III Przegląd umiejętności - wokalno recytatorskich

Zajęcia otwarte 27 luty 2019

Drodzy Rodzice, Babcie, Dziadkowie, Sympatycy Przedszkola

Zapraszamy  na Trzeci  Przegląd Umiejętności Wokalnych i Recytatorskich naszych Dzieci połączony z zajęciami otwartymi dla rodziców  w piątek 28 lutego  o godz. 1030 - 1200 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. gen. J. Bema 37

Konkurs rozpoczniemy o godz. 1030 od najmłodszych grup: Kropeczek, Kruszynek,potem Serduszek, następnie wystąpi grupa Nutek,a po nich grupa  Koniczynek, później zaprezentuje się grupa Aniołków i zakończy przegląd grupa Iskierek.

REGULAMIN PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO:
I. CELE I ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU:

 • Popularyzacja utworów literatury i piosenki dziecięcej. 
 •  Umożliwienie dzieciom poznania języka literackiego.
 •  Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
 •  Ćwiczenia pamięci odtwórczej i wyrazistości wypowiedzi.
 •  Rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego i wokalnego  dzieci w wieku przedszkolnym.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

 •  Przegląd jest organizowany dla dzieci przedszkolnych w wieku 2,5-6 lat.
 • W przeglądzie uczestniczy cała grupa
 • Repertuar zaprezentowany będzie z nauczonych piosenek i wierszyków wg. planów miesięcznych i dostępnych na stronie internetowej poszczególnych grup ( wrzesień  - luty)
 • Teksty piosenek i wierszyków nie mogły być wcześniej prezentowane
 • Do środy 6 lutego do godz. 1300 nauczyciele poszczególnych grup podają organizatorom tytuły utworów, które do tej pory nie były prezentowane na forum.

III. PRZEBIEG PRZEGLĄDU:

 •  Dzieci starsze: Iskierki, Aniołki, Koniczynki zaprezentują (w całości dwa wybrane utwory literackie oraz 2 piosenki, których uczyły się według planów miesięcznych  wrzesień - luty  na forum podczas przeglądu wokalno - recytatorskiego.
 • Dzieci młodsze:Nutki, Serduszka, Kropeczki, Kruszynki zaprezentują (w całości jeden wybrany utwór literacki oraz 1 piosenkę, których uczyły się według planów miesięcznych wrzesień - luty  na forum podczas przeglądu wokalno-  recytatorskiego.

IV. OCENA UMIEJĘTNOŚCI WOKALNEJ I RECYTATORSKIEJ:
 Oceniane będą:

 •  pamięciowe opanowanie całego tekstu,
 •  dykcja,
 • muzykalność ( dot. piosenek),
 •  intonacja i wrażenia sceniczne (mile widziane elementy przebrania).

V. TERMINARZ:
1. Przegląd odbędzie się 28 lutego o godzinie 1030 
2.Wszelkie pytania dotyczące przeglądu należy kierować  od 8.00- 14.00 do nauczycielek odpowiedzialnych za konkurs: p.Beaty Sagatowskiej i p. Magdaleny Arkabus - Kaczorek