Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna:

Znajdziecie tutaj propozycje zabaw i ćwiczeń  z zakresu terapii pedagogicznej. Życzymy wspaniałej zabawy

Piątek 16.04.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi zabawami rozwijającymi umiejętność logicznego myślenia, odpowiednimi dla wszystkich kategorii wiekowych. https://youtu.be/xN9MiM8vP9g

Film zawiera:

- „O czym mówię?” – dziecko ma za zadanie odgadnąć o czym mówi nauczyciel. Nauczyciel zadaje zagadki: gdzie śpi pies?, co można przytulać nocą?. Dziecko nazywa obrazki i dobiera ten o którym mówi nauczyciel.

- „Gdzie jest?” – zadaniem dziecka jest wskazanie gdzie znajduje się element obrazka, o którym mówi nauczyciel: np. jabłka, sukienka itp.

- „Co on robi?” – dziecko ma za zadanie powiedzieć czym zajmuje się osoba przedstawiona na obrazku.

- „Ślady” – zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt i dobranie odpowiadających im  śladów.

Czwartek 15.04.2021

Temat: Metoda Krakowska – przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Ponownie przedstawiam ćwiczenia będące częścią Metody Krakowskiej czyli terapii stymulującej wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Przedstawione w filmie zadanie opierają się o Symultaniczo – Sekwencyjną Naukę Czytania. Zachęcam rodziców do wykonania z dziećmi wszystkich ćwiczeń przedstawionych na filmie. Jednak ważne jest, aby zadanie nie było zbyt trudne dla dziecka. Dlatego ćwiczenia podzieliłam ze względu na wiek dziecka. Proszę jednak pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/j9nyv1H0Pnc

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

 1. Historyjki obrazkowe: dziecko ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie o to jakie czynności wykonują postaci przedstawione na obrazkach. Następnie z pomocą nauczyciela, dziecko próbuje opowiedzieć historię na podstawie obrazków.

Środa 14.04.2021

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/KPSE5WNHQpI

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

 1. Moje sylabki: zadaniem dziecka jest dobranie elementów przedstawiających np. dom, lizaka, tak aby stworzyły spójny obrazek. Następnie dziecko wysłuchuje nazwy czytanej przez nauczyciela, jednocześnie obserwując zapis wyrazu podzielony na sylaby.

Wtorek 13.04.2021

Temat: Rozwijanie sfery języka i pamięci.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/P-9pmqmqSWM

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

 1. Na wiejskim podwórku: zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt. Następnie dziecko podaje dźwięki jakie wydają zwierzęta. Kolejnym etapem zadania jest odnalezienie wcześniej wymienionych zwierząt na plakacie.
 2. Pewnego słonecznego dnia: zadaniem dziecka jest wysłuchanie krótkiego opowiadania. Następnie ma wymienić zwierzęta, które pojawiały się w opowiadaniu.

Poniedziałek 12.04.2021

Temat: Zabawy matematyczne

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy matematyczne.  https://youtu.be/wzCwEb7mQQU 

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

Rysunki z figur: zadaniem dziecka jest nazwanie figury i w miarę możliwości odnalezienie jej na obrazku. Dziecko stara się policzyć ile danych figur znajduje się na obrazku

Piątek 09.04.2021

Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej

Doskonalenie percepcji wzrokowej jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi ona: umiejętność różnicowania kształtów, zapamiętywania i odtwarzania ich, rozróżnianie cech znaczących dla danego elementu, ale także w następstwie dostrzeganie relacji przestrzennych. Już w wieku przedszkolnym istotne jest rozwijanie tych funkcji, aby w późniejszym czasie wpłynąć na funkcjonowanie dziecka, bowiem najbardziej intensywny rozwój percepcji wzrokowej zachodzi w okresie przedszkolnym.

