Plan spacerów i wyjść

 

Wrzesień:

 • " Teren przedszkolny" - omówienie zasad i sposobu bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw.
 • " Spacer uliczkami osiedla" - orientowanie się  w najbliższym otoczeniu przedszkola
 • " Wyjście na teren ogródków działkowych" - spacer połączony z doskonaleniem chodzenia parami. Obserwacja fauny i flory
 • " W sklepie" - wyjście do sklepu. Oglądanie i nazywanie zdrowych produktów. Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin.
 • " Dary jesieni" - spacer do parku połączony ze zbieraniem kasztanów, żołędzi, jarzębiny . Wyeksponowanie ich w kąciku przyrody i wykorzystanie do wykonania ludzików
 •  " Wyjście na boisko przy ZS nr 2" -  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę, rozwijanie  i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji przestrzennej
 • " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Obserwacja warunków atmosferycznych

Październik:

 • "Jesień w parku" - wyjście do parku. Bezpośrednia obserwacji przyrody jesienią. Zbieranie kolorowych liści, kasztanów, żołędzi. Wyeksponowanie ich w kąciku przyrody.
 • " Spacer w okolice przedszkola" - rozróżnianie drzew liściastych i iglastych. Nazywanie poszczególnych drzew.
 • "Jesień w okolicach przedszkola" - spacer połączony  zez dobywaniem wiadomości drogą obserwacji. Poprawne nazywanie kolorów nazbieranych liści.
 • " Wyjście na skrzyżowanie" - obserwacja pojazdów. Posługiwanie się pojęciami mały, duży. Bezpieczne poruszanie się po chodnikach.
 • " Wyjście do parku Traugutta" - uczczenie wyboru Karola Wojtyły na papieża, zapalenie zniczy. Zobaczenie Krzyża Papieskiego, jako pamiątki po wizycie w Elblągu ojca świętego Jana Pawła II
 • " Wyjście na cmentarz" - rozwijanie poczucia przynależności do rodziny. Kultywowanie pamięci o bliskich, którzy odeszli, zmarli. Bezpieczne poruszanie się po drogach i kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci.
 • " Pochód Wszystkich Świętych" -  wyjście do parafii św. Floriana, uczczenie  naszych braci chrześcijan, którzy przebywają już w niebie, przy Bogu Ojcu; to właśnie ten dzień jest wyrazem naszej wiary w obcowanie świętych, w ich moc sprawczą w naszym życiu, właśnie ten dzień przypomina, że każdy z nas jest powołany do świętości 

Listopad:

 • " Jesienny spacer" - ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla jesieni, np. szum wiatru, szelest opadających liści
 •  " Osiedle późną jesienią" - spacer połączony z  obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • " Najbliższa okolica" - spacer. Obserwacja krajobrazu okolic zamieszkania niektórych dzieci
 • " Co słychać na działkach ogrodowych" - spacer połączony z obserwacją fauny i flory 
 • " Jaki to ptak" - spacer w pobliże przedszkola. Obserwacja zachowania ptaków. Zapoznanie z nazwami ptaków. Przypomnienie o ich dokarmianiu podczas zbliżającej się zimy

Grudzień:

 • " Przy karmniku" - spacer w okolice przedszkola  połączony z obserwacją ptaków, nazywaniem ich. Wyszukiwaniem karmników. Dbanie o napełnienie pożywieniem karmników w przedszkolu
 • " Pierwsze mrozy" - spacer uliczkami osiedla. Doskonalenie chodzenia parami. Zwrócenie uwagi na niebezpieczne poruszanie się po śliskiej nawierzchni
 • " Przygotowanie do świąt w naszym mieście" - spacer ulicami miasta, podziwianie świątecznego wystroju
 • " Świąteczne dekoracje" - spacer. połączony z oglądaniem  udekorowanych witryn sklepowych
 • " Spacer do parku" - rozmowa połączona z obserwacją. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu w czasie trwania zimy. Określenie cech pogody ( zimne, mroźne powietrze, wiatr o różnej sile)
 • " Święta w najbliższej okolicy" - spacer uliczkami osiedla, oglądanie świątecznego wystroju miasta

