Zebranie dla Rodziców Dzieci Nowoprzyjętych

11 sierpnia

Drodzy Rodzice

Zebranie z  Rodzicami Dzieci Nowoprzyjętych odbędzie się  11 sierpnia ( czwartek) o godz. 1630  w sali św. Agaty

Podczas zebrania zostaną omówione sprawy organizacyjno- dydaktyczno- wychowawcze.

Serdecznie zapraszamy