Funkcja wzrokowa obejmuje wiele aspektów, a to co wymaga treningu to: analiza i synteza wzrokowa, ale także umiejętność szukania różnic, zapamiętywanie zaprezentowanego materiału, ale także tzw. koordynacja wzrokowo – ruchowa stanowiąca podstawę funkcjonowania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi zabawami rozwijającymi percepcję wzrokową, odpowiednimi dla wszystkich kategorii wiekowych. https://youtu.be/SlpeC3icFr4

Film zawiera:

- „Kształty” – dziecko ma za zadanie dobierać rzeczy i zwierzęta do zaprezentowanych, odpowiadających im kształtów,

- „Cienie” – zadaniem dziecka jest dobieranie obrazków, na których są różne babeczki do pasujących do nich cieni,

- „Różnice” – dziecko ma za zadanie odszukać różnice między obrazkami prezentującymi torty urodzinowe,

- „Wielkości” – zadaniem dziecka jest wybranie spośród obrazków, tego który jest największy spośród innych.

Czwartek 08.04.2021

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/_GQptmtMWT4

Zadania skierowane do dzieci 3 letnich zawierają:

 1. Biedronki w ogrodzie: zadaniem dziecka jest odnalezienie biedronek ukrytych na plakacie i przeliczenie ich. Jest to zadanie kształtujące percepcję wzrokową oraz umiejętność liczenia.
 2. Historyjki obrazkowe: dziecko ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie o to jakie czynności wykonują postaci przedstawione na obrazkach. Następnie z pomocą nauczyciela, dziecko próbuje opowiedzieć historię na podstawie obrazków.

Środa 07.04.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/9C1nR7V5KwE

Zadania skierowane do dzieci 3 letnich zawierają:

 1. Auta z samogłoskami: zadaniem dziecka jest dobranie tak samo wyglądających i brzmiących samogłosek przedstawionych na obrazkach.
 2. Samogłoski:  dziecko powtarza samogłoski z nauczycielem. Następnie podejmuje próbę samodzielnego wskazania usłyszanych samogłosek. W kolejnej części, nauczyciel opisuje obrazki, a zadaniem dziecka jest powtórzenie po nim samogłoski.  

Wtorek 6.04.2021

Temat: Doskonalenie pamięci symultaniczno – sekwencyjnej z królikiem Stasią.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy doskonalące procesy zapamiętywania. https://youtu.be/4l4wqYvQmzc

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

- nazywanie produktów spożywczych: ser, lody, banan, kawa, bułka, jabłko

- wskazywanie obrazków z jedzeniem w szeregu: zadaniem dziecka jest wskazanie gdzie znajduje się produkt nazwany przez osobę prowadzącą zabawę

- zapamiętywanie elementów dwuelementowego i trzyelementowego szeregu: dziecko ma zaprezentowane obrazki jedzenia. Gdy osoba prowadząca zabawę zabierze obrazek, dziecko ma za zadanie nazwać obrazek, który zniknął

Piątek 02.04.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z piątkowymi ogólnorozwojowymi zabawami dla dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych.https://youtu.be/C45igSju920

Film zawiera:

- rozwijanie słownictwa, percepcji wzrokowej oraz pamięci słuchowej w zabawie „Słodkości”: zadaniem dziecka jest nazwanie słodkości zawierających głoskę „r”  lub zapamiętanie wypowiedzianej przez nauczyciela nazwy i prawidłowe jej powtórzenie,

- rozwijanie percepcji wzrokowej w zabawie „Cienie”: zadaniem dziecka jest rozpoznanie kolorowego kształtu i dobranie go do odpowiadającego mu cienia,

- rozwijanie percepcji słuchowej, utrzymywanie skupienia podczas wykonywania zadania w zabawie „Ciekawski promyk”: zadaniem dziecka jest wysłuchanie opowiadania o pierwszych przejawach wiosny. Następnie odpowiada na pytanie dotyczące treści opowiadania.

- doskonalenie motoryki małej w zabawie „Kruche ciasto” – dziecko wraz z nauczycielem naśladuje ruchy podobne do przygotowywania ciasta z owocami.

