Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

 

Zajęcia dnia

700-800

Powitanie dzieci w sali św. Mateusza. Ćwiczenia poranne, wspólny śpiew.

800 - 815

Modlitwa poranna w grupie.Toaleta

815- 835

I posiłek -  śniadanie (jadalnia). Modlitwa po posiłku.

835 -  930

Toaleta. Zajęcia wprowadzające znajomość pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne.

930- 1000

Zabawy kierowane przez nauczyciela: rytmika, katecheza, języki nowożytne.

1000- 1010

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1010 - 1050

Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1050 -1110

II posiłek - zupa obiadowa (jadalnia).  Modlitwa po posiłku.

1110-1120

Czynności samoobsługowe.Toaleta.

1120-1220

Spacery w okolicach przedszkola, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa Anioł Pański, zabawy na terenie przedszkolnym, zabawy dowolne.

1220 - 1300

Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1300-1335

III posiłek - obiad, drugie danie (jadalnia). Modlitwa po posiłku.

1335- 1345

Czynności higieniczno-porządkowe.

1345 -1415

Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1415 - 1430

Odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela,  słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1430-1500

Zabawy kierowane przez nauczyciela:  zajęcia taneczne.

1500-1520

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu, nauka czytania Metodą Krakowską, zabawy paluszkowe.

1520-1530

IV posiłek - podwieczorek (w sali).Podsumowanie tematu dnia. Autorefleksja.

 1530 - 1600

 Praca indywidualna. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne.

1600 -1630

 Zabawy ortofoniczne, logiczne, matematyczne, zagadki, zabawy parateatralne, utrwalanie piosenek i wierszy.  Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.