Szczegółowy plan dnia

Czas trwania

Zajęcia dnia

630-800

Powitanie dzieci w sali św. Cecylii. Czynności higieniczno - porządkowe. 

800 -840

Toaleta. Zabawy wprowadzające znajomość pór roku, miesięcy, dni tygodnia.Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne.Toaleta.

840-900

I posiłek - śniadanie

900-915 Toaleta. Mycie rąk

915-945

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.     Zabawy dowolne dla połowy grupy.

945- 1000

Czynności samoobsługowe.

1000- 1030

Zabawy kierowane przez nauczyciela - rytmika, katecheza, języki nowożytne.

1030 - 1045

II posiłek  - zupa obiadowa (jadalnia). Modlitwa  po posiłku.

1045-1145

Spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola.  Zabawy dowolne.

1145 - 1205

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.     Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1205- 1220

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed posiłkiem

1220 - 1250

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1250-1300

Czynności higieniczno - porządkowe. Odpoczynek, słuchanie Słuchanie fragmentu Pisma św., muzyki klasycznej

1300-1330

.Zabawy kierowane przez nauczyciela: katecheza, zabawy taneczne,               jęz. angielski.  Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się"

1330- 1355

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.           Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1355 - 1405

 Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1405-1425

Zabawy manipulacyjne. Zabawy z czytaniem Metodą Krakowską.

1425 -1505

Zabawy dowolne. 

1505 -1530

IV posiłek - podwieczorek. Podsumowanie tematu dnia. Zabawy dowolne, praca indywidualna. Autorefleksja.

1530-1600

 Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy,  zabawy dowolne.

1600 -1700

Zabawy matematyczne, słuchowe, ortofoniczne, rytmiczne, paluszkowe, zagadki. Zabawy parateatralne, utrwalanie piosenek, wierszy. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się  do domu.