Terminy konsultacji i zebrań

  Zebrania naszej grupy odbywają się o godz. 1715

Miesiąc Data   
Wrzesień                             05.09.2022 r.  (poniedziałek)                       
Luty 08.02.2023 r.   (środa)
Czerwiec 14.06.2023 r.   (środa)

W każdy wtorek w sali kształcenia specjalnego w godz. 1500 - 1600 nauczyciel z grupy Iskierek jest do dyspozycji rodziców podczas konsultacji.   

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami  i konsultacje mogą być prowadzone w formie zdalnej.     

       Serdecznie zapraszamy