

Do dzieci Bożej miłości, Ogarniętych przez noc.

Idźcie już stąd na ulice, By rozdawać Mą miłość co dzień!

1 Gdym odchodził z tego świata, poleciłem wam,

Aby brat miłował brata.

Kto z was słuchać Mnie chciał?

Dzisiaj znowu widzę ludzi, którym rozpacz

ściska pięść

Albo zły, bolesny płacz podnosi pierś.

2 Gdym odchodził z tego świata, dałem poznać wam

Sprawiedliwość Mego Ojca. Kto z was dzielić ją chciał?

Dzisiaj znowu widzę ludzi ogarniętych przez strach,

Których nie chciał pokrzepić nikt, choć sił im brak.

3 Gdym odchodził z tego świata, zostawiłem wam,

Moje słowa pełne światła. Kto z was pełnić je chciał?

Dzisiaj znowu widzę ludzi, co samotnie niosą krzyż,

A przyjazna, pomocna dłoń nie wesprze ich.

Temat: Ojcze Nasz - Bądź wola Twoja

Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus

1.Obejrzenie katechezy z ks. bp. Antonim Długoszem

https://www.youtube.com/watch?v=eQCn2a64dbw

2.Rozmowa na temat obejrzanej katechezy

a) Jakie jest zadanie rodziców?

b) Czyją wolę mamy pełnić?

c) Kogo posyła Pan Bóg na ziemię?

d) Jakie wezwanie mówi Pan Jezus?

e) Czyją wolę spełnia Pan Jezus?

f) Czyją wolę spełnia Maryja?

g) Co sprawia największą trudność w spełnianiu prośby rodziców? 

3.Zakończymy modlitwą Ojcze nasz

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Temat: Pan Jezus zmartwychwstały posyła nam Ducha Świętego

Cel: Kształtowanie wdzięczności za dar Ducha Świętego otrzymanego w sakramencie chrztu

Pomoce: film, Pismo Święte

Przebieg:

1. Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

2.Obejrzenie filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=qBFAXm96si4

lub

https://www.youtube.com/watch?v=JMgvpDYtmHk

Zesłanie Ducha Świętego Dz 2,1-36 

21 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 * Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili inni.

Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła

14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! 15 Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia* godzina dnia, 16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: 17 * W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. 18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. 19 I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, 20 słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. 21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 22 * Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, 23 tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. 24 Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci*, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: 25 * Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. 26 Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, 27 że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. 28 Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. 29 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy*. 30 Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, 31 widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. 32 Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. 33 Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, 34 jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada*: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, 35 aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich. 36 Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem»

2.Pogadanka:

a) Jakie znaki towarzyszą zesłaniu Ducha Świętego?

b) Kiedy miało miejsce wydarzenie Ducha Świętego?

3.Wyrażenie wdzięczności za dar Ducha Świętego piosenką „Gdy Boży Duch wypełnia mnie” https://www.youtube.com/watch?v=DQeB4u44egc

Temat: Zesłanie Ducha Świętego

Cel: Zapoznanie z wydarzeniem Zesłania Ducha Świętego

1.Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus

2. Obejrzenie:

a) katechezy ks. bp. Antoniego Długosza

https://www.youtube.com/watch?v=z32DDjA6PZs

b) reportaż Genka

https://www.youtube.com/watch?v=6UAHAhFNQTo

c) Dziecięca wiara

https://www.youtube.com/watch?v=kKjouwS8tRs

3.Rozmowa

-  Co to jest Zesłanie Ducha Świętego?

-  O co prosimy Ducha Świętego?

- Ile jest Darów Ducha Świętego?

4. Modlitwa: Chwała Ojcu i Synowi I Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen

Temat: Ufamy, że spotkamy się z Panem Jezusem w niebie.

Cel: Zapoznanie dziecka z wydarzeniem wniebowstąpienia Pana Jezusa

Pomoce: filmik

Przebieg:

1.Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus

Piosenka „Ufam Tobie – akt nadziei”  https://www.youtube.com/watch?v=X5WEekEWeH0

2. Inscenizacja: Improwizowanie scenki pożegnań w różnych sytuacjach. Zwracamy uwagę na to, że znowu się spotkamy.

3. Obejrzenie filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Zovfj8DX8eg

Zwracamy uwagę na to, że Pan Jezus czterdzieści dni po zmartwychwstaniu wstępuje do nieba, czyli do swojego Ojca.

https://www.youtube.com/watch?v=vOraJeKv8LA

Zapewnia swoich uczniów, że wciąż będzie z nimi , tylko w inny sposób. Daje uczniom do wykonania zadanie, by opowiadali o Nim wszystkim narodom, aż powtórnie przyjdzie na ziemię.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZHbo7cZW9g

Dlatego przyjaciele Pana Jezusa chcą być Jego świadkami, bo ufają, że wszyscy razem spotkają się w niebie.

