OGŁOSZENIA

Drodzy Rodzice !

1.  W naszym przedszkolu informacje przekazujemy w następujący formach:

a ) ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)  pisemnie: ogłoszenia i komunikaty, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami

Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy). Więcej informacji proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu   w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu.

3. Na podstawie art. 18a ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2916 r. - Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz 996) informuję, że na terenie  naszej placówki istnieje monitoring wizyjny.

4. Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

5.W naszej placówce indywidualne kontakty nauczycieli  z rodzicami odbywają się co tydzień we wtorek w godzinach 1530-1600.

6. Zapraszam do zapoznania się z zajęciami i  zabawami przygotowanymi przez nauczycielki grupy  dla Państwa dzieci, zamieszczone na stronie grupy w zakładce zdalna edukacja oraz propozycje neurologopedy w zakładce logopeda, języki nowożytne,  katecheza.