Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2020/2021

Wydłużony termin

Drodzy Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola proszę zapisy dziecka do przedszkola przesyłać drogą elektroniczną mail dyrektor@przedszkolekatolickie.pl

Informuję, iż po przywróceniu pełnego funkcjonowania placówki  oryginały  kart zgłoszeniowych  i umów należy dostarczyć  do kancelarii przedszkola

Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do końca maja.

Od 1 marca 2020 r. rozpoczynamy zapisy dzieci na nowy rok przedszkolny. Przyjmujemy chętnych do wszystkich grup wiekowych: od 2,5 do 6 lat 

Potrzebne dokumenty można pobrać na stronie w zakładce: Rekrutacja lub w kancelarii Przedszkola albo od wychowawców grup.

01- 31.05  - Pobieranie  i składanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA   ze strony internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja

04.06 -  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub w oknie 

03 - 17.06 -  Pisemne potwierdzenie woli zapisu kandydata zakwalifikowanego w przedszkolu ( podpisanie umowy) znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja

17.06 -   Ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 

O szczegółach można  przeczytać w Regulaminie Rekrutacji w/w zakładce.