Konkurs różańcowy

Najciekawszy różaniec

Drodzy Rodzice,Babcie,  Dziadkowie, Ciocie, Wujkowie, Rodzeństwo

"Różaniec - to skarb, który trzeba odkryć" - wołał Jan Paweł II.

Aby wołanie papieża nie poszło w zapomnienie w naszym przedszkolu co roku organizujemy Wewnątrzprzedszkolny konkurs na wykonanie różańca.

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie dzieci modlitwą różańcową
 • przypomnienie jak piękną modlitwą jest modlitwa różańcowa
 • zachęcenie dzieci do częstego jej odmawiania
 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci
 • wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi
 • dostarczenie dzieciom możliwości przeżywania przyjemności i  radości z efektów swojego działania.                                                                                                                                                                                                                              

2. Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu wraz z rodzinami

3. Temat konkursu:

 • Konkurs polega na przygotowaniu całego różańca z dowolnego materiału,  przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów ( np. muszelki, fasolki, koraliki oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność. Różańce wykonane w poprzednich latach nie będą brały udziału w konkursie.

4. Termin:

 • Konkurs będzie trwał od 1 października do 15 października  do godz. 1630.
 • Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy  należy dostarczyć osobiście do nauczycielki grupy. 
 • Przyniesione różańce po 15.10 po godz. 1630 i nie dostarczone osobiście nauczycielce grupy nie będą brały udziału w konkursie.

5.Ocena prac:

 • Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 października  o godz. 1000 
 •  Różańce będą eksponowane w korytarzu głównym oraz w szatni grupy Iskierek.

6. Postanowienia końcowe:

 • Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim  udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej        

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

            Grono Pedagogiczne