Ogłoszenia

Drodzy Rodzice ! 

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu  w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu.

3. W naszym przedszkolu informacje przekazujemy w następujący formach:

a ) ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)  pisemnie: ogłoszenia i komunikaty, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami

Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy). Więcej informacji proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

4. Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

5. Dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne będą odbywać się w poniedziałek w godz. 850-935 co 2 tygodnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2

6. W poniedziałki i środy dzieci spożywają śniadania o godz. 725.

7. Od 1 marca 2019 r. rozpoczynamy zapisy dzieci na nowy rok przedszkolny. Szczegóły proszę przeczytać  na stronie głównej przedszkola, w zakładce aktualności.

8. Rekolekcje Wielkopostne dla Państwa Pociech (starsze grupy) odbędą się w kościele św. Floriana ul. Wyżynna w dniach 25 - 26 marca  o godz. 950. Nauki będzie głosił ks. Mariusz Klimkowski

9.  Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków, babcie na nauki Wielkopostne , które będą miały miejsce w kościele św. Floriana ul. Wyżynna  w dniach 24- 27 marca.W  niedziela 24 marca - godz. 1300 Msza św. połączona z nauką,  poniedziałek 25 marca  - godz. 1800 nauka połączona ze Mszą św., we  wtorek 26 marca   - godz. 1800 nauka połączona ze Mszą św. i  w  środę 27 marca- godz. 1800  Msza św. połączona z nauką.. Nauki będzie głosić ks.dr Mariusz Klimkowski .

10. Zapraszamy na zajęcia otwarte 29.03 ( piątek) o godz. 1030 w sali św. Floriana, których tematem będzie moduł  Badawczy.

11. Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Szczegóły proszę przeczytać  na stronie głównej przedszkola, w zakładce aktualności.

12.  Dnia 1 kwietnia (poniedziałek) o godz. 1600 w sali św. Floriana odbędzie się prelekcja z pedagogiem i psychologiem z PPP nr 1 dla rodziców grupy Iskierek. Tematem spotkania  będzie "W jaki sposób efektywnie wesprzeć dziecko do podęcia nauki w szkole". Serdecznie zapraszamy