Zajęcia dodatkowe

1. Zajęcia dodatkowe:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Religia             955 -  1010 Rytmika             955 -  1010 Nabożeństwo 930  

 

Rytmika      955 -  1010
Język angielski  1450- 1505

Zajęcia taneczne 

1450 - 1505

Język angielski 

1450 - 1505
  Język angielski   1450- 1505

 

 2.Ćwiczenia gimnastyczne w sali św. Cecylii:

 Środa, czwartek:  955- 1010

MIESIĄC ZESTAW
Wrzesień
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu"  K.  Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw XLI
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw XLII
Październik
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw XLIII
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw XLIV
Listopad
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu"   K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw XLV
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw XLVI
Grudzień
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw XLVII
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K.Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw XLVIII
Styczeń
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw XLIX
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K.Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw L
Luty
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K.Wlaźnik,  Ćwiczenia poranne -  zestaw LI
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw LII
Marzec
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LIII
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LIV
Kwiecień
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw LV
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw LVI
Maj
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw LVII 
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne - zestaw LVIII
Czerwiec
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik , Ćwiczenia poranne - zestaw LIX
 • Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LX
Lipiec
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu"  K.  Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LXI
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LXII
Sierpień
 • " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LXIII
 •  " Wychowanie fizyczne w przedszkolu" K. Wlaźnik, Ćwiczenia poranne -  zestaw LXIV