Szczegółowy plan dnia

 

Czas trwania

Zajęcia dnia

600- 700

Powitanie dzieci w sali św. Floriana. Czas zabaw dowolnych,  zabawy rozwijające i usprawniające motorykę małą. 

700 -800 Przyjmowanie dzieci w sali św. Mateusza. Ćwiczenia poranne. Wspólny śpiew, zabawy muzyczne. Zabawy dowolne, praca indywidualna, Zabawy usprawniające motorykę.

800-815

Modlitwa poranna w kaplicy z całą społecznością przedszkola.

815- 830

Zabawy kierowane przez nauczyciela  - rytmika, katecheza,języki nowożytne

830- 840

Czynności higieniczne.

840- 855

Zabawy ruchowe. Zajęcia wprowadzające: znajomość: pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Temat dzienny.Ćwiczenia gimnastyczne

855- 905

Czynności higieniczno- porządkowe. Modlitwa przed śniadaniem

905-930

I posiłek - śniadanie. Modlitwa po posiłku.Toaleta

930-945

Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu

945- 1000

Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy.  Zabawy dowolne dla połowy grupy.

1000-1015

Zabawa ruchowa.. Zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" z podziałem na grupy.  Zabawy dowolne dla polowy grupy.

1015 - 1120

Spacery, zabawy  na terenie przedszkolnym, obserwacja przyrodnicza, wyjście poza teren przedszkola. Zabawy dowolne.

1120- 1140

Czynności higieniczno - porządkowe. Słuchanie fragmentu Pisma św.    Modlitwa przed posiłkiem.

1140-1200

II posiłek - zupa obiadowa. Modlitwa po posiłku.

1200- 1400

Toaleta. Leżakowanie, odpoczynek przy muzyce klasycznej, czytanie bajek.

1400-1410

Czynności higieniczno - porządkowe. Modlitwa przed obiadem.

1410- 1440

III posiłek - obiad, drugie danie. Modlitwa po posiłku.

1440- 1450

Czynności higieniczno porządkowe. IV posiłek ( w sali)  - podwieczorek. 

1450-1515

Zabawy dowolne. Zabawy ruchowe z odpowiednim elementem ruchu. Praca indywidualna.Utrwalenie tematu dnia. Autorefleksja.

1515 – 1525

Zabawy kierowane przez nauczyciela: zajęcia taneczne

1520- 1530

Czynności higieniczno-porządkowe. Podsumowanie tematu dnia. 

1530-1600 Przyjmowanie dzieci w sali św. Mateusza. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka, pląsy, zabawy paluszkowe.

1600 -1700

Przyjmowanie dzieci w sali św. Floriana. Zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i  języka, pląsy,  zabawy paluszkowe, zabawy dowolne. Pożegnanie  dzieci i rozchodzenie się  do domu.