Czwartek 01.04.2021

Temat: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz percepcji wzrokowej.

Ćwiczenia są częścią Metody Krakowskiej czyli terapii stymulującej wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Najważniejsze w tej metodzie jest powtarzanie, rozumienie i naśladowanie. Przedstawione w filmie zadanie opierają się o Symultaniczo – Sekwencyjną Naukę Czytania. Zawierają elementy stymulujące sferę słuchową, wzorkową, pamięci, kategoryzacji myślenia skutkowo – przyczynowego, systemu językowego oraz zabawy. Zachęcam rodziców do wykonania z dziećmi wszystkich ćwiczeń przedstawionych na filmie. Jednak ważne jest, aby zadanie nie było zbyt trudne dla dziecka. Dlatego ćwiczenia podzieliłam ze względu na wiek dziecka. Proszę jednak pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy. https://youtu.be/LOKDdZScm40

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

 1. Historyjki obrazkowe: dziecko ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie o to jakie czynności wykonują postaci przedstawione na obrazkach. Następnie z pomocą nauczyciela, dziecko próbuje opowiedzieć historię na podstawie obrazków.

Środa 31.03.2021

Temat: Rozwijanie komunikacji i mowy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu zawierającego zabawy.https://youtu.be/k64wftCvjhE

 1. Samogłoski:  dziecko powtarza samogłoski z nauczycielem (A, U, I, O, E, Y). Następnie podejmuje próbę samodzielnego wskazania usłyszanych samogłosek. W kolejnej części, nauczyciel opisuje obrazki, a zadaniem dziecka jest powtórzenie po nim samogłoski.  
 2. „Myszka Czesia”: dziecko wysłuchuje opowiadania czytanego przez nauczyciela. Jego zadaniem jest w skupieniu wysłuchać opowieści, następnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące listy zakupów myszki.

Wtorek 30.03.2021

Temat: Zabawy matematyczne

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy matematyczne.   

Zadania skierowane do dzieci 3 letnich zawierają:

 1. Serduszka przesuwane po taśmie – zadaniem dziecka jest wraz z nauczycielem przeliczać przesunięte w górę serduszka. Ma to na celu utrwalenie nazewnictwa kolorów oraz udoskonalenie sposobu przeliczania w zakresie do 10.
 2. Liczby w kolorach – w pierwszym etapie zadania, dzieci wskazują kolejno prostokąty mając na uwadze ich kolejność: od najmniejszego, najkrótszego do najdłuższego. Następnie wraz z nauczycielem liczą ile mniejszych kwadratów mieści się w innym, dłuższym prostokącie. Podczas zadania dzieci utrwalają nazewnictwo kolorów.
 3. Zajęcia on line https://youtu.be/pzzpGononDo

Poniedziałek 29.03.2021

Temat: Doskonalenie pamięci symultaniczno – sekwencyjnej z królikiem Stasią.

Zapraszamy do filmu zawierającego zabawy doskonalące procesy zapamiętywania.    https://youtu.be/tldlLYHdpIE

Zadanie skierowane do dzieci 3 letnich zawiera:

- nazywanie zwierząt: lew, baran, kura, kurczak, osioł, świnia, pies, koń, sowa, słoń, kaczka, kot.

(Przy wykonywaniu tego zadania istotne jest, aby dziecko powtarzało dźwięki naśladujące zwierzęta takie jak: miau, uhu, tu tu, iha, do czego może zachęcać rodzic.)

- wskazywanie zwierząt w szeregu: zadaniem dziecka jest wskazanie gdzie znajduje się zwierze nazwane przez osobę prowadzącą zabawę

- zapamiętywanie elementów dwuelementowego i trzyelementowego szeregu: dziecko ma zaprezentowane obrazki zwierząt. Gdy osoba prowadząca zabawę zabierze obrazek, dziecko ma za zadanie nazwać zwierzę, które zniknęło.

