Języki nowożytne

Drodzy Rodzice 

 

 Pod słówkami z j. francuskiego znajdują się słówka z jęz. angielskiego

W tym miejscu znajdziecie słówka z języka francuskiego i języka angielskiego, które uczą się Wasze pociechy :

Język francuski:

WRZESIEŃ

sautez! [sote] – skaczcie!

marchez! [marsze]- maszerujcie!

courez! [kure]- biegnijcie!

vite [wit]- szybko

lentement [lątmą]- powoli

attention [atąsią]- uwaga

silence [siląs]- cisza

ne bougez pas [ne bużepa]- nie ruszajcie się!

un [ę]- jeden

deux [de]- dwa

trois [trła]- trzy

en haut [ą o]- w górę

en bas [ą ba]- w dół

genez au piano [wene o piano]- chodźcie do pianina

viens ici [wię isi]- chodź tutaj

bonjour [bążur]- dzień dobry

au revoir [o rewłar]- do widzenia

salut! [sali]- cześć

PAŹDZIERNIK

la fille [la fij] – dziewczynka

 le garcon [le garsą] – chłopczyk

 ouvre la porte [uwr la port] – otwórz drzwi

 ferme la porte [ferm la port] – zamknij drzwi

LISTOPAD

viens chez moi [wię sze mła] – podejdź do mnie

merci beaucoup [mersi boku] – dziękuję bardzo

 sa va [sa wa] – w porządku, ok

 c’est joli [se żoli] – ładnie

j’aime beaucoup [żem boku] – bardzo lubię, podoba mi się

GRUDZIEŃ

Noel – Boże Narodzenie

Le Saint – Nicolas [le Sę Nikola] – Święty Mikołaj

Le cantique [la kątik] – kolęda

STYCZEŃ

Bon appetit [bąnapeti] – smacznego

On danse  [ą dąs] – tańczymy

Merci beaucoup [mersi boku] – dziękuję bardzo

Attention [atąsią] – uwaga

LUTY

La couleur [la kuler] – kolor

Quelle couleur? [kel kuler?] – jaki kolor?

Rouge [ruż] – czerwony

Jaune [żon] – żółty

Vert [ver] – zielony

Bleu [ ble] – niebieski

Blanc [blą] -  biały

Noir [nłar] – czarny

Violet [viole] – fioletowy

MARZEC

 Vive le printemps  / le prętą /    - Niech żyje wiosna

 Vive  /  wiwe  -  niech zyje !!!!!!

 Le printemps  / le prętą / - wiosna

 Le ciel bleu    /   le siel ble  / -  niebo niebieskie

 Le soleil     /   le solej  / -  słońce 

 Les oiseaux  / lezuazo /     -  ptaki

 il fait beau  / il fe bo / -  jest pięknie

 il fait chaud / il fe szo / -   jest ciepło 

 Les enfants /  leząfą / -   dzieci

 Au jardin / o żardę / -  w ogrodzie

 Sont  / są /  -  są 

 Contents  / kątą / -  zadowolone

KWIECIEŃ

 Rond  / rą /  -  okrągły              .  

 Carre  /  kare /  - kwadratowy

 Grand  / grą  / -  duży 

 Petit  / peti / - mały

 Court  / kur / - krótki

 Long  / lą / -  długi

 Haut  /  o  / -  wysoki

 Bas / ba / -  niski

 C est vrai  /  se wre / -  to prawda

 .ah bon / a bą / - aha, aha !!!

 Oui, c est ca  /  uise sa / -  tak, właśnie tak,   dokładnie

MAJ

  J " aime beacoup  /żem boku /  - bardzo lubię   

  Sauter  /sote/  - skakać

  Danser / dąse/ - tanczyć   

  Chanter  /sząte/ - śpiewac

  Courir /kurir/ - biegać

  Manger /mąże / - jeść 

  Pleurer  /plere/  - płakać  

 Crier /krie/ - krzyczeć

 Marcher  /marsze/ - maszerować 

 Je n " aime pas / że nem pa / - nie lubię

CZERWIEC

Kolory 
1.     Rouge   ( ruż) -   czerwony
2.     Bleu      ( ble  )  -   niebieski 
3.     Blanc    ( blą  )  -   biały
4.     Jaune     (żon )  -   zółty
5.     Orange   (orąż )-   pomarańczowy
6.   .vert         (wert)  -  zielony
7.    Blanche  (bląsz )  - biała
8.    Violet      (wiole ) - fioletowy

Portret
1. La bouche    ( la busz)  -    usta 
2. Les yeux       (lezje )    -    oczy
3. Les dents     (le dą )    -    zęby
4.les cheveux  (le szwe) -  włosy

Owoce, warzywa
1. Le citron     (le sitrą)   -   cytryna
2. L" orange     (lorąż)   -  pomarańcza
3. Le concombre   (le kąkąbr) - ogórek

Chante avec moi !!!    (sząt awek mła)    --  spiewaj ze mną !!!!!!!

