Ogłoszenia

Drodzy Rodzice !

1.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu     w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu.

3. W naszym przedszkolu informacje przekazujemy w następujący formach:

a ) ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)  pisemnie: ogłoszenia i komunikaty, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami

Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy). Więcej informacji proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

4. Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

5. Dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne będą odbywać się w poniedziałek w godz. 850-935 co 2 tygodnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2

6. W poniedziałki i środy dzieci spożywają śniadania o godz. 730.

7. Dnia  24 maja  (piątek) odbędzie się Msza św. w kościele św. Floriana  przy ul. Wyżynnej o godz. 1400 w intencji rodziców. Szczegóły proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

8. Zapraszamy na Dzień Mamy i Taty dnia 30 maja (czwartek) godz. 1500 na przedstawienie w sali św. Floriana, po przedstawieniu zapraszamy na poczęstunek , który odbędzie się  w jadalni 

9. Dnia 31 maja (piątek)  o godz. 1000 w kaplicy przedszkolnej odbędzie się VI Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki Maryjnej. Szczegóły proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakłądce aktualności.