Szczegółowy plan dnia

Czas trwania

Zajęcia dnia

600-730

Powitanie dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw dowolnych, praca indywidualna, zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą. Ćwiczenia poranne.

730 -800

Przyjmowanie dzieci w sali św.Filipa Neri .Zabawy dowolne. Wspólny śpiew

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z całą społecznością przedszkola.

815- 830

Zabawy wprowadzające znajomość pór roku, miesięcy, dni tygodnia.Temat dzienny. 

830- 840

Czynności higieniczne. Zabawa ruchowa. Modlitwa przed posiłkiem.

840- 900

I posiłek -  śniadanie. Modlitwa po posiłku.

900- 930

Czynności higieniczno- porządkowe. Mycie zębów

930-950

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.           Zabawy dowolne dla połowy grupy.

950 - 955

Czynności higieniczno- porządkowe. 

955-1010

Zabawy kierowane przez nauczyciela - rytmika, katecheza, ćwiczenia gimnastyczne.

1010- 1030

Zajęcia  z treści programu „Klucz do uczenia się” z podziałem na grupy.     Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1030 - 1035

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1035-1105

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań 

1105- 1115

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed posiłkiem

1115-1135

II posiłek  - zupa obiadowa. Modlitwa  po posiłku.

1135- 1155

Czynności higieniczno - porządkowe.Przygotowanie do wyjścia na spacer.

1155-1255

 Spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola, modlitwa  Anioł Pański.  Zabawy dowolne. 

1255- 1335

 Trening czystości.Zabawy dowolne. Słuchanie fragmentu Pisma św. Modlitwa przed obiadem

1335-1405

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1405- 1415

Czynności higieniczno-porządkowe.

1415- 1430

Zabawy manipulacyjne. Zabawy z czytaniem.

1430-1450

Zabawy dowolne. Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu.

1450 – 1505

Zabawy kierowane przez nauczyciela - język angielski, zajęcia taneczne.

1505 -1530

IV posiłek - podwieczorek. Podsumowanie tematu dnia. Zabawy dowolne, praca indywidualna. Autorefleksja.

1530-1600 Przyjęcie dzieci w sali św. Mateusza. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy,  zabawy paluszkowe.

1600 -1700

Przyjęcie  dzieci w  sali św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe, zabawy dowolne. Pożegnanie dzieci i rozchodzenie się  do domu.