Ogłoszenia

Drodzy Rodzice !

1.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu     w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu.

3. Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

4. Dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne będą odbywać się w poniedziałek w godz. 850-935 co 2 tygodnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2

5. W poniedziałki i środy dzieci spożywają śniadania o godz. 730.

6.  Zapraszamy 17 stycznia  ( czwartek) o godz. 1515  Babcie i Dziadków na uroczystość, która odbędzie się w sali św. Floriana.

7. W piątek 18 stycznia 2019 r. odbędzie się Msza św. ofiarowana w  intencji wszystkich Babć i Dziadków z okazji ich święta.Eucharystia rozpocznie  się o godz. 1400  w kościele św. Floriana przy ul. Wyżynnej.Szczegóły proszę przeczytać na głównej stronie internetowej w zakładce aktualności.

8. Informujemy, że od 21 stycznia do 1 lutego 2019 r. w szkołach będą trwać ferie zimowe.W okresie ferii przedszkole funkcjonować będzie bez zmian, tj. 600 -1700. Praca odbywać się będzie w grupach łączonych, zbliżonych wiekowo.