Szczegółowy plan dnia

Czas trwania

Zajęcia dnia

600-700 Powitanie dzieci w sali św. Floriana

700-800

Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew, zabawy muzyczne. Zabawy usprawniające motorykę dużą.

800-815

Modlitwa poranna. 

815 -840

Zabawy wprowadzające znajomość pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne. Toaleta.

840-905

I posiłek - śniadanie

905-915 Toaleta. Mycie rąk

915-935

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.     Zabawy dowolne dla połowy grupy.

935- 940

Czynności samoobsługowe.

940- 1000

Zabawy kierowane przez nauczyciela - rytmika, katecheza, języki nowożytne.

1005-1105

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.     Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1105-1115

Toaleta. Modlitwa przed posiłkiem

1115 - 1135

II posiłek  - zupa obiadowa (jadalnia). Modlitwa  po posiłku.

1135-1235

Spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola.  Zabawy dowolne.

1235-1245

Czynności higieniczno-porządkowe.

1245-1310

Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1310 - 1330

Zabawy kierowane przez nauczyciela:  katecheza, zajęcia taneczne, jęz. angielski. Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się"

1330- 1400

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1400-1420

Czynności higieniczno - porządkowe. Odpoczynek, słuchanie Słuchanie fragmentu Pisma św., muzyki klasycznej

1420-1450
Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1450- 1505

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu, nauka czytania Metodą Krakowską, zabawy paluszkowe.
1505 -1530

IV posiłek - podwieczorek. Podsumowanie tematu dnia. Zabawy dowolne, praca indywidualna. Autorefleksja.

1530-1600

 Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy,  zabawy dowolne.

1600 -1700

Zabawy matematyczne, słuchowe, ortofoniczne, rytmiczne, paluszkowe, zagadki. Zabawy parateatralne, utrwalanie piosenek, wierszy. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się  do domu.