Szczegółowy plan dnia

Czas trwania

Zajęcia dnia

600- 700

Powitanie dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw dowolnych,  zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą. 

700 -800 Przyjmowanie dzieci w sali św. Mateusza. Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew, zabawy muzyczne. Zabawy dowolne, praca indywidualna.

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z całą społecznością przedszkola.

815- 830

Zajęcia wprowadzające: znajomość: pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny.Ćwiczenia gimnastyczne

830- 835

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

835- 855

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy.  Zabawy dowolne dla połowy grupy.

855- 905

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed śniadaniem

905-930

I posiłek - śniadanie. Modlitwa po posiłku.

930-945

Czynności higieniczno - porządkowe. Toaleta. Mycie zębów

945- 1010

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy.  Zabawy dowolne dla połowy grupy.Zabawy ruchowe.

1010-1025

Zabawy kierowane przez nauczyciela  - rytmika, katecheza,języki nowożytne

1025 - 1125

Czynności samoobsługowe.Spacery, zabawy  na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola. Zabawy dowolne.

1120- 1140

Czynności higieniczno - porządkowe. Słuchanie fragmentu Pisma św.    Modlitwa przed posiłkiem.

1140-1200

II posiłek - zupa obiadowa. Modlitwa po posiłku.

1200- 1400

Toaleta. Leżakowanie, odpoczynek przy muzyce klasycznej, czytanie bajek.

1400-1410

Czynności higieniczno - porządkowe. Modlitwa przed obiadem.

1410- 1440

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1440- 1450

Czynności higieniczno porządkowe. IV posiłek ( w sali)  - podwieczorek. 

1450-1515

Zabawy dowolne. Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu. Praca indywidualna. Autorefleksja.

1515 – 1525

Utrwalenie, podsumowanie tematu dnia.

1525- 1540

Zabawy kierowane przez nauczyciela: zajęcia taneczne

1540-1600 Przyjmowanie dzieci w sali św. Mateusza. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe.

1600 -1700

Przyjmowanie dzieci w sali św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i  języka, pląsy,  zabawy paluszkowe, zabawy dowolne. Pożegnanie  dzieci i rozchodzenie się  do domu.