Rocznica utworzenia Związku Inwalidów Wojennych

100 rocznica

Drodzy Rodzice

W związku z przypadająca rocznicą utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP, delegacja dzieci z grupy Iskierek i Aniołków będzie brała udział w uroczystości upamiętniającej ten jubileusz dnia 26 kwietnia :

Miejsce: 

- ​​kościół Miłosierdzia Bożego ul. Grobla św. Jerzego;

- Obelisk Związku Inwalidów Wojennych - Park im. Romualda Traugutta

 

Program:

  •  Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego (godz. 1100),
  • cd. dalszy uroczystości przy obelisku Związku Inwalidów Wojennych ( godz. 1200),
  • odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • modlitwa
  • przemówienia okolicznościowe,
  • wręczenie odznaczeń,
  • część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży ze SP nr 12
  • Apel Pamięci i salwa honorowa,
  • składanie kwiatów.

Prosimy o odpowiedni ubiór dziecka i przyniesienie zniczy