Styczeń:

 • " Zimowy spacer" - spacer w okolice przedszkola. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • " Czyj to ślad" - spacer w okolice działek ogrodowych. Wyszukiwanie śladów na śniegu i odgadywanie do kogo należą: pies, kot, ptak, człowiek
 • " Spacer uliczkami osiedla " - zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po śliskiej nawierzchni
 • " Zabawy na śniegu" - obserwacja połączona z działaniem.na terenie przedszkolnym lub w pobliżu przedszkola. Zapoznanie się z niektórymi właściwościami śniegu, eksperymentowanie podczas zabaw ruchowych ( odbijanie śladów, odbijanie postaci na śniegu, wydeptywanie ścieżek na świeżym śniegu)
 • " Park zimą" - spacer połączony z obserwacją zmian zachodzących w krajobrazie zimą
 • " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Obserwacja warunków atmosferycznych. Utrwalanie umiejętności chodzenia w parach

Luty:

 • " Zabawy na powietrzu" - wyjście  na teren przedszkolny. Zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed chłodem i mrozem
 • " Pełnia zimy" - spacer w pobliże przedszkola. Wyszukiwanie odgłosów charakteryzujących zimę
 • " Drzewa zimą" - spacer uliczkami osiedla. Obserwacja ośnieżonych drzew
 • " Zabawy zimowe" - spacer na teren ogródków działkowych. Zachowanie bezpieczeństwa podczas rzucania się śnieżkami i chodzenia po śniegu
 • " Ubieramy się na zimowy spacer" - spacer po najbliższej okolicy. Zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed mrozem i chłodem
 • " Elbląska  Starówka" - wycieczka na Starówkę. Poznanie legend Elbląskich. Podziwianie Stare Miasto i jego historycznej zabudowy

Marzec:

 • " Patyczki" - wyjście w okolice przedszkola połączone z eksperymentowaniem materiałem przyrodniczym. Wzbogacenie doświadczeń konstrukcyjno- technicznych. Wyrabianie umiejętności określenia tworzywa przyrodniczego poprzez dotyk
 • " Szukamy wiosny" - -wyjście na terem ogródków działkowych w celu poszukiwania oznak budzącej się do życia wiosny
 • " Pierwsze kwiaty" -  spacer uliczkami osiedla. Oglądanie wiosennych kwiatów. Przeliczanie napotkanych
 • " Na naszym terenie przedszkolnym" - rozmowa połączona z działaniem. Wdrażanie do dbania o czystość swojego otoczenia, wyrabianie nawyków ekologicznych
 • " Co słychać w przyrodzie wiosną?" - spacer do parku, wyszukiwanie charakterystycznych odgłosów wiosny
 • " Słońce już mocniej przygrzewa" - spacer w okolice przedszkola. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Kwiecień:

 • " Droga Krzyżowa" - wyjście do kościoła św. Floriana całej społeczności przedszkolnej. Nabożeństwo  w symboliczny sposób ma odtworzyć drogę Jezusa Chrystusa od skazania na śmierć do złożenia do grobu.
 • " Świąteczne dekoracje" - spacer uliczkami osiedla. Oglądanie udekorowanych wystaw sklepowych
 • " Łupiny, łupinki" - eksperymentowanie tworzywem przyrodniczym na terenie przedszkolnym. Wzbogacanie doświadczeń  konstrukcyjno - technicznych. Wzbogacanie wiadomości na temat orzechów
 • " W parku" - spacer połączony z podziwianiem piękna wiosny
 • " Zielony Elbląg" - spacer w okolice przedszkola. Wyszukiwanie koloru zielonego w najbliższym otoczeniu przedszkola
 • " Wiosna w parku" - spacer połączony z nasłuchiwaniem ptaków
 • " Wiosna  na łące" - spacer połączony z obserwacją roślinności i owadów
 • " Marsz Biało - czerwony przedszkolaków" - wyjście pod Pomnik Wolności, na Plac Konstytucji celem uczczenia Święta Flagi Rzeczpospolitej

