Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

Zajęcia dnia

600-800

Przyjmowanie  dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw dowolnych, zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą, praca indywidualna. Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew.

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z całą społecznością przedszkola.

815- 835

I  posiłek - śniadanie. Modlitwa po posiłku.

835- 850

Czynności higieniczno- porządkowe. Mycie zębów. Ćwiczenia gimnastyczne.

850- 900

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy ruchowe. Zajęcia wprowadzające znajomość : pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

900- 930

Zabawy kierowane przez nauczyciela: rytmika, katecheza, języki nowożytne.

930-1030

Temat dzienny.  Zabawy ruchowe. Zajęcia z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy. Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1030-1040

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu. 

1040- 1050

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed drugim posiłkiem.

1050-1110

II posiłek - zupa obiadowa. Modlitwa po posiłku.

1110- 1130

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do wyjścia na dwór.

1130- 1235

Spacery w okolicach przedszkola,  obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa Anioł Pański. Zabawy dowolne. Toaleta.

1235- 1300

Zabawy dowolne. Słuchanie fragmentu Pisma św. Modlitwa przed posiłkiem.

1300 -1330

III posiłek - obiad. Modlitwa po posiłku.

1330-1400

Toaleta. Odpoczynek: słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej. 

1400 - 1430

Zabawy kierowane przez nauczyciela: zajęcia taneczne.

1430-1440

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1440-1530

IV posiłek - podwieczorek.  Podsumowanie tematu dnia. Zabawy dowolne nauka czytania, zabawy paluszkowe. Praca indywidualna. Autorefleksja.

1530 - 1700

Przyjmowanie dzieci w sali św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się do domu.