Ogłoszenia

Drodzy Rodzice !

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu  w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu

2. W naszym przedszkolu informacje przekazujemy w następujący formach:

a ) ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)  pisemnie: ogłoszenia i komunikaty, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami

Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy). Więcej informacji proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

3.Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

4.W naszej placówce indywidualne kontakty nauczycieli  z rodzicami odbywają się co tydzień we wtorek w godzinach 1530-1600.

5. W poniedziałek w związku z ćwiczeniami gimnastycznymi na sali SP nr 25 śniadanie dla dzieci odbywa się o godz. 750.

6. Informujemy, iż 12 września  czwartek   od godz. 900 w przedszkolu odbędzie się sesja zdjęć indywidualnych do kalendarza na rok 2020. Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

7. W środę 25 września o godz. 945 odbędzie się w przedszkolu spektakl teatralny pt. "Prawdziwy skarb". Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

8. Dnia 27 września ( piątek) zapraszamy na uroczyste  Pasowanie na Przedszkolaka o godz. 1400 w kościele św. Floriana Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

9. Zapraszamy do udziału w konkursie  "Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa". Szczegóły proszę przeczytać na stronie głównej  internetowej przedszkola w zakładce aktualności.