Zebranie dla Rodziców Dzieci Nowoprzyjętych

13 sierpnia

Drodzy Rodzice

Zebranie z  Rodzicami Dzieci Nowoprzyjętych odbędzie się  13 sierpnia ( wtorek) o godz. 930  na terenie przedszkolnym.

Podczas zebrania zostaną omówione sprawy organizacyjno- dydaktyczno- wychowawcze.

Serdecznie zapraszamy