Plan spacerów i wyjść

Wrzesień:

 • " Bezpieczna droga do przedszkola" - spacer uliczkami osiedla. Poznanie ulic i dróg oraz niebezpieczeństw  jakie mogą spotkać dzieci podczas przychodzenia do przedszkola
 • " W ogrodzie" - wyjście do ogródków działkowych. Zapoznanie dzieci z grupami roślin: ozdobnych i warzywnych. Kształtowanie pojęć; drzewa, krzewy
 • " Park w końcu lata" - spacer. Obserwacja wyglądu drzew liściastych, iglastych i innych roślin oraz pogody
 • " Mój Elbląg" - spacer. Zapoznanie dzieci z nowoczesną architekturą naszego miasta
 • " Na skrzyżowaniu ulic" - wyjście. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. obserwacja ruchu ulicznego
 • " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Obserwacja warunków atmosferycznych

Październik:

 • " Park jesienią" - spacer. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią ( żółknięcie liści, wiatr, niższa temperatura, zachmurzenie). Porównywanie ze spostrzeżeniami z poprzedniego spaceru 
 • " Elbląg dawniej i dziś" - spacer ulicami. Uchwycenie charakterystycznych cech zabudowy nowoczesnej i dawnej naszego miasta
 • " Co zanieczyszcza?" - spacer ulicami osiedla. Zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia środowiska odpadami. Zachęcenie do wrzucania śmieci do pojemników do tego przeznaczonych
 • " Jesień w parku" - spacer. Rozpoznawanie i nazywanie drzew, ich liści i owoców. Zbieranie "darów" jesieni. Wykorzystywanie do wykonania ludzików dla dzieci z młodszych grup
 • " Wyjście do parku Traugutta" - uczczenie wyboru Karola Wojtyły na papieża, zapalenie zniczy. Zobaczenie Krzyża Papieskiego, jako pamiątki po wizycie w Elblągu ojca świętego Jana Pawła II
 • " Wyjście na cmentarz" - rozwijanie poczucia przynależności do rodziny. Kultywowanie pamięci o bliskich, którzy odeszli, zmarli, oddanie czci i zapalenie zniczy Bezpieczne poruszanie się po drogach i kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci.
 • " Pochód Wszystkich Świętych" -  wyjście do parafii św. Floriana, uczczenie  naszych braci chrześcijan, którzy przebywają już w niebie, przy Bogu Ojcu; to właśnie ten dzień jest wyrazem naszej wiary w obcowanie świętych, w ich moc sprawczą w naszym życiu, właśnie ten dzień przypomina, że każdy z nas jest powołany do świętości 

Listopad:

 • " Okolice przedszkola" - spacer. Przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Obserwacja napotkanych zwierząt
 • "Jesienny spacer"  - ćwiczenia słuchowe . Rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla jesieni, np. szum wiatru, szelest opadających liści.
 •  „Osiedle późną jesienią”- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

Grudzień:

 • "Urząd Miasta w świątecznym wystroju" - wyjście. Oglądanie przyozdobionego budynku, spotkanie z przedstawicielem urzędu, rozmowa o pracy
 • " Dbamy o ptaki" - spacer. Obserwacja zachowań ptaków zimujących w naszym kraju. Przypomnienie o dokarmianiu ptaków w zimie
 • " Najpiękniejsza choinka" - wycieczka do Bażantarnii. Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych. Zwrócenie uwagi na dbanie o środowisko naturalne poprzez kupowanie drzewek w miejscach do tego wyznaczonych, a nie dokonywania samodzielnego wyrębu
 • " Święta tuż, tuż" - spacer ulicami naszego osiedla. Podziwianie świątecznego wystroju
 • "Przed Sylwestrem" - spacer ulicami miasta. Obserwowanie  odświętnych dekoracji, obserwowanie ruchu, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

Styczeń:

 • " Park zimą" - wyjście. Obserwacja wyglądu parku, drzew , krzewów. Porównywanie wyglądu parku w zimowej szacie z obrazem zapamiętanym podczas wyjścia jesiennego
 •  " Zimowe budowle" - spacer. Przypomnienie o  odpowiednim ubieraniu się na zimowy spacer
 • " Drzewa w zimie" - spacer w okolice przedszkola. Podziwianie oszronionych drzew. Wyjaśnienie dzieciom tego zjawiska
 • " Zimowy spacer po parku" -  podziwianie krajobrazu zimą. Obserwacja zachowania napotkanych zwierząt. Wyciąganie wniosków dotyczących pomocy zwierzętom w okresie zimy
 • " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Obserwacja warunków atmosferycznych. Utrwalanie umiejętności chodzenia w parach

Luty:

 • " Zabawy zimowe" -  spacer w okolice przedszkola. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami zimowymi
 • " Mali detektywi" - wyjście do parku. Poznawanie śladów pozostawionych na śniegu, rozpoznawanie do kogo należą
 • " Jaki kolor ma śnieg?" - spacer na boisko ZS nr 2. Oglądanie śniegu na drzewach, krzewach, pod nogami. Nabranie do szklanki. Wykonanie eksperymentu z topnieniem, porównywanie wyglądu
 • " Ptaszki w karmniku" - spacer. Obserwacja ptaków przy karmniku. Nazywanie ptaków
 • " Pamięć o zamordowanych  i poległych oficerów oraz żołnierzy AK" - wyjście pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.Uczczenie rocznicy utworzenia Armii Krajowej i pamięci oficerów i żołnierzy Armii Krajowej, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów.
 • " Zima w mieście" - spacer. Podziwianie krajobrazu Elbląga w zimowej szacie
 • " Elbląska  Starówka" - wycieczka na Starówkę. Poznanie legend Elbląskich. Podziwianie Stare Miasto i jego historycznej zabudowy

