Kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 podczas pandemii

Kwarantanna

Drodzy Rodzice

W związku z  kontaktem dzieci z  osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2   decyzją  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu:

a) grupa Kropeczek zostaje  zamknięta do 26.11.2021r.

b) grupa Kruszynek zostaje zamknięta do 28.11.2021r. 

Pozostałe grupy funkcjonują bez zmian.

Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu

Poniżej podaję instrukcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu (PPIS w Elblągu), w związku z prowadzonym postępowaniem przeciwepidemicznym w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia, lub pracownika przedszkola, związanym z objęciem kwarantanną pozostałych osób (uczniów i pracowników) w wymiarze 10 dni, zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji  PPIS w Elblągu o objęciu uczniów, którzy mieli kontakt z zakażoną osobą następujących informacji (przy wykorzystaniu środków komunikacji pomiędzy placówką a rodzicami, przyjętymi w tej placówce):

Treść komunikatu:

1. „Z uwagi na kontakt Państwa dziecka w przedszkolu z osobą zakażoną  SARS-CoV-2 przekazujemy informację uzyskaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o objęciu kwarantanną Państwa dziecka, liczoną według poniższych zasad:

- kwarantanna 10 – dniowa liczona od dnia następującego po ostatnim dniu kontaktu z osobą zakażoną (np. ostatni kontakt w Szkole w dniu 01.10.2021 r., kwarantanna  od 02.10.2021 r. do 11.10.2021 r.)

- kwarantanna nie jest nakładana na dzieci, które  przechorowały COVID-19 (przechorowanie udokumentowano dodatnim wynikiem testu), 11 dni po dacie uzyskania wyniku dodatniego i nie dłużej niż 180 dni.

2.W przypadku odbywania kwarantanny dziecka w innym miejscu niż pod adresem domowym, proszę o przekazanie tej informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu na adres e-mail psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

                  Marek Jarosz