4.Pogadanka:

Czego oczekujemy od naszego przyjaciela Pana Jezusa?

Dlaczego ufamy Panu Jezusowi?

5. Zakończenie modlitwa aktem nadziei: https://www.youtube.com/watch?v=ksdhKmAsqck

Ufam Tobie, boś Ty wierny

Wszechmogący i Miłosierny

Dasz mi grzechów odpuszczenie

 łaskę i wieczne zbawienie.

Temat: Pan Jezus zmartwychwstały powraca do Ojca.

Pomoce: filmik

Przebieg:

1.Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus

Dzisiaj zapraszam do obejrzenia  katechezy z ks. bp. Antonim Długoszem

 https://www.youtube.com/watch?v=mXRklrFquzI

2. Rozmowa

- Gdzie Pan Jezus wstąpił?

- Po ilu dniach po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba?

3. Możemy zakończyć modlitwą: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen

Temat: Ciekawostki z życia Jana Pawła II

Cel: poznanie osoby Jana Pawła II

Pomoce: filmiki

Przebieg:

1.Rozpoczniemy piosenką „Barka” https://www.youtube.com/watch?v=YNr30U-C-l0

2.Obejrzenie filmu

a) pytania dzieci do Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=3oKH38_q_Io

b) Wizyta Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=cn3MsDLKfMU

c) Życie Karola Wojtyły  https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg

3.Rozmowa na temat obejrzanych filmów

4.Modlitwa: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen

Temat:  100 rocznica urodzin Jana  Pawła II

Cel: Kształtowanie szacunku do osoby Jana Pawła II

Pomoce: filmik

Przebieg:

1.Rozpoczniemy piosenką „Skarby”  https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhd8jv2yQ

2.Obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE

3. Rozmowa na temat filmu:

a) Jak nazywał się brat Karola Wojtyły?

b) Kto nauczył Karola  modlić się do Maryi ?

c) Gdzie pracował Karol Wojtyła podczas II wojny światowej?

d) Jakie sporty uprawiał Jan Paweł II ?

e) Jaki  kolor dymu pojawia się, gdy  wybrano papieża?

4. Modlitwa:

Dobry Boże dziękuję za osobę Jana Pawła II.

Święty Janie Pawle II opiekuj się moją rodziną.

Temat:  Matka Boża ukazuje się dzieciom w Fatimie

Cel : Poznanie ogólnej treści przesłania z Fatimy

Pomoce: medytacja, pokaz, opowiadanie, rozmowa kierowana, film, rysunek

Przebieg zajęć:

1.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Serdecznie Was witam. Jeśli wykonaliście kapliczki z klocków poproście rodziców o zdjęcia. Bardzo chętnie je obejrzę

a)Rozpoczniemy katechezę piosenką w wykonaniu dzieci z Zespołu Promyczki Dobra. Przybliżą wam objawienie Matki Bożej w Fatimie, które w przyszłym tygodniu będziemy przeżywać. Postarajcie nauczyć się refrenu piosenki.

Pani Fatimska ratunku świata zanieś Synowi nasze wołanie

Niech w miłosierdziu grzechy wybacza niech  z cierpliwością ludzi nawraca.

https://youtu.be/Z7n6139NqOM

b) pokaz obrazka Matki Bożej Fatimskiej

https://www.google.com/search?q=obraz+Matki+Bo%C5%BCej+Fatimskiej&rlz=1C1CAFB_enPL681PL681&sxsrf=ALeKk02vrbPCl63GAFTTnfdptQer3t0O7g:1588850973760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj68pCP06HpAhUI_KQKHZsBC7QQ_AUoAXoECA

c) rozmowa z dziećmi

- Jak jest przedstawiona Maryja w tej figurze? Co trzyma?

- Czy wiesz, jakie modlitwy odmawiamy na różańcu? ( tajemnice różańca, koronka do Miłosierdzia Bożego)

c) dopowiedzenie rodzica

Matka Boża bardzo się cieszy, gdy ludzie tak się modlą. Każdy człowiek oprócz swojej dobrej, kochanej mamusi ma także najlepszą Matkę w niebie. Maryja, Matka Jezusa jest też Matką każdego człowieka, każdego dziecka.

2. Obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=ntFxMtLxPtM

a) rodzic zadaje pytania:

- Kto ukazał się dzieciom?

 -  Ile było dzieci?

 - Jakie nosiły imiona?

 - Ile razy ukazał się Anioł dzieciom?

 - O co Maryja prosiła dzieci?                                  

3. Zachęcam do wspólnej zabawy: układania bukietu kwiatów dla Matki Bożej. Na przedstawionych kilku wizerunkach Matki Bożej można przyozdobić kwiatami.

Link poniżej

http://www.promyczek.pl/dla-dzieci

Temat: Idziemy do Pana Jezusa z Jego Mamą

Cel: Ukazanie dziecku matki Bożej, jako naszej Mamy, która towarzyszy nam w drodze do Pana Jezusa

 Pomoce: obraz Matki Bożej, klocki

Przebieg:

1.Pokazujemy obraz Matki Bożej i pytamy dzieci, czy wiedzą kto jest na obrazie.

a) dopowiedzenie rodzica: Mama Pana Jezusa jest najlepszą Mamą. Kocha Pana Jezusa bardziej, niż ktokolwiek. I Ona może nas do Niego zaprowadzić najpewniej.

Wielu ludzi wędruje daleko, aby przyjść do pięknego kościoła, wielkiej świątyni na Jasnej Górze. Tam ludzie się modlą gorąco i cieszą Panem Jezusem razem z Jego Mamą, Maryją. Taka wędrówka nazywa się pielgrzymką. Wędrują przez miasta, wsie, łąki i lasy. Po drodze mijają kościoły i kapliczki, w których są figury Matki Bożej i Pana Jezusa

2. pokazujemy kapliczkę

 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Kapliczka_przy_ko%C5%9Bciele_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Matki_Odkupiciela_w_Poznaniu.jpg

a) Zbudujmy kapliczkę z klocków – dziecko buduje z klocków kapliczkę na podłodze. W kapliczce można umieścić obrazek Matki Bożej. Dziecko może wzdłuż „drogi” zbudować kilka domków, jako symbol miast i wsi.

b) Wyruszamy z Matką Bożą na pielgrzymkę do naszego Kącika modlitwy, gdzie z Maryją będziemy modlić się do Pana Jezusa.

c) Procesja – dziecko z przodu niesie obraz Matki Bożej i wspólnie z rodzicem śpiewa litanię do NMP

https://www.youtube.com/watch?v=bgQmgiQGDsU

3. Modlitwa na zakończenie:

 Mamusiu, Maryjo! Opiekuj się nami i prowadź nas do Swojego Syna – do Pana Jezusa

Temat:  Maryja Królową Polski, Królową nieba i ziemi.

Cele : potrafi  uwielbiać Boga i Maryję, przepraszać i prosić swoimi słowami, tworzy swoimi słowami litanie  wdzięczności i dziękczynienia za dary Boga i opiekę Maryi nad Polską.

Pomoce:: film

Przebieg:

1. Wspólna modlitwa- Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; Pan z Tobą; błogosławiona Ty między niewiastami,  i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,  módl się za nami grzesznymi,  teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 b) Zabawa „Ciepło-zimno”. Dziecko szuka w domu  ukrytych cukierków,  kiedy je znajdzie, rodzic zadaje pytania: Co znaczy słowo „szukać”? Co to znaczy szukać w życiu kogoś ważnego?

2. Rozmowa:

a) Wokół nas jest wiele osób, którym zależy na nas, na których możemy liczyć w chwilach  dla nas trudnych, którzy pragną naszego szczęścia.

 -Kto z ludzi w waszym życiu zajmuje ważne miejsce?

- Komu powierzacie swoje tajemnice?                   

-  Na kogo możecie zawsze liczyć w trudnych chwilach?

Wśród wymienionych przez was osób, które zajmują ważne miejsce w życiu każdego człowieka jest mama.

Mama w rodzinie spełnia istotną rolę. Dziecko jest bardzo z nią związane, gdyż to ona je urodziła, pokazała piękny świat, nauczyła rozmawiać z Bogiem.

-O co każdego dnia troszczy się mama?

Troszczy się o swoje dziecko. Wszystko co czyni-czyni z miłości do dziecka.

