Szczegółowy plan dnia

Czas trwania

Zajęcia dnia

600-800

Powitanie dzieci  w sali św.Floriana. Czas zabaw dowolnych, zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą, praca indywidualna. Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew.

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z całą społecznością przedszkola.

815- 830

I posiłek -  śniadanie. Modlitwa po posiłku.

830 - 900 Zabawy kierowane przez nauczyciela: rytmika, katecheza, ćwiczenia gimnastyczne.

900- 920

Czynności higieniczno – porządkowe. Mycie zębów

920- 935

Zabawy wprowadzające znajomość pór roku, miesięcy, dni tygodnia,  miesięcy. zabawy ruchowe, Temat dzienny.

935 – 940

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

940-1040

Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy ruchowe. Zabawy dowolne dla połowy grupy. 

1040- 1050

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed drugim posiłkiem.

1050-1110

II posiłek - zupa obiadowa.  Modlitwa po posiłku.

1110- 1125

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do wyjścia na dwór.

1125- 1235

 

Spacery w okolicach przedszkola, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola.Modlitwa Anioł Pański. Zabawy dowolne.Toaleta.

1235- 1300

Zabawy dowolne. Słuchanie fragmentu Pisma św.. Modlitwa przed posiłkiem.

1300-1330

III posiłek - obiad. Modlitwa po posiłku. Toaleta.

1330-1400

Zabawy kierowane przez nauczyciela: język angielski, zajęcia taneczne.

1400-1420

Odpoczynek:  słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1420 - 1430

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu. 

1430-1530

IV posiłek - podwieczorek.Podsumowanie tematu dnia. Zabawy dowolne, zabawy paluszkowe, nauka czytania. Praca indywidualna. Autorefleksja.

1530- 1700

Przyjmowanie dzieci w sali św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.