Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

Zajęcia dnia

615- 745

 Powitanie dzieci. Zabawy poranne, wspólny śpiew, zabawy muzyczne. Zabawy dowolne. 

745 -805

I posiłek - śniadanie

805- 830

Zabawy wprowadzające znajomość pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Temat dzienny. Ćwiczenia gimnastyczne.

830- 910

Modlitwa. Toaleta .Mycie rąk, zabawy ruchowe, zabawy dowolne.

910- 930

Zabawy kierowane przez nauczyciela - rytmika, katecheza, języki nowożytne.

930-1035

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.           Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1035-1105

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań 

1105- 1115

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed posiłkiem

1115-1135

II posiłek  - zupa obiadowa (jadalnia). Modlitwa  po posiłku.

1135- 1145

Czynności higieniczno - porządkowe.Przygotowanie do wyjścia na spacer.

1145-1240

 Spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa  Anioł Pański.  Zabawy z odpowiednim elementem ruchu.

1240-1300

Zabawy kierowane przez nauczyciela -  zajęcia taneczne, jęz. angielski.

1310- 1335

 Trening czystości. Słuchanie fragmentu Pisma św. Modlitwa przed obiadem

1335-1405

III posiłek - obiad, drugie danie (jadalnia). Modlitwa po posiłku.

1405- 1420

Czynności higieniczno-porządkowe.Odpoczynek, słuchanie muzyki klasycznej.

1420  - 1455

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.           Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1455 - 1500

 Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1500- 1515

Zabawy manipulacyjne. Zabawy z czytaniem Metodą Krakowską.

1515 -1530

Toaleta. IV posiłek - podwieczorek (w sali).

1530 - 1600

Podsumowanie tematu dnia. Autorefleksja. Praca indywidualna. Zabawy dowolne.

1600-1700

  Gimnastyka buzi i języka, zabawy paluszkowe, słuchowe, matematyczne, ortofoniczne, zagadki, zabawy parateatralne, utrwalanie wierszy i piosenek. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się  do domu.