3. Dlaczego Maryja Królowa Polski?

Zapraszam do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=2kbrhmrxvyk

4. Dopowiedzenie: Matka Boża rozumie wszystkie nasze sprawy tak, jak rozumie nas nasza mama na ziemi. W naszej Ojczyźnie jesteśmy bardzo wdzięczni Maryi za okazane nam łaski. Otaczamy Ją szczególną czcią. Świadczą o tym liczne świątynie pod Jej wezwaniem, pieśni ku czci Maryi oraz liczne sanktuaria maryjne czyli miejsca święte.

Wyrażamy wdzięczność Maryi, gdy w  modlitwie litanii zwracamy się do Niej, że jest Królową Aniołów, Królową Patriarchów, Królową Proroków, Królową Apostołów, Królową Męczenników, Królową Wyznawców, Królową Pokoju, Królową Rodzin, a także Królową świata i Królową Polski.

5. Kończymy pieśnią „Dobro Matko i Królowo”   https://www.youtube.com/watch?v=DmF1RFVtUIw

 

 

 

Temat: Uczestniczymy w ofierze Pana Jezusa

Cel: Wyjaśnienie co Pan Jezus ofiarowuje ludziom pod postacią chleba.

Pomoce: bochenek chleba, biały obrus, kielich

Przebieg:

1.Podczas śniadania rodzina dzieli się bochenkiem  chleba.

a) po spożyciu śniadania proponuję rozmowę na temat: Jak się czujemy, kiedy dzielimy się chlebem?

2. Wspólne obejrzenie filmu  https://www.youtube.com/watch?v=EmoC0NYnL4U

W czwartek po  uroczystym wjeździe do Jerozolimy Pan Jezus posyła swoich uczniów Piotra i Jana, by przygotowali wieczerzę dla Niego i Jego uczniów. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przygotowywali w tym dniu dla swojej rodziny uroczystą kolację, którą nazwali Paschą. Gdy nadchodzi pora spożycia wieczerzy, Pan Jezus bierze chleb i kielich z winem, odmawia dziękczynienie i daje uczniom, by podzielili je między siebie. Gdy berze chleb, mówi::To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. Gdy bierze kielich z winem, mówi: „To jest Krew moja, która za was będzie wylana”. Pan Jezus wyjaśnia, że chleb stał się Jego Ciałem, a wino Jego Krwią. Mówi, że jest to  Nowe Przymierze Boga z ludźmi ( Łk 22, 7-20)

a)pogadanka

- Jakie słowa mówi Pan Jezus, kiedy podaje uczniom chleb?

- Jakie słowa mówi Pan Jezus, kiedy podaje uczniom kielich z winem?

- Dlaczego chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa?

- Co Pan Jezus poleca uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy przed swoją męką i  śmiercią?

Wyjaśniamy, że wydarzenie to nazywamy Ostatnią Wieczerzą. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus złożył siebie w ofierze pod postaciami chleba i wina. To samo czyni podczas każdej Mszy Świętej.

3. Film: Przeistoczenie https://www.youtube.com/watch?v=HRecqoMK6aY

a) rozmowa

- Jakie słowa Pana Jezusa powtarza kapłan podczas Mszy Świętej?

- Co robią ludzie, kiedy Pan Jezus ofiaruje się za nas podczas Mszy Świętej?

4. Dopowiadamy, że  pamiątkę Ostatniej Wieczerzy obchodzimy każdego roku w czwartek przed Wielkanocą; dzień ten nazywamy Wielkim Czwartkiem.

a)Zapraszamy dziecko, do ułożenia własnego podziękowania Panu Jezusowi, za to , że składa siebie w ofierze za nas.

b) Przygotowujemy na stoliku biały obrus, chleb, kielich. Rodzina gromadzi się wokół stołu np. podczas obiadu, kolacji.  Każdy może wypowiedzieć  swoje dziękczynienie.

5. Na zakończenie wspólnie dziękujemy  Panu Jezusowi za ofiarę złożoną za nas śpiewem piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=IFqxDbyS9uM

Temat: Palma wielkanocna

Cel: zapoznanie z wydarzeniem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, wyjaśnienie symbolu palmy wielkanocnej

Pomoce: obraz Pana Jezusa wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy, palma wielkanocna, nożyczki, klej, bibuła, tasiemki

Przebieg:

1.Spotkanie rozpoczynamy znakiem krzyża i

a) śpiewem piosenki „Jesteś Królem”  https://www.youtube.com/watch?v=NRxiGwluKB8 

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg

Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Pana Wielbiąc Go

Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Pana Wielbiąc Go

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg

Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Pana Wielbiąc Go

Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Pana Wielbiąc Go

b) dziecko opowiada  o wręczaniu z okazji różnych uroczystości i świąt: kwiatów, prezentów…

