Dni Adaptacyjne

Wzajemne poznanie się

Drodzy Rodzice 

Zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla Dzieci nowoprzyjętych, które odbędą się w naszej placówce 

a) w lipcu w dniach  01 lipca do  05 lipca w godz. 900 - 1000

b) w sierpniu od 01 sierpnia do 14 sierpnia  w godz. 900- 1000.

Dni Adaptacyjne

pomogą i ułatwią przekroczenie progu przedszkola,

pomogą przezwyciężyć strach przed zmianą środowiska,

pozwolą poznać pracowników i pomieszczenia przedszkola, 

uświadomią, że pobyt w przedszkolu może być dla dziecka ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania.

Celem głównym programu jest: "działanie pedagogiczne, które sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku".

Nasze przedszkole w miesiącu lipcu i sierpniu organizuje dni adaptacyjne dla rodziców i nowoprzyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i nauczycielek. W ciągu tych dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 1 godziny, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznają pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali i łazienki, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych. W sali zabaw rodzice bawią się z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych.

Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego, ułatwia mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką, rówieśnikami, poznanie otoczenia materialnego, funkcji sprzętów, pomieszczeń w warunkach komfortu psychicznego i tym samym poszerza jego możliwości rozwojowe. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej w przedszkolu, ale także poprzez zdobywanie wiedzy kto jest za nie odpowiedzialny, do kogo może się zwrócić o pomoc itp. Osoba dorosła dostarcza dziecku motywacji do aktywności i wpływa na kształtowanie się stosunku emocjonalnego do przedszkola.

Podstawowym zadaniem przedszkola jest włączenie rodziny poprzez odpowiednie jej przygotowanie do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. Przedszkola mają szansę uzupełniać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego, wspierać i pobudzać rozwój dziecka, wzmacniać i pielęgnować istniejące u dzieci uzdolnienia.

Aby ułatwić i maksymalnie skrócić proces adaptacji dziecka do przedszkola, należy zadbać o to, aby pierwsze spotkanie z rodzicami odbyło się jak najwcześniej. Na spotkaniu tym rodzice będą w pełni poinformowani o sprawach organizacyjnych, jak również o zadaniach, jakie stoją przed dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola. Uświadamiamy rodzicom, co dzieje się z ich dzieckiem w pierwszym okresie po rozstaniu z domem, jakie przeżywa emocje. Ten pierwszy kontakt rodziców i nauczycielek jest bardzo ważny. W dużym stopniu wpływa na poziom wzajemnego zaufania i przyczynia się do łagodzenia trudności, na jakie napotyka dziecko.

Adaptacja dzieci do przedszkola dokonuje się w ciągu pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu. Nie musi ona być dla dzieci przeżyciem bolesnym, niemiłym, a wręcz przeciwnie, może stanowić źródło nowych doznań korzystnych dla ich rozwoju i socjalizacji. Dlatego też konieczne jest współdziałanie dwóch środowisk – rodziny i przedszkola – rozpoczęte odpowiednio wcześnie, a wspomagające dziecko w płynnym przechodzeniu z jednego środowiska w drugie.