Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

Zajęcia dnia

630-800

Przyjmowanie  dzieci w sali św. Mateusza. Zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą, praca indywidualna. Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew.

800-805

Modlitwa poranna w grupie.

805-835

Zajęcia wprowadzające znajomość : pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne

835 - 840

Czynności higieniczno- porządkowe

840- 900

I  posiłek - śniadanie. Modlitwa po posiłku.

900- 915

Czynności higieniczno- porządkowe. 

915 - 1020

Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1020- 1050

Zabawy kierowane przez nauczyciela: rytmika, katecheza, języki nowożytne.

1050-1110

  Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1110-1115

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed drugim posiłkiem.

1115-1135

II posiłek - zupa obiadowa. Modlitwa po posiłku.

1135- 1140

Czynności higieniczno-porządkowe. 

1140 - 1205

 Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy. Toaleta.

1205- 1315

 Spacery w okolicach przedszkola,  obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa Anioł Pański. Zabawy dowolne.

1315 - 1335

Czynności higieniczno-porządkowe. Słuchanie fragmentu Pisma św. Modlitwa przed posiłkiem. Toaleta.

1335 -1400

III posiłek - obiad. Modlitwa po posiłku.

1400-1430

Zabawy kierowane przez nauczyciela: zajęcia taneczne. 

1430 - 1500

Zabawy dowolne, zabawy czytelnicze Metodą Krakowską

1500-1530

IV posiłek - podwieczorek.  Podsumowanie tematu dnia. Zabawy dowolne 

1530-1600

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.Gimnastyka buzi i języka, zabawy paluszkowe.Praca indywidualna. Autorefleksja.

1600 - 1630

Zabawy ortofoniczne, logiczne, matematyczne, zagadki, zabawy parateatralne, utrwalanie piosenek i wierszy. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.