2. Prowadzimy rozmowę o znanym zwierzątku z bajki  „ Kubuś Puchatek”, a mianowicie osiołku z różową kokardką na ogonie, który nazywa się Kłapouchy. Jest on często smutny, ale bardzo mądry i koleżeński, co sprawia ,że wszyscy go lubią.   Można obejrzeć fragment np. Dzień osiołka ( dostępny w serwisie yuo tube -10 min. https://www.myvi.top/id8h?v=qkab1umwnu1wdjtd8pqdqkpo9a , opowiadających w jaki sposób przyjaciele chcieli rozweselić osiołka.

a) Poznamy dzisiaj historię Pana Jezusa – naszego Króla, który  podróżował na osiołku. Możemy jeszcze raz zaśpiewać piosenkę: ”Jesteś Królem”

b) opowiadanie

Dawno,  dawno temu osiołek był zwierzęciem królewskim, woził królów, a potem za czasów Pana Jezusa, osiołek służył biednym ludziom. Osiołek jest związany z życiem Pana Jezusa od początku. Przypomnijmy sobie, kiedy Maryja  jechała do Betlejem na osiołku i gdy Maryja  z małym Jezusem na osiołku uciekała do Egiptu przed Herodem https://www.youtube.com/watch?v=V7qhi6XhlYA.

c) Możemy zapalić świecę – symbol Pana Jezusa,  wstajemy i rodzic czyta fragment Pisma św. z ewangelii św. Jana,  o Panu Jezusie wjeżdżającym do Jerozolimy na osiołku:

„Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz Król izraelski” ( J 12, 12-13)

https://www.youtube.com/watch?v=mBBvNukgCsw

Jak ludzie witają  Pana Jezusa, który przybywa do Jerozolimy?

Dlaczego zrywają palmy, machają nimi i układają z nich dywan przed Panem Jezusem?

 Rodzic dopowiada, że Pan Jezus wjeżdża  jako Król do królewskiego miasta – Jerozolimy. Ludzie witają Jezusa okrzykami „hosanna”  i rzucają gałązki palmowe – uznając Go w ten sposób za swego Króla.

Ludzie na różne sposoby witają Pana Jezusa i nazywają Go królem. Pozdrawiają Go słowami „hosanna”, to znaczy, że cieszą się z przybycia Pana Jezusa, uwielbiają Go i proszą, by był ich królem.

d) Procesja z palmami

https://www.youtube.com/watch?v=_qj8neV9MQ4

Prosimy dziecko, aby znalazło podobieństwa pomiędzy wydarzeniami biblijnymi a procesją palmami i śpiewem „hosanna” podczas Mszy św.

Przypominamy co roku w Niedzielę Palmową na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy poświęcamy palmy. Wyjaśniamy dziecku, że  gromadzimy się w Niedzielę Palmową na Mszy św. z palmami, aby powiedzieć Panu Jezusowi, że wierzymy iż On jest zbawicielem wszystkich ludzi.

 Jednak w tym roku będzie inaczej, nie pójdziemy do kościoła poświęcić palmy, ale możemy oglądać transmisję Mszy św. w telewizji.

3.  W rozmowie możemy nawiązać do tematu ze Środy Popielcowej. Skąd bierze ksiądz popiół, którym  posypuje głowy podczas Mszy św.?

Popiół do posypywania głów wiernych pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku. Najpierw święcimy palmy, później je zasuszamy. Następnie są spalane, a uzyskanym z nich popiołem w Środę Popielcową posypujemy nasze głowy.

4.Dziecko za rodzicem powtarza słowa, uznając Pana Jezusa jako naszego Króla:

„Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, Hosanna, Hosanna, cześć Zbawcy naszemu” lub  wspólny śpiew: https://www.youtube.com/watch?v=H0-4pRn1BUw

5. Wykonanie palmy - Aniołki wierzę, że wykonacie pracę do końcasmiley

https://www.youtube.com/watch?v=iIZSUxkC1qk

6. Można w domu zorganizować „procesję z palmami”

Temat: Pan Jezus uczy widzieć dobro. Dziękujemy za światło wiary.

Cel: uświadomienie dziecku kto jest światłem ukazującym ludziom prawdziwą drogę życia.

