Zagrożenie epidemiologiczne w placówce oświatowe

Rodzicu przeczytaj

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI EPIDEMIOLOGICZNYCH?

Należy zwracać uwagę na komunikaty udostępniane na stronie  https://gis.gov.pl. Obecnie znajduje się tam szereg informacji dotyczących koronawirusa z Wuhan, które są codziennie aktualizowane. Sama strona jest cennym źródłem wiedzy o potencjalnych zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi. 
Należy  też zapoznać się z komunikatami dostępnymi na stronach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych 
http://wsse.olsztyn@pis.gov.pl, http://Koronawirus - WSSE Olsztyn (obowiązek noszenia maseczki, w trosce o zdrowie seniorów, informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli i placówek oświatowych itp.)   Znajdują się tam podstawowe informacje dotyczące przyczyn epidemii i postępowania w razie podejrzenia choroby. 

PODSTAWOWE ZALECENIA EPIDEMIOLOGICZNE

Dla przykładu: na stronie internetowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie czytamy, że epidemia stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia, a bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do organizmu poprzez:

 • spożycie zakażonej żywności i/lub wody,
 • kontakt z chorym człowiekiem,
 • wdychanie powietrza, w którym mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

Wystąpienie epidemii może być skutkiem bioterroru, a więc świadomej działalności człowieka.
Do oznak epidemii należy:

 • wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,
 • brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,
 • wzrost zachorowań na chorobę endemiczną (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź niezakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

Wśród zaleceń można przeczytać też, by:

 • nie lekceważyć ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle, i skontaktować się z lekarzem w celu przebadania,
 • nie lekceważyć sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie zaobserwowano u siebie i u osoby lub osób, z którymi miało się kontakt,
 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych,
 • skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia nagłych nietypowych objawów chorobowych, zwłaszcza jeśli niedawno powróciło się z egzotycznego kraju.

Kiedy istnieje podejrzenie epidemii, koniecznie jest:

 • unikanie dużych zbiorowisk ludzkich,
 • unikanie kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,
 • w przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych lub w razie kontaktu z osobą chorą noszenie maski z gazy lub bibuły, co zmniejszy ryzyko zakażenia innych,
 • przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej,
 • rygorystyczne przestrzeganie zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).