Ogłoszenia

Drodzy Rodzice

1.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu  w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych u dziecka w celu uniknięcia epidemii w przedszkolu.

3. W naszym przedszkolu informacje przekazujemy w następujący formach:

a ) ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)  pisemnie: ogłoszenia i komunikaty, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami

Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy). Więcej informacji proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

4. Woreczki na ubrania  są własnością przedszkola, aby mogły służyć innym dzieciom, proszę o  pozostawienie w placówce oraz oddanie tych , które zostały zabrane do domu.

5. Zapraszamy na Dzień Mamy i Taty dnia 22 maja ( środa) o godz. 1500 w sali św. Floriana, po przedstawieniu zapraszamy  na poczęstunek , który odbędzie się w jadalni.

6. Dnia  24 maja  (piątek) odbędzie się Msza św. w kościele św. Floriana  przy ul. Wyżynnej o godz. 1400 w intencji rodziców. Szczegóły proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakładce aktualności.

7. Dnia 31 maja (piątek)  o godz. 1000 w kaplicy przedszkolnej odbędzie się VI Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki Maryjnej. Szczegóły proszę przeczytać na stronie internetowej przedszkola w zakłądce aktualności.