Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

Zajęcia dnia

600-800 Powitanie dzieci w sali św. Floriana

700-800

Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew, zabawy muzyczne. Zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą, praca indywidualna

800 - 815

Modlitwa poranna.

815-830

Zabawy kierowane przez nauczyciela

830- 840

 Czynności higieniczno - porządkowe. Modlitwa przed posiłkiem

840 -  905

I posiłek -  śniadanie. Modlitwa po posiłku.

910-940

Zabawy kierowane przez nauczyciela: rytmika, katecheza, języki nowożytne.

940- 1005

Toaleta. Zajęcia wprowadzające znajomość pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne.

1005- 1015

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1015 - 1115

Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1115 -1135

II posiłek - zupa obiadowa (jadalnia).  Modlitwa po posiłku.

1135-1145

Czynności samoobsługowe. Toaleta.

1145-1245

Spacery w okolicach przedszkola, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa Anioł Pański, zabawy na terenie przedszkolnym, zabawy dowolne.

1245 - 1330

Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1330-1400

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1400- 1430

Zabawy kierowane przez nauczyciela:  katecheza, zajęcia taneczne, jęz. angielski. Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się"

1430 -1435 Czynności higieniczno-porządkowe.

1435 - 1500

Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1500-1510

Odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela,  słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1510-1525

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu, nauka czytania Metodą Krakowską, zabawy paluszkowe.

1525-1535

IV posiłek - podwieczorek (w sali).Podsumowanie tematu dnia. Autorefleksja.

 1535 - 1600

 Praca indywidualna. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne.

1600 -1700

 Zabawy ortofoniczne, logiczne, matematyczne, zagadki, zabawy parateatralne, utrwalanie piosenek i wierszy.  Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.