Marzec:

 • " Pamięć o żołnierzach Niezłomnych"- wyjście pod pomnik  Polskiego Państwa Podziemnego . Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.Uczestniczenie w Apelu Narodowego Dnia  Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów.
 • " W poszukiwaniu wiosny" - spacer po osiedlu. Oglądanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów. Zwrócenie uwagi na gatunki chronione
 • " Pierwsze kwiaty" - wyjście go ogródków działkowych. Nazywanie kwiatów, przypomnienie nazw tych chronionych
 • " Wyjście na skwerek" - spacer w okolice przedszkola, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Kwiecień:

 • " Droga Krzyżowa" - wyjście do kościoła św. Floriana całej społeczności przedszkolnej. Nabożeństwo  w symboliczny sposób ma odtworzyć drogę Jezusa Chrystusa od skazania na śmierć do złożenia do grobu.
 • " Wiosna w parku"  - wyjście. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Porównywanie z zimą i jesienią
 •  " Pomnik Jana Pawła II" - wyjście. Uczczenie pamięci wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy
 • " Ptaki " - wyjście w okolice ogródków działkowych. Obserwacja ptaków, które powróciły do nas z ciepłych krajów
 • " Nad rzeką" - wycieczka. Obserwacja roślinności, rozmowy o zagrożeniach związanych z wodą. Oglądanie mostu
 • „ Wiosenna łąka”- wycieczka na pobliską łąkę; obserwacja roślinności i owadów.
 • „ Dzień Ziemi” - spacer do parku, podziwianie zieleni, rozumienie potrzeby dbania o środowisko, posadzenie młodej rośliny.
 • " Dworzec PKP" - wycieczka na dworzec PKP, obserwacja pracowników kolei. Oglądanie budynku, wyjścia na perony. Zachowanie bezpieczeństwa podczas przejazdu pociągu
 • " Marsz Biało - czerwony przedszkolaków" - wyjście pod Pomnik Wolności, na Plac Konstytucji celem uczczenia Święta Flagi Rzeczpospolitej

Maj:

 • " Zawodowa Straż Pożarna" - wycieczka.Uczczenie święta św. Floriana, który jest patronem strażaków oraz grupy Iskierek.Celem jest opanowanie przez dzieci niezbędnych  umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowe oraz poznanie zawodu strażaka. 
 • „ Nasz kraj, nasze miasto” - spacer po mieście w poszukiwaniu symboli narodowych: flagi, godła, herbu miasta.
 • " Ścieżka edukacyjna" - wyjście na Plac Konstytucji. . Kształtowanie poczucia przynależności do narodu
 • " Wiosna w sadzie, na łące" - wycieczka. Nazywanie, różnicowanie drzew owocowych. Zwrócenie uwagi na rolę pszczół w zapylaniu kwiatów
 • " Majówka" - wyjście do ogródków działkowych. Obserwacja zwierząt. Kształtowanie spostrzegawczości
 • " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Zachowanie bezpieczeństwa podczas wyjścia

Czerwiec:

 • " Dzień Dziecka" - wycieczka z wykorzystaniem środowiska naturalnego
 • " Olimpiada sportowa" - wyjście na boisko. Kształtowanie sprawności ruchowej 
 • " Na łące" - wyjście. Obserwowanie owadów, nazywanie najczęściej spotykanych roślin łąkowych
 • " Park latem" - wyjście. Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku w różnych porach roku
 • " Lato czeka" - wyjście połączone z omówieniem zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów
 •  " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Zachowanie bezpieczeństwa  ruchu  drogowego

 

Lipiec:

 • "Zbieramy igiełki" - wyjście w okolice przedszkola połączone ze zbieraniem materiału przyrodniczego z różnych  drzew iglastych
 • " Igiełki" - eksperymentowanie materiałem przyrodniczym. Poznanie nowego tworzywa przyrodniczego - igły z różnych drzew iglastych ( świerk, modrzew). Badanie właściwości tworzywa. Tworzenie ciekawej kompozycji konstrukcyjno - technicznej
 • " Co widzę" - rysowanie kolorową kredką poprzedzone oglądaniem reprodukcji i  spacerem  uliczkami osiedla. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne widoki, budynki, elementy przyrody. Dostrzeganie piękna wokół siebie
 • " Drzewa w ogródkach działkowych"  -  rozmowa połączona z obserwacją. Wzbogacanie wrażeń  wzrokowych, słuchowych. 
 • " Zabawa w Bażantarni" - wycieczka połączona z zabawami ruchowymi
 • " Dworzec PKP" - wycieczka. Przybliżenie specyfiki pracy  na kolei oraz poznanie niektórych zawodów związanych z koleją. Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa

Sierpień:

 • " Pełnia lata" - spacer w pobliżu przedszkola.  Obserwowanie  zjawisk zachodzących w przyrodzie w czasie lata. Umiejętność przyporządkowania ilustracji do właściwej rośliny
 • " Na łące" - rozmowa połączona z działaniem. Zbieranie polnych kwiatów, trawy. Stworzenie możliwości obcowania z naturą. Doskonalenie wrażliwości słuchowej
 • " Eksperymentowanie z wodą" - wzbogacenie wiadomości o otaczającym świecie. Zwracanie uwagi na kolor, smak, zapach. Nabywanie umiejętności przelewania wody do różnych naczyń •