Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2023/2024

Zapisy do przedszkola

Drodzy Rodzice

Zapisy dziecka do przedszkola można przesyłać drogą elektroniczną mail dyrektor@przedszkolekatolickie.pl lub zadzwonić pod numer tel. 512 260 268 celem umówienia się na rozmowę z dyrekcją .

Termin składania dokumentów 

Od 1 marca 2023 r. rozpoczynamy zapisy dzieci na nowy rok przedszkolny. Przyjmujemy chętnych do wszystkich grup wiekowych: od 2,5 do 6 lat 

Potrzebne dokumenty można pobrać na stronie w zakładce Rekrutacja lub w kancelarii Przedszkola albo od wychowawców grup.

01- 30.03  - Pobieranie  i składanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA   ze strony internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja

06.04 -  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub w oknie 

01 - 20.04 -  Pisemne potwierdzenie woli zapisu kandydata zakwalifikowanego w przedszkolu ( podpisanie umowy) znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja

21.04 -   Ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 

O szczegółach można  przeczytać w Regulaminie Rekrutacji w/w zakładce.