Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2019/2020

Etapy Rekrutacji

Drodzy Rodzice

Od 1 marca 2019 r. rozpoczynamy zapisy dzieci na nowy rok przedszkolny. Przyjmujemy chętnych do wszystkich grup wiekowych: od 2,5 do 6 lat 

Potrzebne dokumenty można pobrać na stronie w zakładce: Rekrutacja lub w kancelarii Przedszkola albo od wychowawców grup.

01- 29.03  - Pobieranie  i składanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA  w przedszkolu w godz. 800 - 900 oraz 1530 - 1630

05.04 -  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

05 - 18.04 -  Pisemne potwierdzenie woli zapisu kandydata zakwalifikowanego w przedszkolu ( podpisanie umowy)

19.04 -   Ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 

O szczegółach można  przeczytać w Regulaminie Rekrutacji w/w zakładce.