Pomoce: świeca, zapalniczka,  filmiki

Przebieg:

1. Rodzic rozmawia z dzieckiem, że mamy różnych przewoźników kolejowych np. KM – koleje mazowieckie, SKM – szybka kolej miejska,   PR –przewozy regionalne,

https://www.youtube.com/watch?v=YiF60Q-hYXs

2. Zabawa muzyczna „Jedzie pociąg” – ustawiamy się z dzieckiem w pociąg (im więcej osób tym ciekawsza zabawa) , przydzielamy role ( maszynista, kierownik pociągu, sygnalizator, pasażerowie). Informujemy, że pociąg, który utworzyliśmy należy do przewoźnika PJŚŚ ( co oznacza Pan Jezus światłość świata)

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

3.pociąg rusza do stacji 1 modlitwa

https://www.youtube.com/watch?v=OkbHk1CQv9c

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem o prostych gestach modlitwy.

Zwracamy uwagę na to, że w wielu sytuacjach potrzebujemy, by ktoś inny pokazał nam zielone światło.

A kto jest światłem ukazującym ludziom prawdziwą drogę życia? Na to pytanie odpowiedź będziemy szukać na kolejnej stacji. Pociąg rusza do drugiej stacji

a) Pan Jezus daje światło wiary.

Pan Jezus będąc w drodze, widzi człowieka niewidomego od urodzenia. Jego uczniowie myślą, że ślepota jest karą za grzechy. Pan Jezus tłumaczy im, że w człowieku objawi się wielkość Pana Boga. Wyjaśnia, że On jest prawdziwą światłością świata i tylko dzięki Niemu ludzie mogą otrzymać światło wiary.

( J 9, 1-12) https://www.youtube.com/watch?v=2PPfXq_Zuas

b)Pogadanka:

-  Kogo Pan Jezus spotyka na swojej drodze

- Co uczniowie Pana Jezusa myślą o niewidomym?

- Co kryje się pod skrótem naszego przewoźnika : PJŚŚ

- Co znaczy, że Pan Jezus jest światłością świata?

c) https://www.youtube.com/watch?v=svoJ4-Y65zo

Zwracamy uwagę na zapalenie świecy podczas chrztu świętego i słowa kapłana „Podtrzymywanie tego światła powierza się wam rodzice i chrzestni"

4.Przypominamy, że Pan Jezus obdarzył nas światłem wiary podczas chrztu świętego. Kiedy rodzice i chrzestni wyrzekali się szatana i wyznali wiarę w Pana Boga, powiedzieli w naszym imieniu, że chcemy iść za panem Jezusem. Tylko On pokazuje nam prawdziwą drogę życia. Przez całe życie będziemy prosić pana Jezusa, by był naszym światłem. W sposób szczególny Pan Jezus staje się światłem dla ludzi, gdy przyjmują oni sakramenty święte.

5.Dziękujemy Panu Jezusowi, za to, że jest naszym światłem.

Gromadzimy się, wokół zapalonej świecy. Zwracamy uwagę na to, że zapalona świeca przypomina nam o tym, że Pan Jezus jest naszym światłem.

6.  Na zakończenie śpiewamy piosenkę „Dzięki o Panie składamy dzięki”

https://www.youtube.com/watch?v=GENbIP2cGOE  lub  https://www.youtube.com/watch?v=4Dpg9mPeeLo&list=TLPQMjYwMzIwMjCh-KqdM_59xA&index=2

Ref:  Dzięki o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę. ref:     

2. Za to,że dałeś nam miłość. ref:

3. Za to,że dałeś nam siebie.  ref:

4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:

5. Ty nam przywracasz życie.  ref:

6. Za to,że jesteś z nami.  ref:

7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

Temat: Mówimy do Pana Boga

Cel: uświadomienie, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem

Pomoce: obraz Pana Jezusa modlącego , serduszko wycięte z czerwonego papieru lub narysowane i pokolorowane( do zawieszenia, przypięcia lub przyklejenia), kartka z narysowaną chmurką  ( symbol nieba)

Przebieg:

1. Prosimy,  aby dziecko narysowało  serce, a na drugiej kartce narysowało chmurkę .

2. Porozmawiajmy:

a) Po co są rozmowy?

b) Z kim i o czym możemy rozmawiać?  - Rozmawiamy z dzieckiem zadając pytania dotyczące np. ulubionej zabawki  i prosimy, aby odpowiedziało lub wysłuchajmy rozmów dzieci link: https://www.youtube.com/watch?v=wj0dQhgpQ8M

