Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Zacznij już dziś, czeka Cię dużo pracy!!!

Drodzy Rodzice, Rodzeństwo, Babcie, Dziadkowie, Ciocie i Wujkowie

Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodzin. a jego celem jest m.in. propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych z naszej placówki.
Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach

W 1223 roku, na trzy lata przed swoją śmiercią, św. Franciszek z Asyżu celebrował Boże Narodzenie w Greccio. Pięć lat później, Tomasz z Celano, pierwszy biograf św. Franciszka, opisuje to wydarzenie

w następujący sposób:

"Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświetliła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem.”

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

TEMAT KONKURSU:

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu ul. gen. J. Bema 79

Celem konkursu jest:

 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
 • popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych z naszej placówki

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzinami z Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu
 • Prace konkursowe mają być wyłącznie pracami rodzinnymi ( rodzeństwo może wykonać jedną szopkę) - jedna szopka jedna nagroda
 • Każde dziecko  powinno dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału
 •  Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
 •  Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, nazwę grupy
 •  W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy dołączyć oświadczenie konstruktora  o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Szopki i instalacji elektrycznej w niej zamontowanej.
 • Szopkę należy dostarczyć na własny koszt do 25.11. do wychowawców grupy do godz. 1630
 • Prace przyniesione po 25.11. po  godz. 1630 nie będą  brały udziału w konkursie.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody  ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 01.12.
 • Wykonane szopki zostają w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim im. bł. Franciszki Siedliskiej ul. Gen. J. Bema 79 i nie wracają do konstruktora
 • Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej  zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania placówki.

 Ocena i nagrody

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych) motywy regionalne
 • wkład pracy, estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

Komisja Konkursowa 

 Oceni szopki i przyznana trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowe placówki

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu.  Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.