Danse avec moi  !!!!   (dąs   awek mla)   -   tańsz ze mną !!!!!

 

Język angielski:

WRZESIEŃ

Hello  [heleu]– dzień dobry

Bye-bye [baj-baj]– do widzenia

Red [red]– czerwony

Yellow [jeleł] - żółty

Blue [blu] – niebieski

Stand up [stend ap]– wstańcie

Sit down [syt daun] – usiądźcie

Close your eyes [klouz jo( r) ajz]– zamknij oczy

Big [byg]– duży

Small [smol]– mały

Fingers [fynge(r)z]– palce u rąk

Nose [neuz]– nos

Tummy [tami] – brzuch

PAŹDZIERNIK

Mummy [mami] -mamusia

 Daddy [dedi ] tatuś

Baby [bejbi] dziecko

One [łan] jeden

 I love you! [aj lav ju ]- Kocham Cię!

Time to sleep [tajm tu slip] – czas spać

 A kiss for you [e kys fo(r) ju] -  Buziak dla ciebie

 Point to … [pojnt tu] - Wskaż na…

LISTOPAD

coat [keut] -kurtka

hat [het] -  czapka

scarf [ska(r)f ] - szalik

boots [buts] -   kozaki

It’s raining [ yts rejnyn] - Pada deszcz

It’s snowing. [ yts snołyn]  - Pada śnieg.

It’s windy. [ yts łyndi ] -  Jest wietrznie.

 It’s sunny [ yts sani ] - Jest słonecznie

GRUDZIEŃ

Father Christmas [ fade(r) krysmes] - Święty Mikołaj

Christmas tree [krysmes czri ] - choinka

jingle [dżyng(e)] - dzwonić

on the tree [on de czri ] - na drzewie

today [tydej ] - dziś

Christmas time [krysmes taim ] - czas Świąt Bożego Narodzenia

STYCZEŃ

teddy bear [tedi bee(r) ] - pluszowy miś

toys [ tojs ] - zabawki

ball [ bol] - piłka

doll dol /dɒl/ lalka

train [ trejn] – pociąg

robot [robot] - robot

 duck [ dak ]- kaczka

rabbit [rebyt] - królik

bird [be(r)d] - ptak

two [ tu ] -  dwa

blue [ blu ] -niebieski

Where are you? [łe a(r) ju ] - Gdzie jesteś?

LUTY

Duck [dak] - kaczka

Cow [ kau] - krowa

Horse [ho(r)s] - koń

Sheep  [szip] - owca

bird [be(r)d] – ptak

rabbit [rebyt] - królik

two [ tu ] -  dwa

blue [ blu ] -niebieski

Where are you?  [łe a(r) ju ] – Gdzie jesteś?

Here I am [ hi(r) aj em]  - tutaj jestem

MARZEC

banana [banana] – banan

sandwich [sen(d)łycz] - kanapka

apple [epl] - jabłko

red [red] - czerwony

three  [fri] - trzy

on my plate [on maj plejt] - na moim talerzu

one [łan] - jeden

two [ tu] - dwa

blue [blu] - niebieski

yellow  - [jeleł ]żółty

KWIECIEŃ

Easter bunny [ister bany] – króliczek

Easter basket [ister baskit] – koszyk wielkanocny

Easter egg [ister eg] – pisanka

Happy [hapi] – szczęśliwy

Sad [sad] – smutny

Hungry [hangri] – głodny

MAJ

Mother’s day – dzień mamy

Kiss [kis] – pocałunek

Hug [hag] – uścisk

For you [for ju] – dla ciebie

Elephant [elefant] – słoń

Crocodile [crocodajl] – krokodyl

Snake [snejk] - wąż

CZERWIEC

Happy [hapi] – szczęśliwy

Sad [sad] – smutny

Hungry [hangri] – głodny

Bed [ bed]  - łóżko

chair [cze(r)] - krzesło

bowl [beul] -  miska

bear [bee(r)] -  niedźwiedź

 brown [Braun] -  brązowy