Zebranie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż  zebranie organizacyjne obędzie odbywać się dniach:

a) w poniedziałek 05 września o godz. 1715 dla grup :

05.09. 2022 poniedziałek - grupa Iskierki

05.09.2022 poniedziałek - grupa Koniczynki

05.09.2022 poniedziałek - grupa Aniołki

Natomiast  6 września o godz. 1715 dla grup:

06.09.2022 wtorek  - grupa Serduszka

06.09.2022 wtorek - grupa Nutki

06.09.2022 wtorek - grupa Kruszynki

Zebranie rozpocznie się spotkaniem z dyrektorem przedszkola, następnie rodzice poproszeni zostaną do sal, celem spotkania z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy!​

Grono Pedagogiczne Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu

Przedszkole jest miejscem nowym nie tylko dla dzieci, ale także dla Rodziców.  Warto abyście Państwo poznali zasady i reguły pracy naszej placówki. Jeśli coś Państwa  martwi lub niepokoi zachęcamy do stawiania pytań. Chętnie na nie odpowiemy.

Wyposażenie przedszkolaka

  • Kapcie
  • 2 komplety ubrań na zmianę
  • Pisemna informacja jeśli dziecko nie może jeść pewnych produktów, przyjmuje leki ( leków nie podajemy w przedszkolu ),  jest alergikiem.
  • Zapoznanie się z regulaminami, procedurami, zgodami - dostepne na stronie internetowej przedszkola w zakładce informacja w rozwinięciu dokumenty.

Odbiór dzieci

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę dorosłą mającą pisemne upoważnienie rodziców. Pisemne upoważnienie składamy na początku roku z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnianej.

  Opłaty

Na opłaty za przedszkole składają się: opłata stała, specjalna, członkowska, opłata za żywienie.

Opłaty: stała, specjalna , członkowska i za żywienie pobierane są z góry na początku każdego miesiąca. Opłata za żywienie wynosi 5,00 zł (za 4 posiłki: ś-z- o-p) za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole uiszcza się na indywidualne konto bankowe, podane w umowie lub w kancelarii we wskazanym dniu i godzinie.

Zaangażowanie rodziców

Chcemy aby rodzice mieli realny wpływ na rozwój naszego przedszkola. Z przyjemnością witamy pomysły i chęć współpracy. Serdecznie zapraszamy

Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje oraz jadłospis  są wywieszone na tablicach ogłoszeń. Ważne terminy są umieszczane na stronie internetowej przedszkola

Wskazówki dla Rodziców

 Oto kilka propozycji, które ułatwią dziecku start w przedszkolu:

w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi;
wprowadzajmy w domach stały rytm dnia;
nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po niego wcześniej, kiedy jest to niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że nas nie ma- nie składajmy obietnic, których nie możemy wypełnić;
nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem;
przyzwyczajajmy je do urozmaiconych potraw, skończmy z rozdrabnianiem pokarmów, już trzylatek może swobodnie gryźć pokarmy;
wdrażajmy dzieci do przestrzegania umów i zasad;
przyzwyczajajmy do samoobsługi, pozwólmy dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się;
pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), dajmy możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania;
organizujmy dziecku kontakty z rówieśnikami i innymi dziećmi;
stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnania. Kiedy przedłużamy pożegnanie, dzieci cierpią dłużej;
nie okazujmy dzieciom własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy im wtedy swoje lęki;
przygotujmy dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania, który można pobrudzić.