Plan spacerów i wyjść

Wrzesień:

 • " Nasze przedszkole" - zapoznanie dzieci  z lokalizacją przedszkolnych pomieszczeń: sala zabaw, szatnia, toaleta
 • " Nasz wąż" - zapoznanie się z "wężem spacerowym: na terenie przedszkola
 • " Spacerkiem  z wężem" - nauka chodzenia z wężem spacerowym na terenie przedszkola
 • " Teren przedszkolny" - omówienie zasad i sposobu bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw
 • "Spacer w poszukiwaniu owadów" - pierwsze obserwacje przyrodnicze
 • "Terenowe zabawy" - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnym

Październik:

 • " Nasze przedszkole" - zapoznanie dzieci  z lokalizacją przedszkolnych pomieszczeń jadalnia, kuchnia, sale innych grup, kancelaria
 • "Mały ogrodnik to ja" - zabawa na świeżym powietrzu, poznawanie ziół w Przedszkolnym zielniku
 • "Spacer w poszukiwaniu zebry" - spacer na najbliższe przejście dla pieszych
 • " Spacer w okolice przedszkola" - rozróżnianie drzew liściastych i iglastych. Nazywanie poszczególnych drzew.
 • "Jesień w okolicach przedszkola" - spacer połączony  ze zdobywaniem wiadomości drogą obserwacji. Poprawne nazywanie kolorów nazbieranych liści.

Listopad:

 • " Jesienny spacer" - spacer rozwijający zmysły
 •  " W kaloszach idziemy przez świat" - spacer w kałużach
 • " Przyroda powoli zasypia" - spacer połączony z obserwacją przyrody
 • " Ziarenko do ziarenka i pełen brzuszek wróbelka" - spacer w pobliże przedszkola. Obserwacja zachowania ptaków. 
 • "Co wyrośnie z cebulki" - obserwacja przyrodnicza

Grudzień:

 • " Karmimy ptaszki zimą"- spacer połączony z obserwacją przyrody i karmieniem ptaków
 • " Pierwszy śnieg" - spacer uliczkami osiedla. Doskonalenie chodzenia parami. Zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się po śliskiej nawierzchni
 • " Świąteczne dekoracje" - spacer  połączony z oglądaniem  udekorowanych witryn sklepowych
 • " Święta w najbliższej okolicy" - spacer uliczkami osiedla, oglądanie świątecznego wystroju miasta

Styczeń:

 • " Zimowy spacer" - spacer w okolice przedszkola. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • " Czyj to ślad" - spacer w okolice przedszkola. Wyszukiwanie śladów na śniegu i odgadywanie do kogo należą: pies, kot, ptak, człowiek
 • " Spacer uliczkami osiedla " - zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po śliskiej nawierzchni
 • " Zabawy na śniegu" - obserwacja połączona z działaniem.na terenie przedszkolnym lub w pobliżu przedszkola. Zapoznanie się z niektórymi właściwościami śniegu, eksperymentowanie podczas zabaw ruchowych ( odbijanie śladów, odbijanie postaci na śniegu, wydeptywanie ścieżek na świeżym śniegu)
 • "Skąd się bierze lód?"- eksperyment przyrodniczy

Luty:

 • "W poszukiwaniu ptaków" - spacerkiem wokół terenu przedszkolnego
 • " Zabawy na powietrzu" - wyjście  na teren przedszkolny. Zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed chłodem i mrozem
 • " Pełnia zimy" - spacer w pobliże przedszkola. Wyszukiwanie odgłosów charakteryzujących zimę
 • " Drzewa zimą" - spacer uliczkami osiedla. Obserwacja ośnieżonych drzew
 • " Ubieramy się na zimowy spacer" - spacer po najbliższej okolicy. Zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed mrozem i chłodem

Marzec:

 • " Patyczki" - wyjście w okolice przedszkola połączone z eksperymentowaniem materiałem przyrodniczym. Wzbogacenie doświadczeń konstrukcyjno- technicznych. Wyrabianie umiejętności określenia tworzywa przyrodniczego poprzez dotyk
 • " Szukamy wiosny" - -wyjście w okolice przedszkola w celu poszukiwania oznak budzącej się do życia wiosny
 • " Pierwsze kwiaty" -  spacer uliczkami osiedla. Oglądanie wiosennych kwiatów. Przeliczanie napotkanych roślin.
 • " Na naszym terenie przedszkolnym" - rozmowa połączona z działaniem. Wdrażanie do dbania o czystość swojego otoczenia, wyrabianie nawyków ekologicznych
 • " Słońce już mocniej przygrzewa" - spacer w okolice przedszkola. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Kwiecień:

 • " Świąteczne dekoracje" - spacer uliczkami osiedla. Oglądanie udekorowanych wystaw sklepowych
 • " Łupiny, łupinki" - eksperymentowanie tworzywem przyrodniczym na terenie przedszkolnym. Wzbogacanie doświadczeń  konstrukcyjno - technicznych. Wzbogacanie wiadomości na temat orzechów
 • " W parku" - spacer połączony z podziwianiem piękna wiosny
 • " Zielony Elbląg" - spacer w okolice przedszkola. Wyszukiwanie koloru zielonego w najbliższym otoczeniu przedszkola
 • " Wiosna  na łące" - spacer połączony z obserwacją roślinności i owadów

Maj:

 • " Kwiatki z ogrodowej rabatki" - spacer w okolicach przedszkola. Podziwianie przyrody
 • " Na skrzyżowaniu" -  wyjście na skrzyżowanie . Nauka bezpiecznego poruszania się na przejściu z sygnalizacją świetlną
 • " Majówka" - zabawy na terenie przedszkolnym . Przypomnienie o dbanie o środowisko naturalne
 • " Plac zabaw" - wyjście połączone z obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń na placu zabaw
 • " Spacer w pobliże przedszkola" - rozmowa połączona z działaniem. Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata. Rozwijanie wrażliwości zmysłowej ( wzrok, słuch, węch)

Czerwiec:

 • " Dzień Dziecka" - wycieczka z wykorzystaniem środowiska naturalnego
 • " Olimpiada sportowa" - wyjście do ZS nr2. Kształtowanie sprawności ruchowej 
 • " Park latem" - spacer. Oglądanie parku latem. Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku w różnych porach roku
 • " Spacer uliczkami osiedla" - poprawne stosowanie pojęć duży - mały, przy oglądaniu zabudowań
 • " Odgłosy lata" - spacer w okolice przedszkola. Wysłuchiwanie  odgłosów charakterystycznych dla lata w naszym mieście

Lipiec:

 • "Zbieramy igiełki" - wyjście w okolice przedszkola połączone ze zbieraniem materiału przyrodniczego z różnych  drzew iglastych
 • " Igiełki" - eksperymentowanie materiałem przyrodniczym. Poznanie nowego tworzywa przyrodniczego - igły z różnych drzew iglastych ( świerk, modrzew). Badanie właściwości tworzywa. Tworzenie ciekawej kompozycji konstrukcyjno - technicznej
 • " Co widzę" - rysowanie kolorową kredką poprzedzone oglądaniem reprodukcji i  spacerem  uliczkami osiedla. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne widoki, budynki, elementy przyrody. Dostrzeganie piękna wokół siebie
 • " Drzewa w ogródkach działkowych"  -  rozmowa połączona z obserwacją. Wzbogacanie wrażeń  wzrokowych, słuchowych. 

Sierpień:

 • " Pełnia lata" - spacer w pobliżu przedszkola.  Obserwowanie  zjawisk zachodzących w przyrodzie w czasie lata. Umijętność przyporządkowania ilustracji do właściwej rośliny
 • " Na łące" - rozmowa połączona z działaniem. Zbieranie polnych kwiatów, trawy. Stworzenie możliwości obcowania z naturą. Doskonalenie wrażliwości słuchowej
 • " Eksperymentowanie z wodą" - wzbogacenie wiadomości o otaczającym świecie. Zwracanie uwagi na kolor, smak, zapach. Nabywanie umiejętności przelewania wody do różnych naczyń