Maj:

 • " Zawodowa Straż Pożarna" - wycieczka.Uczczenie święta św. Floriana, który jest patronem strażaków oraz grupy Iskierek.Celem jest opanowanie przez dzieci niezbędnych  umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowe oraz poznanie zawodu strażaka. 
 • " Kwiatki z ogrodowej rabatki" - spacer w okolicach przedszkola. Podziwianie przyrody
 • " Na skrzyżowaniu" -  wyjście na skrzyżowanie . Nauka bezpiecznego poruszania się na przejściu z sygnalizacją świetlną
 • " Majówka" - zabawy na terenie przedszkolnym . Przypomnienie o dbanie o środowisko naturalne
 • " Plac zabaw, czy boisko?" - wyjście połączone z obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń na placu zabaw
 • " Spacer po łące" - rozmowa połączona z działaniem. Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata. Rozwijanie wrażliwości zmysłowej ( wzrok, słuch, węch)
 • " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Zachowanie bezpieczeństwa podczas wyjścia

Czerwiec:

 • " Dzień Dziecka" - wycieczka z wykorzystaniem środowiska naturalnego
 • " Olimpiada sportowa" - wyjście na boisko  ZS nr2. Kształtowanie sprawności ruchowej 
 • " Park latem" - spacer. Oglądanie parku latem. Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku w różnych porach roku
 • " Spacer uliczkami osiedla" - poprawne stosowanie pojęć duży - mały, przy oglądaniu zabudowań
 • " Odgłosy lata" - spacer w okolice przedszkola. Wysłuchiwanie  odgłosów charakterystycznych dla lata w naszym mieście
 •  " Wyjście do parafii św. Floriana" - połączone ze Mszą św.  Zachowanie bezpieczeństwa  ruchu  drogowego

Lipiec:

 • "Zbieramy igiełki" - wyjście w okolice przedszkola połączone ze zbieraniem materiału przyrodniczego z różnych  drzew iglastych
 • " Igiełki" - eksperymentowanie materiałem przyrodniczym. Poznanie nowego tworzywa przyrodniczego - igły z różnych drzew iglastych ( świerk, modrzew). Badanie właściwości tworzywa. Tworzenie ciekawej kompozycji konstrukcyjno - technicznej
 • " Co widzę" - rysowanie kolorową kredką poprzedzone oglądaniem reprodukcji i  spacerem  uliczkami osiedla. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne widoki, budynki, elementy przyrody. Dostrzeganie piękna wokół siebie
 • " Drzewa w ogródkach działkowych"  -  rozmowa połączona z obserwacją. Wzbogacanie wrażeń  wzrokowych, słuchowych. 
 • " Zabawa w Bażantarni" - wycieczka połączona z zabawami ruchowymi
 • " Dworzec PKP" - wycieczka. . Przybliżenie specyfiki pracy  na kolei oraz poznanie niektórych zawodów związanych z koleją. Przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa

Sierpień:

 • " Pełnia lata" - spacer w pobliżu przedszkola.  Obserwowanie  zjawisk zachodzących w przyrodzie w czasie lata. Umijętność przyporządkowania ilustracji do właściwej rośliny
 • " Na łące" - rozmowa połączona z działaniem. Zbieranie polnych kwiatów, trawy. Stworzenie możliwości obcowania z naturą. Doskonalenie wrażliwości słuchowej
 • " Eksperymentowanie z wodą" - wzbogacenie wiadomości o otaczającym świecie. Zwracanie uwagi na kolor, smak, zapach. Nabywanie umiejętności przelewania wody do różnych naczyń