Gdy skończymy rozmawiać wyjaśniamy, że była to rozmowa dwóch osób. Wyjaśniamy, że ważne jest w każdej rozmowie, aby patrzeć na drugą osobę i uważnie słuchać

Powiedzmy dziecku, że możemy rozmawiać także z Panem Jezusem

c) Przedstawiamy  obraz Pana Jezusa modlącego się, link poniżej: https://www.google.com/search?q=Jezus+modl%C4%85cy+si%C4%99+do+Ojca&rlz=1C1CAFB_enPL681PL681&sxsrf=ALeKk00V9HIpZPnk5s2oDySn4WHGlgAbRw:1585154865153&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=872U7VagiZa5ZM%253A%252COiBp5vpCfWzV6M%252C_&ve

Pokazując obraz Pana Jezusa modlącego się mówimy, że Pan Jezus często rozmawiał  ( modlił się ) ze swoim Ojcem. Jednocześnie wyjaśniamy dziecku, że słowo modlitwa znaczy rozmowę z Panem Jezusem.

d)  Dajemy dziecku czerwone serce, które można zawiesić na szyi, przykleić na ubranie lub przypiąć. Wyjaśniamy, że każda rozmowa powinna wypływać z serca i ważna jest postawa tzn. złożone dłonie, cisza, miejsce.

3. O czym i jak rozmawiamy z Panem Bogiem?

a) Opowieść ruchowa: rodzic opowiada i jednocześnie pokazuje ruchy, które dziecko naśladuje

Jest rano (  wstajemy, przeciągamy się, przecieramy oczy, wskazujemy na serduszko, składamy dłonie)  i mówimy:

Dziękuję Panie Jezu, że się obudziłem  (am)

Wychodzimy z pokoju idziemy do kuchni ( spożywamy śniadanie)

Dziękuję Panie Jezu za jedzenie, Bądź pochwalony

Innym razem bawię się z rodzicami w ich pokoju

Dziękuję Ci Panie Jezu że jestem w domu z mamą

Wracamy do pokoju dziecka , szykujemy się do snu

Proszę Cię Panie Jezu o spokojną noc

b) zachęcamy dziecko, aby  pomyślało, co może powiedzieć Panu Jezusowi podczas modlitwy. Wyjaśniamy, że Panu Jezusowi można wiele powiedzieć i o wiele prosić, za wiele rzeczy można dziękować. Zachęcamy do swobodnych wypowiedzi.

Z Panem Jezusem możemy rozmawiać sami lub razem z innymi.  Również cele modlitwy mogą być różne.

Modlitwa indywidualna :

O zdrowie dla mamy proszę w modlitwie …….( prośby)

Za dokuczanie bratu przepraszam w modlitwie…………( przebłagania)

Modlitwa wspólnotowa:

Za posiłek dziękujemy w modlitwie………….( dziękczynienia)

Pana Jezusa chwalimy w modlitwie ……………….(dziękczynienia)

4.Rodzic prosi, aby dziecko wysłuchało jakiej modlitwy nauczył Pan Jezus ludzi  https://www.youtube.com/watch?v=oWINYyh3GwI

5. Rozmawiamy z dzieckiem co o modlitwie możemy przeczytać w Piśmie Świętym?
Rodzic czyta  fragment  a dziecko  udziela  prawidłowej odpowiedzi ( kto wypowiedział dany fragment Pan Jezus, czy św. Paweł)

a) Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».-

Pan Jezus mówi, żebyśmy modlili się wspólnie.

b) Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. 

Św. Paweł mówi, żebyśmy modlili się za wszystkich ludzi.

6.Następnie rodzic prosi, aby dziecko swoje serduszko przypięło do kartki z narysowaną chmurką ( symbol nieba) . Oznacza, że modlitwa zawsze powinna wypływać z głębi serca

7. Na zakończenie dziecko  zwraca się w stronę krzyża lub okna, składa dłonie i wraz z rodzicem odmawia Modlitwę Pańską:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  święć się imię Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść  nam nasze winy

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego . Amen

Temat: Idę Drogą Krzyżową

Cel: poznanie prawdy, że krzyż jest symbolem miłości Boga do człowieka

Pomoce: krzyż, który znajduje się u Państwa w domu, mały krzyżyk przy różańcu, czy noszony na szyi  lub rysunek krzyża

Przebieg:

1.Proponujemy, aby dziecko przypomniało sobie znaczek przedszkolny i nazwało go. Mówimy, że każdy znaczek ( symbol) używany jest ważny, ale znakiem wszystkich ludzi, którzy kochają bardzo Pana Jezusa, jest krzyż.