 

Czwartek29.10.2020

Temat: Rozwój motoryki dużej

1.Przedstawiam kilka ćwiczeń mających na celu zrównoważone rozwijanie sprawności fizycznej dziecka:

a)chodzenie po torze – proszę wytyczyć dziecku ścieżkę np. naklejając na podłogę grubą, papierową taśmę klejącą lub kładąc szeroki materiał. Zadaniem dziecka jest przejście po taśmie, tak, żeby z niej nie 'zlecieć'.

b) naśladowanie - naśladując zwierzęta: można powiedzieć, że jest psem, kotem, kurą. Zadaniem dziecka będzie naśladowanie ruchu tych zwierząt. Można także poprosić Malucha, by naśladował czynności takie jak: latanie, pływanie, jazdę na rowerze ( np. leżąc), skakał jak pajacyki, pokazywał rękoma jak rośnie balon, skakał na jednej nodze, skakał na skakance, pokazywał jak kopie dół, jak przenosi coś ciężkiego z jednej strony sali na drugą.

c) poszukiwanie ukrytych skarbów - porozmieszczaj w domu różne znane dziecku przedmioty. Ważne jest, aby dziecko mogło poświęcić trochę czasu na poszukiwania. Proszę zachęcić dziecko do chodzenia po domu lub po dworze, zaglądało pod stoły, pod krzesła i poszukiwały przedmiotów, o które zapytasz.

d)wyścigi i tory przeszkód – można wyjść na dwór lub bawić się w domu. Mogą Państwo wykorzystać to, co mają pod ręką i z tego stworzyć przeszkody. Ważne, aby tor nie był zbyt trudny dla dziecka. Powinien być wyzwaniem, ale możliwym do zrealizowania.

Tor można ustawić z klocków, maskotek.  Do budowy tunelu można użyć poduszek lub duże kartonowe pudło, kocy i krzeseł. Przydadzą się krzesła, liny, skakanki, szmatki, które utworzą slalomy. Wykorzystaj hula-hop, dostępne pufy, między którymi dziecko będzie musiało się przeciskać, albo poruszać się w dowolny, inny sposób.

a) balony - podrzucanie, odbijanie, łapanie, przytrzymywanie kolankami.

b) muzyka – dziecko słucha muzyki i wyraża za pomocą ruchu różne emocje- w zależności od charakteru muzyki odwracają także buźki uśmiechem lub smutkiem do góry. Utwory klasyczne, które można wykorzystać do zabawy:

https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY

https://www.youtube.com/watch?v=xdjTVlCBbdg

https://www.youtube.com/watch?v=W5W-_gmRg48

https://www.youtube.com/watch?v=oy2zDJPIgwc

Środa 28.10.2020

Temat: Bajka z morałem  „Kopciuszek”

1.Zabawę z dzieckiem proszę rozpocząć od wprowadzenia. Proszę zapytać „Jak myślisz, kim może być dziewczynka o imieniu Kopciuszek?”. Proszę wyjaśnić dziecku co to może oznaczać.

2.Proszę wprowadzić dziecko do treści bajki:

Teraz posłuchamy bajki, która opowiada o pewnej dziewczynce, której matka wymagała od niej wielu zadań np. sprzątania, gotowania, szycia. Dziewczynka miała trzy siostry, które zawsze były traktowane od niej lepiej. Pewnego dnia przyszedł czas na bal, posłuchajmy w jaki sposób dziewczynka wybrała się na bal i co tam się wydarzyło.

3.Proszę włączyć dziecku bajkę z linku https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM

Bajka trwa niecałe 10 minut – jeśli Państwa dziecko nie utrzymuje tyle koncentracji, proszę co 3 minuty zatrzymać bajkę i dopytać o szczegół z danego fragmentu (np. jak myślisz, jaki kolor sukienki ma Kopciuszek)

4.Proszę otworzyć prezentację:

https://docs.google.com/presentation/d/1H5BkVbi9DsPtbFSiCgi6IBq7eJ1uDIU1eM-nx2lGBZ0/edit?usp=sharing

Zadaniem dziecka jest opisanie co się dzieje na ilustracjach.

