Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania 

Zajęcia dnia

600-700

Powitanie dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw  dowolnych,  praca indywidualna.

700 - 800 Przyjmowanie dzieci w sali św. Agaty. Zabawy rozwijające motorykę małą. Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew, zabawy muzyczne.

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z cała społecznością przedszkola.

815- 830

Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe z elementami profilaktyki i wad postawy.

830- 845

Zajęcia wprowadzające i zajęcia z programu „Klucz do uczenia się” z połową grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy..

845-905

Czynności higieniczno-porządkowe. Modlitwa przed  śniadaniem.

905-930

I posiłek -  śniadanie. Modlitwa po posiłku.

930-945

Czynności higieniczno-porządkowe po  śniadaniu. Trening czystości

945-1045

Spacery, zabawy na terenie przedszkolnym: obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola.Zabawy dowolne.

1045-1100

Czynności higieniczno - porządkowe.

1100-1115

Zajęcia z programu „Klucz do uczenia się” z połową grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1115-1130

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1130-1140

Czynności higieniczno - porządkowe, modlitwa przed II posiłkiem.

1140-1200

II posiłek - zupa obiadowa. Modlitwa po posiłku.

1200-1400

Leżakowanie, odpoczynek przy muzyce klasycznej, czytanie bajek.

1400-1410

Czynności higieniczno-porządkowe. Modlitwa przed obiadem.

1410-1440

III posiłek obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1440-1500

Czynności higieniczno-porządkowe. Zabawy paluszkowe, zabawy ruchowe.  Słuchanie fragmentu Pisma św., zabawy z czytaniem. 

1500-1510

IV posiłek -  podwieczorek.Czynności higieniczno-porządkowe.

1510-1530

Zabawy dowolne  na terenie przedszkolnym, gdy warunki atmosferyczne nie są sprzyjające - w sali. Utrwalenie tematu dnia.  Praca indywidualna z dzieckiem.

1530 - 1600

Przyjęcie  dzieci w sali św. Agaty. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe

1600 -1700

Przyjęcie dzieci w sali  św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka  buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe,  zabawy dowolne. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.