Szczegółowy plan dnia

Czas trwania

Zajęcia dnia

600- 700

Powitanie dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw dowolnych,  zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą, praca indywidualna. 

700 -800

Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew, zabawy muzyczne. Zabawy usprawniające motorykę dużą.

800-815

Modlitwa poranna.

815- 830

Zabawy kierowane przez nauczyciela  - rytmika, katecheza, języki nowożytne

830- 855

Zabawy ruchowe. Zajęcia wprowadzające: znajomość: pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne

855- 905

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed śniadaniem

905-930

I posiłek - śniadanie (jadalnia). Modlitwa po posiłku. 

930-945

Toaleta, mycie rąk.

945- 1045 Czynności samoobsługowe. Spacery, zabawy  na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola. Zabawy dowolne.

1045- 1100

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy.  Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1100-1105

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu

1105-1120

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy.  Zabawy dowolne dla polowy grupy.

1120- 1140

Czynności higieniczno - porządkowe. Słuchanie fragmentu Pisma św.    Modlitwa przed posiłkiem.

1140-1200

II posiłek - zupa obiadowa (jadalnia). Modlitwa po posiłku.

1200- 1400

Toaleta. Leżakowanie, odpoczynek przy muzyce klasycznej, czytanie bajek.

1400-1410

Czynności higieniczno - porządkowe. Modlitwa przed obiadem.

1410- 1445

III posiłek - obiad, drugie danie (jadalnia). Modlitwa po posiłku.

1445- 1500

Czynności higieniczno porządkowe.

1500 - 1515

Zabawy kierowane przez nauczyciela: zajęcia taneczne, jęz. angielski.

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy

1515 – 1525

IV posiłek ( w sali)  - podwieczorek. Toaleta 

1525 - 1540

  Zabawy czytelnicze Metodą Krakowską

1540- 1600

Czynności higieniczno-porządkowe. Podsumowanie tematu dnia. Autorefleksja. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne, sprzątanie 

1600 -1700

  Zabawy słuchowe, ortofoniczne, rozwijające, matematyczne, zagadki, zabawy parateatralne, utrwalanie wierszy i piosenek. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się  do domu.