5.W tym miejscu proponuję narysować na kartce ludzika „patyczaka” i wręczyć dziecku kredki. Jego zadaniem będzie dorysować atrybuty jednej z postaci bajki (np. jeśli to kopciuszek to sukienkę).

6.Proszę wyświetlić dziecku na ekranie grafikę:

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/09/19/10/39/forest-5584131_1280.jpg

Teraz jest czas na to, aby dziecko mogło opisać obrazek. Oto pomocnicze pytania:

a) Co widzisz na obrazku?

b) Jakie widzisz kolory na obrazku? Pokaż proszę co na tym obrazku jest niebieskie

c) Kim może być ta dziewczyna?

Wtorek 27.10.2020

Temat: Zabawy Sensoryczne 

Zabawy sensoryczne są niezwykle ważne przy wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka. Mają za zadanie dostarczyć mu wiele różnorodnych bodźców, co ma docelowo prowadzić do lepszego poznania świata. Dużym atutem tych zabaw jest fakt, iż do zrealizowania ich nie potrzebujemy żadnych wymyślnych przedmiotów – często wystarcza to co mamy w domu. Zapraszam do zapoznania się z przykładowymi zabawami. Miłej zabawy!

1.Piasek kinetyczny:

Co będzie potrzebne?

- 8 szklanek mąki,

- 2 szklanki dowolnego oleju (można dodać olejek zapachowy, aby masa ładniej pachniała),

- barwnik spożywczy, kurkuma, starta kolorowa kreda (opcjonalnie)

- foremki do piaskownicy, foremki do ciastek, łopatka lub grabki do piaskownicy,

- miska,  duża blaszka.

Przebieg:

Wraz z dzieckiem przygotowujemy piasek. Wsypujemy do naczynia mąkę oraz substancję barwiącą, dolewamy olej. Wraz z dzieckiem zaczynamy wyrabiać masę. Gdy piasek jest już gotowy dziecko ma możliwość odciskania różnych kształtów, zagrabiania czy formowania piasku.

2. Worek zagadek

Co jest potrzebne?

- nieprzezroczysty worek

- rzeczy, które dziecko zna (np. zabawki)

Przebieg:

Do worka wrzucamy różne rzeczy, z którymi zaznajomione jest dziecko (np. zabawka, którą dziecko lubi). Jego zadaniem jest wkładanie rąk do środka i odgadywanie zawartości. Można poprosić dziecko, aby opisało co czuje (czy zabawka jest „duża”, „mała”, „zimna”, „ciepła”)

Poniedziałek 26.10.2020

Temat: Zabawy doskonalące pracę rąk dziecka

Dlaczego to jest tak ważne?

Doskonalenie pracy rąk stanowi bardzo ważny etap w rozwoju każdego dziecka. Ręka stanowi narząd dzięki, któremu młody człowiek poznaje świat i rozwija się. Ważne jest stwarzanie mu możliwości do poznawania siebie i swoich możliwości. 

Trzylatek powinien już umieć wykonać pewne precyzyjne ruchy rąk takie jak: posługiwanie się łyżką, zamalowywanie wyraźnych konturów, układanie wieży z kilku klocków.

Czterolatek powinien już prawidłowo trzymać kredkę, podejmować próby cięcia papieru nożyczkami, rysować szlaczki po wyznaczonym śladzie.  

Pięciolatek powinien sprawnie przecinać papier, sznurować buty, wiązać kokardki.

Sześciolatek powinien: sprawnie zapinać, rozpinać guziki, nawlekać koraliki na nić, dokładnie zamalowywać różne płaszczyzny, kontynuować narysowany szlaczek.