2.Porozmawiajmy z dzieckiem na temat krzyża:

a) Gdzie możesz zobaczyć znak  który widzisz np. na ścianie, przedstawiony na zdjęciu, na ilustracji itp.)

b) Z czym kojarzy ci się ten znak? Co on oznacza?

3. Zabawa ruchowa:

Spokojnym wolnym krokiem dziecko porusza się po pokoju, na sygnał np. klaśnięcie podnosi rączkę w górę i próbuje naśladować za rodzicem  rysowanie krzyża ( prosimy, aby dziecko ustawiło się w stronę krzyża wiszącego na ścianie).

4. Opowiadanie:

Prosimy, aby dziecko usiadło. Na kartce rysujemy krzyż i Pana Jezusa niosącego krzyż. Prosimy, aby dziecko chwilę posłuchało:

Bardzo dawno temu, ludzie, którzy nie kochali Pana Jezusa, zrobili z drewna duży, ciężki krzyż. Włożyli go na ramiona Jezusa i kazali nieść na wysoką górę ( dorysowujemy zbocze góry, drogę). Było bardzo gorąco ( dorysowujemy słońce). Pan Jezus bardzo cierpiał ( wytłumaczyć słowo: cierpiał), a ponieważ krzyż był ciężki, upadał. Podnosił się jednak i szedł dalej, bo nas kocha ( rysujemy czerwone serce). Krzyż jest znakiem tych wszystkich, którzy kochają Pana Jezusa

5. Rysunek dziecka – samodzielnie narysowany krzyż ozdabiając kwiatami, serduszkami.

6.Droga krzyżowa z udziałem dzieci 2013 obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=uT7j0aCJ-EI     (Adam - Parafia Świętej Rodziny Gdynia)

7.Śpiew  piosenki „Rysuję krzyż”   https://www.youtube.com/watch?v=59dOP24t0bA

8. Na zakończenie rodzic wspólnie wykonuje z dzieckiem prawidłowo znak krzyża

Temat: Dziękujemy za dar życia wiecznego

Cel: wyrażenie radości, że na chrzcie świętym otrzymaliśmy życie wieczne

Pomoce:  pojemnikwoda, gaza,  ziarno fasolki, kartka, ołówek

Przebieg:

1.Przygotować  pojemnik z wodą, okryć gazą lub rozłożyć  watę, położyć fasolkę ( doświadczenie na kilka dni)

2.Obejrzeć z dzieckiem  filmik https://www.youtube.com/watch?v=OajgI3hvaiY

a) zwrócić uwagę, na to , że fasola do wzrostu potrzebuje wody. Roślina żyje dzięki wodzie. Podkreślamy, że z jednej fasoli powstała nowa roślina.

3. Zastanówmy się: Jakie życie daje ludziom Pan Jezus?

a) obejrzeć z dzieckiem filmik: Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką https://www.youtube.com/watch?v=vfluXdanY40

b) zwracamy uwagę na to, że Pan Jezus obiecuje ludziom, że może im dać „wodę żywą”. To znaczy taką, która nigdy się nie wyczerpuje. Pan Jezus obiecuje nam życie wieczne.

c) obejrzeć z dzieckiem filmik udzielanie chrztu: https://www.youtube.com/watch?v=bU42K0SdPhA

d)  rozmowa z dzieckiem:

- Jakie przedmioty są potrzebne do udzielania chrztu świętego?

- Jak Pan Jezus nazwał wodę, którą On daje ludziom?

- Jak inaczej możemy nazwać wodę żywą?

Wyjaśniamy, że podczas chrztu  używamy wody, aby uświadomić sobie, że Pan Jezus daje nam nowe życie, czyli życie wieczne.

Woda żywa, którą Pan Jezus obiecuje Samarytance, to życie wieczne. Otrzymujemy je na chrzcie świętym, kiedy stajemy się przyjaciółmi Pana Jezusa.

e) rodzic pisze wyrażenia  

WODA ŻYWA                  ŻYCIE  WIECZNE

natomiast dziecko stawia znak równości  pomiędzy wyrażenia: „woda żywa” , życie  wieczne”

WODA ŻYWA   =   ŻYCIE  WIECZNE

f) Kończymy piosenką „ Mój Zbawiciel”

 https://www.youtube.com/watch?v=ND0AdLCmdvA

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj  ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.