Listopad - miesiąc modlitwy za zmarłych

Wypominki za zmarłych

Drodzy Rodzice

W listopadzie w sposób szczególny modlimy się za zmarłych. Wiara w "świętych obcowanie" zapewnia nas o duchowej łączności z tymi, którzy już odeszli z tego świata. Ta łączność podtrzymywana jest przede wszystkim przez nasze ofiary za zmarłych oraz modlitwę.

Wypominki za zmarłych

W intencji zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się w listopadzie w naszej kaplicy przedszkolnej podczas porannej modlitwy o godz. 800.

Odpust za zmarłych

Warto pamiętać, że  dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę choćby w myśli za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Należy go ofiarować za osobę zmarłą.

Warunki zyskania odpustu są następujące:

  • trwanie w łasce uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
  • komunia św.;
  • modlitwa w intencji Papieża (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo");
  • Pragnienie, aby zerwać w swoim życiu z każdym grzechem.

Modlitwy za zmarłych

Modlitwa za zmarłych to jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy. Przez wieki Kościół wypracował wiele sposobów przychodzenia z duchową pomocą tym, którzy przeszli już do wieczności. Oto niektóre z nich.

a) Wypominki

Jest to tradycyjna modlitwa za tych, którzy odeszli już do wieczności, praktykowana zwłaszcza w listopadzie. Polega ona na odczytaniu imion i/lub nazwisk osób zmarłych oraz modlitwie za te osoby. W każdym kościele parafialnym jest możliwość zamawiania wypominek.

b) Odpust za zmarłych

Oprócz wypominek warto pamiętać o odpuście za zmarłych. Możliwość zyskiwania odpustu za zmarłych  to dni 1-8 listopada. Odpust ten można uzyskać przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Należy go ofiarować za osobę zmarłą.

Warunki zyskania odpustu są następujące:
  • trwanie w łasce uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
  • komunia św.;
  • modlitwa w intencji Papieża (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo");
  • Pragnienie, aby zerwać w swoim życiu z każdym grzechem.
 

Inne formy modlitwy za zmarłych

Za zmarłych możemy ofiarować również inne nasze modlitwy (różaniec, koronka, ...) oraz nasze umartwienia i cierpienia. Szczególną modlitwą (nie tylko za zmarłych) jest intencja Mszy św. jednorazowej lub tzw. Mszy gregoriańskiej.