Przedstawiam zabawy, które tak naprawdę możemy z dzieckiem robić codziennie, podczas wykonywania domowych obowiązków czy innych zajęć, doskonaląc i precyzując jego pracę palców i dłoni. Miłej zabawy!

1. Pisanie w kaszy, mące, ryżu, piasku lub innej sypkiej substancji

To ćwiczenie przygotowuje palce dziecka do pisania, rozwija koncentrację, ale przede wszystkim stanowi świetną zabawę dla dziecka. Dodatkowo każdy z nas powinien znaleźć w szafce wszystko co potrzebne do jego wykonania. 

Co będzie potrzebne?

- taca z wysokimi brzegami, pudełko po butach, blaszka, duży pojemnik na żywność – wszystko do czego będziemy mogli wsypać mąkę,

- produkt sypki – mąka, kasza, sól, ryż, płatki owsiane (dowolny),

Przebieg zabawy:

Do wybranego pojemnika nasypujemy około centymetra kaszy. Zadaniem dziecka jest narysowanie dowolnego kształtu. Możemy także jako pierwsi narysować kształt, a zadaniem dziecka będzie odtworzenie go obok.

Proszę pamiętać, aby dziecko podczas zabawy siedziało prosto, a wzór kreśliło dominującą ręką (jeśli dziecko jeszcze nie wybrało dominującej dłoni, powinno kreślić wzór ręką, którą najczęściej spożywa posiłki).

2. Pęseta

Ta zabawa ma na celu doprecyzowanie czynności wykonywanych przez dziecko, ale także wyćwiczenie mięśni przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.

Co będzie potrzebne?

- pęseta,

- folia aluminiowa,

- dwie filiżanki.

Przebieg zabawy:

Wraz z dzieckiem przygotowujemy mniejsze i większe kulki z folii aluminiowej. Wsypujemy je do jednej filiżanki. Zadaniem dziecka będzie przeniesienie kulek z jednej do drugiej filiżanki. Jeśli jest to za trudne, proszę spróbować przenosić kulki palcami: wskazującym oraz kciukiem.

3. Przelewanie

Ta zabawa ma na celu doskonalenie koordynacji ruchowej. Jest niezwykle ciekawa, ponieważ nieczęsto dzieci mają szansę samodzielnie przelewać płyny. Prowadzi również do zwiększenia wiary we własne siły.

Co będzie potrzebne?

- dzbanek, karafka, butelka,

- szklanki.

Przebieg:

Rodzic nalewa wodę do dzbanka, karafki lub butelki. Zadaniem dziecka jest nalanie wody do szklanek.

4.Wycinanie

Umiejętność wycinania jest istotnym aspektem w rozwoju dziecka. Ćwiczy zarówno koordynacje ruchową, ale także wzrokowo – ruchową (tzn. że ręka wykonuje to co widzi oko).  To zadanie wymaga bardzo dużej pomocy rodzica. Najważniejsze, aby na koniec dziecko mogło poćwiczyć „podcinanie powstałych włosów”. Proszę pamiętać o tym, że ważne jest, aby dziecko próbowało trzymać poprawnie nożyczki. 

Co będzie potrzebne?

- dwie kartki o dowolnym kolorze, najlepiej żółta lub brązowa

- karteczka o żywym kolorze

- nożyczki

- klej lub taśma

Przebieg:

Rysujemy dziecku okrąg na jednej kartce. Następnie dziecko z pomocą rodzica wycina go.

Następnie z drugiej kartki wycinamy szerokie na ok. 1 cm, długie paski.  Z kartki o intensywnym kolorze wycinamy ok. 2 cm, 2 cienkie paski.

Wszystkie elementy sklejamy tak, aby powstała głowa z włosami (okrąg i długie paski) spiętymi kolorową gumką (krótki pasek o intensywnym kolorze).

Teraz zadaniem dziecka jest przycinanie powstałych włosów.